Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Intervju

Göran Hillman

Jag träffar min partikamrat Göran Hillman, som tillhör den kommunalpolitiska gruppen. Men det är snarare hans insyn inom vänsterpartiets kulturpolitiska utveckling jag undrar över.

Göran Hillman berättar om sina personliga erfarenheter från kulturutskottet när man lade fram ett kulturpolitiskt program som antogs av kongressen 1993. Ett program med viss tidsprägel men som håller ändå enligt Göran. Vid en genomläsning ser man bra analyser kring den kommersiella kulturens nackdelar liksom att den har förändrad mycket. Göran Hillman säger just under intervjun hur vänster tappat kulturbiten. Många kulturarbetare var med i partiet och litade på partiets satsningar i frågan. En stark tradition från Karl Kilbom, P.O. Zennström och senare C.H. Hermansson kämpade för att kulturen skulle ut till folket. Idag är den traditionen död inom vänsterpartiet medan socialdemokraterna genomför en del radikala politiska ambitioner inom kulturområdet.

Partiet tappade profileringen och dom förbindelser som fanns etablerade inom kulturens domäner förlorades. Liksom vänsterpartiets tidning Ny Dag och förlaget Arbetarkultur såldes. Göran Hillman som var inne vänsterpartiets utveckling försökte få partiet satsa på en tidning på nätet. Den nya tekniken kunde partiet ha utnyttjat. Men ingenting hände i frågan.

Vi talar också hur står den amerikanska kulturen infekterat Sverige och det finns få kanaler för andra länders filmer till exempel. Färre bolag och mäktigare koncerner likriktar kulturen. Ändå sker det inom Sverige hur många kulturer blandas och det blir överskridande över gränserna.

Jag nämnde att USA har mycket mera av alternativ media än i Europa. Vänsterns undergroundkanaler har inte utvecklats i Sverige förutom några få.

Jag frågar hur det står till med pressen som hör ihop med kulturfrågorna. Han svarar att det finns inga socialistiska tidningar i dag efter att alla gått omkull eller blivit säljande. Få undantag är Ordfront, Arena och vänsterns lilla upplaga på Flamman. Men det räcker inte på långa vägar.

På min fråga vad partiet kan göra idag. Inte mycket menar Göran eftersom även sossarna inte satsar trots deras miljarder. Jag undrar om det ekonomisk hårdvara som gäller. Göran menar att dålig ekonomi och allmänna samhällstrenden gör det svårt att driva fram kulturen. Vara regeringsduglig och kunna få fram underlag är vad partiet ser som det viktiga. Jag undrar om Göran i sitt arbete kom i vägen för ekonomins tänkare. Partiet har just inga naturliga träffpunkter längre vilket är synd.

Finns det någon borgerlig kultur idag. Göran tycker att polariseringen borgerlig och arbetarkultur inte är relevant i dagens samhälle. Bara schabloner menar Göran.

Jag frågar vad Göran vill göra för att kunna förbättra kulturfrågan inom partiet. Först måste man på politisk nivå samtala om begreppet. Skapa nya kanaler för kulturen. Partiet skulle kunna vara drivande i frågan och verkligen kunna satsa på kulturen.

Min sista fråga var hur Göran uppfattade avantgardekulturen och vänsterns förhållande till varandra. Göran påpekar att dom faktiskt var delar av samma dynamiska modernism, att utmana och visa framfötterna. Sedan stelnade visserligen delar av vänstern.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #2 2003

Gäst-
skribenter

Bättre och bättre dag för dag (av Bill Persson)

Presentation av Bill Persson

Stefan Hammarén

Bokanmälning — Terrorism — Assassins to Zealots

Artiklar

Åsiktsregistrering

Nazismen

Kåserier

Bildens betydelse

Rebecca Wells

Böcker

Ett litet litterärt kåseri

Tidskrifter

Lockande tidskrifter

Musik

Kenny Rogers

Ladytron

Maurice Gibb från The Bee Gees död

Space Age Baby Jane

Stratovarius — Elements part I

Filmer

På TV

Michael Moore — The Awful Truth

Intervjuer

Intervju med Göran Hillman

Sport

Handbolls-VM 2003