Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Vägen till ett långt och friskt liv — vägen till evig ungdom

I årtusenden har åldrandet plågat mänskligheten. Människor har i alla tider sökt med ljus och lykta efter evig ungdom. Men nu förhåller det sig så att evig ungdom är en utopi som med all sannolikhet alltid kommer att vara just en utopi. Det finns dock tips och råd och medicinsk forskning och en lång rad observationer, mer eller mindre vetenskapliga, som visar vilka individer som har den största chanserna att leva långa och friska liv.

Här kommer en uppräkning av fakta som påverkar livslängden. Om du är rätt personlighetstyp och följer råden så kanske du kan bli riktigt gammal och dessutom åldras långsammare och kanske slippa ålderskrämporna som annars gör sig gällande på allvar, oftast när du väl närmar dig 60.

Det står helt klart att långa människor inte alls lever lika länge som korta människor. Tjocka människor blir inte heller särskilt långlivade i jämförelse med de magra och smala. De som snabbt ändrar sin kroppsvikt har inte heller särskilt goda chanser att leva ett långt och friskt liv oavsett om de snabbt går upp eller ner i vikt. Snabba viktförändringar är en kraftfull stressfaktor som skadar kroppens organ. Personer med högt blodtryck trillar av pinan bra mycket tidigare än lågtryckare. Rökare, även de som sällan röker, dör tidigare än personer som aldrig har rökt. Kvinnor som äter östrogen dör tidigare än kvinnor som aldrig har ätit p-piller eller östrogen i bentäthetsreglerande syfte. Personer som tidigt blir flintskalliga, de lever kortare tid än män som har ett heltäckande hårsvall. Den högre testosteronhalten, vilken ibland kommer till uttryck genom onormal översexualitet, kan vara en av anledningarna till flintskallighet. Testosteronet i sig har en mördande effektivt och det leder ofta till dödsfall på grund av olycksfall.

Alkoholkonsumtion gör livet kortare och det är ingen stor dos per dygn som i genomsnitt behövs för att kistlocket ska skruvas igen tidigare för en som dricker regelbundet än för den som lever ett IOGT-liv. Även vid en så liten mängd som ett glas vin om dagen eller en burk öl om dagen vrider sig levern i plågor över de skador som en sådan ”ringa” mängd alkohol ställer till med. Blodet koagulerar också snabbare om alkoholmängden når upp till de koncentrationer som en sådan konsumtion medför. Det är alltså bättre att inte alls dricka eller att dricka med extrem måtta, vilket är att jämföra med att knappast dricka alls, oavsett vad drogromantiska läkare vill låta påskina. Att narkotikamissbruk av olika anledningar förkortar livet på drogmissbrukarna finns det nog ingen som i dag betvivlar, men det är faktiskt så att alkohol också är en narkotisk drog med allvarliga skadeverkningar i den biologiska organismen. Alkohol är nog bara bra att köra bil på och bevara döda djur i, men att köra människor på alkohol är nog inte någon bra idé. Inte heller verkar det som om alkohol bevarar levande väsen särskilt bra. Det är bara att titta på A-laget så ser man att de åldras rysligt snabbt.

Människor med psykiska sjukdomar lever sällan länge, men det beror inte bara på självmordsfrekvensen. Psykotiska människor dör helt enkelt tidigare än de som betraktas som psykiskt friska. Paranoiska (förföljelsemaniska) människor dör ofta en våldsam död och dessutom dör de relativt tidigt. Kanske är det så att deras livslängd blir extremt kort på grund av förföljelsemanins turbulenta effekter.

Arbetsledare lever kortare liv än andra. Karriärister har kortare livslängd än icke-karriärister och det är ett känt faktum att det är många företagsledare som grävs ner sex fot under markytan när de når pensionsålder. Politiker hör till exempel till ett mycket kortlivat släkte. Människor som lever intensivt och under press dör helt enkelt tidigt. Journalister och läkare är två kortlivade kategorier enligt flera undersökningar. En bidragande faktor till läkarkårens kortare livslängd är att de ofta tror att de har kontroll på sin hälsa, något som ingen kan ha. Dessutom lever läkare stressiga arbetsliv med höga krav både på sig själva och från omgivningen. De har omänskliga jourtider och tjänstgör ibland på extremt långa arbetspass. Deras oförmåga att styra arbetssituationen skapar dessutom onyttig stress och inte blir det bättre av att de hela tiden arbetar under oket av kontrollerande myndigheter. Men en ljusglimt i deras tillvaro är ju att de arbetar med att hjälpa människor i nöd och det förlänger säkert deras liv en del.

Å andra sidan lever inte heller de som arbetar med dystra arbetsuppgifter särskilt länge. Yrkeskategorierna som arbetar med brottsutredningar blir inte särskilt gamla och de håller sig inte heller särskilt friska. Inte heller de som arbetar i miljöer med höga gifthalter klarar sig särskilt bra. De lever korta och sjuka liv.

