Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Hur trovärdig är den svenska fredspolitiken?

I en skrivelse från regeringen till riksdagen 2006 undertecknad Fredrik Reinfeldt och Sten Tolgfors UD står att läsa ”De försvarspolitiska aspekterna grundas bl.a. på den svenska militära alliansfriheten och på behovet av en hög svensk försvarsteknologisk nivå. Bland de utrikes-och säkerhetspolitiska intressena finns Sveriges möjligheter att bidra till internationell fred och säkerhet genom effektiv medverkan i internationell fredsbefrämjande verksamhet. ”

Sverige kan idag av många skäl inte kalla sig alliansfritt . Ett av skälen är vi har en utrikesminister som genom sitt optionsinnehav direkt stöder den amerikanska vapenindustrin.

Veronica Palm(s) och Ulf Holm(mp) har båda anmält Carl Bildt till KU på grund av hans optioner i Legg Mason., som är ett investföretag vars kapital går direkt in i den amerikanska vapenindustrin.

Socialdemokraterna har lagt in en motion som kräver ny lagstiftning för export och import av krigsmateriel.

Men det torde vara synnerligen svårt att få till stånd ändrade regler och förordningar av den svenska vapenexporten när vi har en utrikesminister som är jävig.

Dessutom bestämmer USA över svenska lagar genom att förbjuda Sverige vapenexport till Venezuela. Venezuela hotar ingen annan nation. Venezuela har inga massförstörelsevapen. Venezuela har en folkvald president. Venezuela bedriver inte något folkrättsvidrigt krig. Venezuela har inget Guantanamo.

Däremot har den svenska vapenexporten till USA ökat markant de senaste åren. Regeringarna har också genom att sälja ut de svenska vapenindustrierna omöjliggjort en svensk neutral hållning

Jag kan vidare läsa i regeringens rapport:

De multinationella avtalen om nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen, Ottowakonventionen om totalförbud för truppminor och FN:s handlingsprogram avseende lätta vapen är grundläggande för att skydda freden och säkerheten i världen .De är viktiga uttryck för statssamfundets arbete för nedrustning och för att förhindra spridning av massförstörelsevapen och .okontrollerade flöden av andra vapen

Emellertid krävs att de kompletteras med en strikt och effektiv expertkontroll för att uppnå de uppställda målen”

Vad är regeringens uppställda mål? Om det vore fred och säkerhet skulle inte vapenexport tillåtas till krigförande stater särskilt som dessa för krig som strider mot folkrätten.

Idag går större delen av den svenska vapenexporten till USA. Till ett land som har och tillverkar massförstörelsevapen och dessutom hotar att använda dem igen.

Under Gulfkriget och nu i krigen mot Afghanistan och Irak används dessutom DU vapen.

DU-vapen produceras, exporteras och används som ”konventionella vapen”

DU-vapen har en dubbel toxisk effekt, dels en kemisk, dels en som beror på dess radioaktiva strålning. Det är inte den yttre strålningen som är den största faran. DU måste inandas eller på annat sätt komma in i kroppen för att bli farligt. Problemet är att det inte går att undvika att inandas det .Uranoxidpartiklarna som kommer in i lungorna stannar där livet ut och ger upphov till leukemi hos barn och genetiska skador.

Barn i Basraområdet har efter 1991 fötts med t ex cyklopöga (ett enda öga mitt i pannan),djup gomspalt ,utan armar och ben, t o m utan huvud. Fosterskadorna har ökat 19 gånger som följd av att en miljon projektiler avfyrades från stridsvagnar och flyg mot södra och mellersta Irak under Gulfkriget. Vapnen var så effektiva att de senare sattes in i Bosnien, Kosovo och Afghanistan. Civilbefolkningen i dessa länder har drabbats av samma skador som de i Irak.

Även de krigförande ländernas soldater drabbas av sjukdomar.

DU-vapen är ett massförstörelsevapen av stor dignitet men räknas som konventionellt och kan därför produceras och exporteras tämligen fritt trots att både FN och EU fördömer DU.

Skall vi tillåta vapenexport till ett land som använder massförstörelsevapen?

Skall vi sända soldater till folkrättsvidriga krig?

Skall vi idka militärt samarbete med en stat som hotar världsfreden?

Är detta de svenska regeringarnas arbete för fred och säkerhet i världen? Att för fredens skull tillverka och exportera vapen som går direkt till krig?

Dessutom har frågan ställts om Bofors Defence medverkar till tillverkning eller själva tillverkar DU-vapen.

Astrid Boman

Musik

Anthony Hamilton — Southern Comfort

Arctic Monkeys — Favorite Worts Nightmare

B.B. King — Sings Spirituals & Eric Burdon — Soul of a Man

Black Sabbath — Best of Black Sabbath & Chris Caffery — Pins and Needles

David Bowie × 3

Dimmu Borgir — In Sorte Diaboli (Miss Vampyria)

Dinosaur Jr — Beyond

Dr. Hook — Hits and History

Elliott Smith — New Moon

Electric Light Orchestra × 5

Erasure — Light at the End of the World

Franky Lee — Cutting Edge

Gary Moore — Close as You Get, Fu Manchu — We Must Obey & Porpucine Tree — Fear of a Blank Planet

Genesis — 1976–1982 & Gongs 70-tal

Grinderman — Grinderman

Groove Armada — Soundboy Rock, Feist — The Reminder & Björk — Volta

Head Cat — Fool’s Paradise

Hallucinations: Psychedelic Pop Nuggets from the WEA Vaults & The Shadows — Greatest Hits Live

Isolation Years — Sign Sign & Pelle Carlberg — In a Nutshell

Joe — Ain’t Nothing Like Me, Bobby Valentino — Special Occasion & The Eclectic Collective — The Flux

Jorn — The Gathering & Unlocking the Past

Korta musikrecensioner XXVIII

Manowar — Gods of War

Maria McKee — Late December

Ne-Yo — Because of You & Robin Thicke — The Evolution of Robin Thicke

Nikki Sudden — The Truth Doesn’t Matter

Nine Inch Nailes — Year Zero

Norman Brown — Stay with Me & Holly Cole — Holly Cole

Punk Rawk & Only Crime — Virulence

Rockhistorik × 4

Rush — Snakes & Arrows

Sahara Hotnights — What if Leaving Is a Loving Thing

The Ark — Prayer for the Weekend

The Concretes — Hey Trouble

Tom McRae — King of Cards & Tori Amos — American Doll Posse