Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Intervju

Nils-Eric Hennix


Fråga
I Sverige har det inte varit någon riktig debatt om demokratins innebörd. Även om demokratiutredningen gav ut många bra delrapporter så blev det väldig liten diskussion. Varför har Sverige ingen riktig klargörande debatt om demokratin idag tror du?
Svar
Först och främst är det nog allmänhetens bristande intresse. Staten och demokratin anses ju allmänt som gudomligheter som inte ska ifrågasättas. En annan orsak är att alla demokratiutredeningar och -projekt inte alls vill kritiskt diskutera den nuvarande representativa demokratin. Man vill att alla diskussioner ska handla om hur folk ska engagera sig inom den nuvarande demokratimodellen. Medborgaren får helt enkelt inte ifrågasätta den representativa socialistiska demokratin, denna betraktas som en religion av de troende.
Fråga
Herbert Tingsten sade att demokratin var en överideologi där man kunde placera socialistisk eller borgerlig samhällsmodell. Jag utesluter ren kommunism med planekonomi från detta.
Det var under debatten kring ideologiernas död. Anser du att man kan se demokrati som en övertäckande speciell ideologi?
Svar
Den variant av demokrati som vi har i Sverige har utvecklats till en politisk ideologi. Med denna demokrati som ”överideologi” är det i det närmast meningslöst med olika underordnade politiska partier. Vi kan ju t.ex. konstatera att det bl.a. inte alls sker någon praktisk förändring i samhället om vi byter från en socialdemokratisk till en moderat regering, och tvärt om. Demokratin har blivit en politisk värdegemenskap som frenetiskt motarbetar alla andra politiska idéer.
Fråga
Robert Dahl, Robert Putnam med flera liksom teoretikern Alf Ross försvarar dagens demokratiska patos, så nu kommer din bok med en annan vinkel på demokrati. Är det ingen risk att med att ifrågasätta demokratins nuvarande position?
Svar
Jag har skrivit boken Demokrati — socialistisk eller frihetlig i idealistisk syfte. Den största risken, faran, är att Sverige behåller den nuvarande demokratimodellen med dess naturvidriga ideal. Den representativa demokratin innebär i förlängningen ett gigantisk självmord på vårt folk. Intelligensnivån, moral, välfärd m.m. kommer stadigt att degeneras genom demokratins s.k. ”värdegemenskap”.
Att teoretiker och författare mangrant lovordar den representativa demokratin (trots att de ofta vet bättre) beror ju på att de är rädda om sina jobb alt. kulturbidrag, och för fega inför hotet att stämplas som politiskt inkorrekt. Demokratifrågan är så viktig att jag utan att tveka riskerar att få min karriär förstörd och att utsättas för etablissemangets hat.
Fråga
Din demokratikritik tycker jag stundtals liknar det konservativa synsättet där man anklagar demokratins jämlikhetsideal för att försöka skapa människor likvärdiga och anklagar demokratin att inte ta vara på begåvningar. Din egen frihetliga demokratisyn verkar spegla en viss elitistisk perspektiv där begåvningar skall ta för sig.
Svar
Jag betraktar inte mig som konservativ. Konservativ för mig är bl.a. att man accepterar konstruerade klassgränser. Dagens socialdemokratiska politiker ser jag som konservativa. Deras ”politiska adel” och klassamhälle med ekonomiska förmåner och tjänsteutnämningar är värre än då patroner och präster hade makten. Jag anser att alla medborgare ska ha samma rättigheter och skyldigheter (skyldigheter om de inte är handikappade). I övrigt så bör alla ha möjlighet att utveckla sig och leva det liv de önskar inom lagens ramar. För mig är förtryckandet av begåvningar och strävandet mot att alla ska ha lika inkomster, en både extrem och sjuk ideologi. Alla ska kunna ta för sig under vårt korta liv. Vissa vill jobba hårt och bli rik. Andra strävar inte efter materiella värden utan vill utveckla sig konstnärligt eller själsligt. Låt var och en välja sitt liv utan att staten lägger sig i och förtrycker vissa kategorier.
Min förhoppning är att det ska utkristalliseras, genom frihet, eliter inom många områden; en elit inom läkarvetenskapen, en elit inom politiken, en moralisk elit, en företagarelit, elit inom sport o.s.v. Således väldigt duktiga människor inom alla områden, i stället för demokratigjutna jämlika medelmåttor som inte förmår att utveckla samhället i positiv riktning. Eliten skulle vara till stor gagn för oss övriga medborgare.
Fråga
Frihetlig direktdemokrati är en intressant idé som jag tror kan fungera på det lokala planet. Men ändå tror jag att det finns risker med att upphäva dagens demokratiska form. Framförallt så kommer folk med förmögenheter och stora internationella företag kunna styra över människor utan motmakt. Klassisk egoism och Manchesterliberalism med oöverblickbara konskvenser ser jag som hot. Hur skulle du svara på denna lite tillspetsade invändning?
Svar