Det är en tydlig tendens att de som har förmåga att välja sina arbetsuppgifter och styra sitt eget arbete lever länge liksom de som tycker att deras arbete ger dem god stimulans. Forskare inom olika vetenskapliga discipliner lever faktiskt mycket länge. Det är också bevisat att människor med gott minne lever längre än de som glömmer bort vad de har upplevt, hört, sett och sagt. I det sammanhanget kan det vara värt att notera att människor som är mytomaner och ljuger faktiskt också dör tidigare än de som håller sig till sanningen — en iakttagelse som appellerar till en högre moral hos mänskligheten. ”Var sann och uppriktig och lev länge!”. Samtidigt kan man se att de som försöker att kontrollera och styra andra individer i sin omgivning blir relativt kortlivade. Kontrollbehovet tar all deras kraft och energi och det verkar skapa osunda förutsättningar för ett långt och i synnerhet friskt liv.

Bland dem som är uppriktiga och inte ljuger finner man människor med högre självkänsla än de som inte anser att en högre moralisk hållning är särskilt betydelsefull. De som uppskattar sin självkänsla som stark blir också mer långlivade än de som inte anser sig ha någon god sådan.

De individer som lever i de jäktiga storstäderna dör unga och sjuka och de som lever ett lugnt liv på landsbygden eller på små orter blir gamla och har hälsan. Stressen och den förorenade stadsmiljön är helt enkelt sjukdomsalstrande.

Idrottsmän som har nått en relativt hög standard i sitt idrottande lever långa och friska liv. De dör ofta mycket gamla och de har få krämpor. De som inte tränar dör naturligtvis mycket tidigare. Kroppen är till för att tränas och den ska tränas rejält för att man ska kunna påverka livslängden betydligt. Att sticka ut och jogga gör ingen människa gammal, men det medför i alla fall att man tenderar att nå en bit över medellivslängden innan man dör.

Vegetarianer och veganer lever längre än köttätare. Det finns många anledningar till att vegetarianer och veganer har en bättre hälsa än de som ständigt grillar korv och steker fisk. En av anledningarna till växtätarnas längre livslängd är att de i genomsnitt har lägre halter av fria radikaler i blod och kroppsvävnad. Det medför att de har mindre kemisk nötning i sina kroppar och därmed alstras det färre sjukdomsframkallande mekanismer hos grönsaksdyrkarna.

Den här informationen kanske kan vara dig behjälplig om du är intresserad av att leva ett långt och friskt liv. Det är inte alltid enkelt att välja bort det som är skadligt. Tyvärr har vi levande varelser en förmåga att leva vidare som vi är vana att leva och det främjar definitivt inte förändringar. Människor som har slagit in på en ohälsosam väg är sällan medvetna om hur stora riskerna med levnadssättet är. Hälsoinformation är viktigt om man ska kunna påverka folkhälsan i någon större utsträckning. Tyvärr möts man ofta av försvarsmekanismer hos just dem som mest av alla behöver förändra sitt levnadssätt om de ska ha en hyfsad chans att leva ett drägligt liv under sina sista levnadsår. De som lever ett riktigt sjukdomsframkallande liv tar vid hälsodiskussioner ofta själva fram exempel på individer som verkligen har levt sina liv i ohälsans tecken, men som ändå påstås ha blivit mycket gamla. Visst finns det sådana människor, men de är ju inte särskilt många och de ser ofta mycket äldre ut än vad de i själva verket är, varför man kan luras att tro att de har blivit riktigt gamla.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Sannolikheten att leva ett friskt och långt liv följer vissa regler och mätvärden. Om man vill leva ett långt och friskt liv kan det vara anledning att titta på vad man bör förändra i sin livsföring. Det är nog idé att börja snarast — för i morgon kan det vara för sent.

Mikael Bäckman

Leg. Sjuksköterska

Audio Laser-Kliniken

Hovmantorp

Musik

Alcaline Trio — Remains

Ambassador 21 — Drunken Crazy with a Gun

Arcade Fire — Neon Bible

Asta Kask — Dom får aldrig mig & En för alla ingen för nån

Cannibal Corpse — Kill (Miss Vampyria)

Dead Poetic — Vices

Dusty Springfield — The Very Best of Dusty Springfield

Ebba Forsberg — Ebba Forsberg

Elephant Man — Energy God: Monsters of Dancehall

Elliott Murphy — Come Home Again

Explosions in the Sky — All of a Sudden I Miss Everyone

Fall Out Boy — Infinity on High

Field Music — Tones of Town & Naked Lunch — This Atom Heart of Ours

Frida Hyvönen — Pudel

Further Beyond Nashville

Gerald LeVert — In My Songs & Missippi — The Book of Life Chapter 1

Ginuwine — I Apologize & Marques Houston — Veteran

Jean Michel Jarre — Teo & Tea

John Lee Hooker Jr. — Cold as Ice & Charlie Musselwhite — Delta Hardware

John Mellencamp — Freedom’s Road

Kaiser Chiefs — Yours Truly Angry Mob

Klaxons — Myths of the Near Future

Korta musikrecensioner XXVI

Kristin Hersh — Learn to Sing like a Star

Lindsey Buckingham — Under the Skin

Lucinda Williams — West

Mikael Herrström — The Second Waltz

Pat Travers & Carmine Appice — Bazooka

Saxon — The Inner Sanctum

Sofia Talvik — Street of Dreams & Sophie Zelmani — Memories Loves You

SUSA — Små rara hemligheter

The Earlies — The Enemy Chorus

The Stooges — The Weirdness

The Used — Berth & The Blackfield — Blackfield II

Timbuktu — Oberoendeframkallande

Weeping Willows — Fear & Love

Within Temptations — The Heart of Everything

Yes Boss — Look Busy