Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Kampen om utbildningen

Den 22–23 mars hade det grekiska kommunistpartiet anordnat det andra mötet om utbildningen och dagsaktuella frågor kring utbildningen. 20 kommunistiska och andra vänsterpartier hade hört grekernas kallelse. Mötet tog plats i Bryssel i EU:s hjärta, Parlamentet.

Varje parti fick ordet och berätta om den dagsaktuella situationen i skolans område i respektive land. Man redovisade problem, krav och eventuella lösningar. Som Italiens KP:s representant sade: ”då är frågan om skolan oerhört viktigt för kommunisterna och vänstern.” Det gäller att ta kampen för det offentliga skolsystemet, försvara och förklara förändringarnas betydelse till folket. Der är ett utmärkt sätt att få många med till kampen för dessa frågor. Mötets paroll var Allmän utbildning, fri för alla!

Det som sades i mötet visade att de nyliberala tankarna har spridit sig över hela EU och förändringstakten bara ökar. Man håller på att skapa A- och B-skolor, man segregerar folket till olika grupper och arbetarklassens barn är förlorarna.

Längst hade det gått i Belgien, där utvecklingen kan anses vara en katastrof. Högskolorna reserveras till elitens barn för att de skall bli del av eliten. Redan PISA-undersökningen visade att de belgiska barnen hade de största ojämlikheterna i utbildningens område. Man försöker skapa socialt homogena skolor genom att friskolorna själva väljer sina elever. 60% av friskolorna väljer sina elever enligt sina egna kriterier. Landet har inget enhetligt utbildningssystem. Man flyttar svåra elever mellan skolorna och föräldrarna får fritt välja skolorna till sina barn. Det kan vara 5–6 byten under högstadiet. Värst är det för invandrarelever som saknar speciallärarhjälp och andra stödjande funktioner på grund av ekonomiska sparbeting.

Orsaken till eländet berodde på 90-talets besparingar: 9000 lärare försvann, över 30% av gymnasieelever faller ut från skolorna, klasserna har blivit stora och svårhanterliga, skolornas renovering och skötsel försämrades oerhört, vantrivseln ökade, aggressiva elever och trötta lärare har haft ett hårt skolklimat. Orsaken till besparingarna var Maastrichtnormen, som sade att staten skall inte låna pengar för att investera i utbildningen. Inställda kameror, säkerhetsfolk i skolkorridorerna och lugnande medel till eleverna är den belgiska skolans vardag. Det belgiska systemet syns redan vid intagningen till högskolor: där har stagnation och sämre resultat ökat vid intagningen till högskolorna. Och tyvärr, denna tendens syntes vara gemensam för alla deltagande partiers skolsystem. Bara graden skilde sig från land till land.

I mötet diskuterades också andra tendenser i skolans område. Hela skolsystem håller på att användas till att förstärka det kapitalistiska systemet. Man kan säga att startskottet var EU:s Lissabonmöte, då farten för utbildningens förändringstakt ökade. Det kapitalistiska systemet försöker hitta vägar ut ur sina ekonomiska och sociala kriser genom att hitta nya sätt att skapa profiter.

Det kom fram att utbildningen håller på att privatiseras i större skala. Man försöker välta utbildningskostnader till studerande och deras föräldrar. Detta är ett sätt att styra segregationen. Privata företag har börjat sina strävanden till vinster genom att starta från högre skolformer. Staten har inte pengar, då släpps privata lösningar på alla sätt in, först med läromedel, praktikplatser, verktyg osv. Detta sker för att man skall ”öka konkurrens” i skolorna. De statliga skolorna måste söka sig till egna finansierings-källor och det blir de kapitalistiska företagen som plockar möjligheterna till samarbete och profiter.

Konkurrensen gäller inte bara grundskolan utan även högskolorna och universiteten. Kapitalisterna vill öka rörligheten och kvaliteten i studierna. Det leder till ett litet antal högskolor, som kommer att få lejonparten av fonderna, de ekonomiskt starkare och motiverade studenterna, och bästa möjliga förutsättningarna. Resten får det sämre.