Innan industrialiseringen hade företag och storbönder makt över folk på grund av att det fanns så få arbetsgivare. I dagens samhälle har företagen ingen makt utom den via regeringen och genom media. Dagens demokrati har inneburit en pakt mellan storfinansen och socialdemokratin. Wallenbergarna och sosseregeringarna har samarbetat bra och utformat fördelaktiga villkor för storföretagen Däremot har småföretagarna och egenföretagarna, den stora majoriteten företagare, blivit utsugna av den socialistiska demokratin. Med en frihetlig direktdemokrati har varken storfinansen eller staten makt att förtrycka medborgarna. Vi medborgare får egen ekonomisk makt och vi själva röstar fram vilka personer som ska få politiska mandat (ej som nu att partierna utser poster). Om vi betraktar stater med ingen eller ytterst låg skatt som t ex Jersey England, Hong Kong eller New Hampshire USA så har inte internationella företag eller förmögna personer kunnat förtrycka medborgarna, tvärt om så är dess medborgare mer fria och förmögna än oss i Sverige.
Fråga
Vill du avskaffa politiker och partier inom ett frihetligt demokratiskt samhälle. Partier bildades för att hävda olika människors olika perspektiv. Kan fackföreningar existera i ett sådant ekonomiskt samhälle?
Svar
Nej inte avskaffa politiker eller partier, men att deras makt och kompetensområde kraftigt reduceras till att endast omfatta direkt gemensamma angelägenheter för oss medborgare som sjukvård, grundskola, infrastruktur och miljö.
Fackföreningar och andra frivilliga sammanslutningar (som t ex ekonomiska föreningar) kommer att växa upp i mängder i en frihetlig demokrati eftersom medborgarna blir fria att själva välja vad de vill deltaga i och finansiera.
Fråga
Jag måste erkänna att dina filosofiska nya tankar kring demokratin uppmanar och väcker många intressanta frågor kring demokratins värden. Hur tror du att boken kommer mottagas inom etablissemanget?
Svar
Jag hoppas att jag har fel, men jag förutspår två reaktioner:
  1. Total tystnad till en början.
  2. Om de inte lyckas tysta mig: häftigt angrepp från kulturjournalister med förolämpningar och lögner om att jag förespråkar diktatur (alltså tvärt om vad jag förespråkar). (Det ger skribenter pluspoäng för befordran och bidrag från Kulturrådet.)
Dessutom väntar mig yrkesförbud inom offentlig förvaltning och dagspress.
Fråga
När jag för flera år sedan tog del av dina historiska böcker och nu jämnför med din nya bok. Är det studier i historia som fick dig att börja fundera på samhällets politiska utveckling?
Svar
Nej, redan för 25 år sedan började jag fundera på demokratin och fick tanken om att skriva en bok i ämnet.
Fråga
Till sist. Att kalla dagens demokratiska samhälle för totalitär. Känns inte det lite väl överdrivet?
Tror du att folk i allmännhet verkligen anser att situationen är så i dagens samhälle?
Svar
Nej, folk i allmänhet inser inte det. Jag vill väcka dem till insikt.
Tyvärr är påståendet om totalitär demokrati inte överdrivet. Politiker och tjänstemän bestämmer ju ramarna för vårt liv nästan i detalj från vaggan till graven. Grundbulten är skatten, 62- ca 70 % totalt. Enligt gängse terminologi är folk som inte har lön eller inte får behålla ens hälften av sin lön, att betrakta som slavar (skattesatser: se Skattefakta). Staten styr genom bidrag och lagar hur barn ska omhändertagas, vilka bostadsförhållanden vi har, villkoren för företagen och arbetsmarknaden, utbildningsmöjligheter, äldreomsorgen, prioritering inom sjukvården, vilka restauranger som ska få sprittillstånd, vilka böcker som ska tryckas (dvs. genom bidrag till förlagen), vilka föreningar som ska finnas (få bidrag) o.s.v i all oändlighet …
Vi ska inte glömma att t.ex. privata radiosändningar var förbjudna tidigare, att regeringen ville förbjuda folk att skaffa satellitmottagare för att kunna få in utländska kanaler och att vår statsminister nu vill skapa en ”internetmyndighet”.
Inte ens diktaturer har mig veterligt tvingat änkor att betala förmögenhetsskatt på sitt eget hus när maken dör och att de tvingats lämna sin bostad när de inte haft råd till arvsskatten, att staten går in i folks privata bankkonton och drar skatt eller genomför folkbokföringar som registrerar var vi bor, hur stor bostad vi har, vem vi ev. bor ihop med, vilken köks- o badrumsutrustning vi har m.m.
För att inte tala om alla myndigheters uppgiftsregistrering av alla medborgare via personnumret och SÄPOs noteringar av många medborgares politiska åsikter.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #2 2003

Gäst-
skribenter

Bättre och bättre dag för dag (av Bill Persson)

Presentation av Bill Persson

Stefan Hammarén

Bokanmälning — Terrorism — Assassins to Zealots

Artiklar

Åsiktsregistrering

Nazismen

Kåserier

Bildens betydelse

Rebecca Wells

Böcker

Ett litet litterärt kåseri

Tidskrifter

Lockande tidskrifter

Musik

Kenny Rogers

Ladytron

Maurice Gibb från The Bee Gees död

Space Age Baby Jane

Stratovarius — Elements part I

Filmer

På TV

Michael Moore — The Awful Truth

Intervjuer

Intervju med Göran Hillman

Sport

Handbolls-VM 2003