Den livslånga utbildningen används som en slogan för att minska den allmänna skolgången och för att rikta den stora majoriteten till arbetslösheten eller arbetsmarknadens sämre jobb med nyttoperspektiv för kapitalisten. Konsekvensen är att högre rörligheter och högre kvalitet är för de rikare och orörligheten och lägre kvalitet till de fattigare.

Genom förstärkning av klassgränserna vill kapitalisterna bilda en social elit och genom att separera och klassificera eleverna klassmässigt till olika former av utbildningar, leder de den stora majoriteten till en provisorisk och oansenlig träning istället för att ge dem en allmän och bra utbildning.

Dessa nya kapitalistiska drag diskriminerar även utbildningen av invandrare och flyktingar, uppmuntrar till en EU-nationalism, förtalar andra kulturer och folk och den internationella arbetarklassen. Kapitalisterna använder grovt även monopolföretag och imperialistiska organisationer som NATO, WTO, Världsbanken och EU för att blanda sig öppet i den akademiska världen och forskningsfonder. De fria marknadskrafterna skall råda.

Mötet i Bryssel vill att den ideologiska kampen skall ske just inom utbildningens område. Denna kamp förenad med en social politisk kamp är oerhört viktigt för att vi når upp till ett annorlunda socialt system, fritt från multinationella företag och deras rovdrift. Utbildningen har alltid varit viktigt för makthavarna, den har historien visat. Nu pågår en sådan kamp, än så länge dolt, men snart med full fart.

Mötet antog tre uttalanden: en för kamp för högre utbildningen i Grekland, solidaritetsupprop för arbetarnas kamp inom Airbus Industries och Nej till EU:s nya attacker mot Kuba.

Mötet skall eventuellt bli en årlig händelse.

Esa Salomaa

Insändare

Det spökar här på tåget

Kampen om utbildningen

Musik

Black Sabbath — The Dio Years

Blank & Jones — Relax Edtion Three, Ministry of Sound — Chillout Classics & Paul Wall — Get Money Stay Free

Bright Eyes — Cassadaga & Noise Floor Rarities 1998–2005

Bryan Ferry — Dylanesque

Dark Tranquillity — Fiction (Miss Vampyria)

Dolly Parton — The Very Best of Dolly Parton

François Couturier — Nostalghia: Song for Tarkovsky

Ghostface Killah — Hidden Darts & Big Mike — March Madness 2

Good Charlotte — Good Morning Revival, Baby Shamble — Blinding & HorrorPops — Hell Yeah!

James Brown — Number 1s

Katharina Nuttall — This Is How I Feel

Kings Of Leon — Because of Times

Koko Taylor — Old School

Korn — MTV Unpugged

Korta musikrecensioner XXVII

LCD Soundsystem — Sound of Silver

Little Man Tate — About What You Know, Hot Gossip — Angles & Goldrush — The Heart Is the Place

Lloyd — Street Love & Joss Stone — Introducing… Joss Stone

Macy Gray — Big

Måns Jälevik — For the Loveless & the Heartless

Masterplan — Mk V.2

Modest Mouse — We Were Dead Before the Ship Even Sank, Lodger-How — Vulgar & The Redwings — Love in the Ladies

Neil Young — Live at Massey Hall 1971

Redman — Red Gone Wild: Thee Album, Prodigy — Return of Mac & Timbaland — Timbaland Presents Shock Value

Rickie Lee Jones — The Sermon on Exposition Blvd.

Rob Zombie — Educated Horses (Miss Vampyria)

Rockin’ Hepcat Rockablly

Rotting Christ — Theogonia (Miss Vampyria)

Ry Cooder — My Name Is Buddy

Simply Red — Stay

Skinny Puppy — Mythmaker, Static X — Cannibal & Pro Pain — Age of Tyranny: The Tenth Crusade

The Alan Parsons Project — The Essential, Stevie Nicks — Crystal Visions: The Very Best of Stevie Nicks & Elton John — Rocket Man: The Definitive Hits

The Doors — The Best of The Doors: 40th Anniversary Mixes

The Hi-Winders — The Hi-Winders Story 1994–1996

The Horrors — Strange House

Therion — Gothic Kabbalah (Miss Vampyria)

Tiesto — Elements of Life

Tool — 10,000 Days (Miss Vampyria)

Trojan Lovers & The Kings of Reggae

Type O Negative — Dead Again