Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Debatt omkring det nya EU-fördraget

Äntligen börjar röster höras angående folkomröstning om det nya EU-fördraget. Eva-Britt Svensson (vänsterpartiet) startade upp debatten i Norrländska Socialdemokraten.

Det har uppmärksammats bland EU-politikerna. Margot Wallström skrev som svar på inläggen att politikerna måste bli bättre på att förklara. Hon berättade vidare att tvåtusen personer från EU-länderna har fått mötas för att debattera det nya EU-fördraget. Därmed torde folket ha fått insyn och det nya EU-fördraget kan få laga kraft på demokratiskt väg.

Varför är politikerna så rädda för en folkomröstning, varför denna skräck för att folket ska få insyn i det nya EU-fördraget ?

Kan det bero på att vi mister våra medborgliga rättigheter om fördraget antas?

EU-lag kommer att gå före vår egen grundlag .Därmed han man upphävt demokratin. Att ändra grundlagen utan folkets godkännande är ett grundlagsbrott. Det första grundlagsbrottet begicks år 2002 när regeringen ändrade regeringsformen helt i strid med reglerna för grundlagsförändring.

Dåvarande Statsminister Göran Persson svarade på frågan om folkomröstning bland annat så:

”Att det är viktigt att slå vakt om den parlamentariska principen som utgör grunden för vårt styrelseskick…

Att bryta ut viktiga politikerområden ur riksdagens ansvarsområde och låta dessa avgöras och genom ett direktdemokratiskt förfarande hotar att göra ansvarsutkrävandet otydligt och försvaga den representativa demokratin.”

För er som inte förstår politikerspråk betyder det helt enkelt. Ni har själva valt oss och ska därmed inte lägga er i vad vi sedan gör.

Han hävdade också att EU-fördraget är för långt och innehåller för många punkter för att vi medborgare alls skulle förstå vad det handlar om. Herr Persson dumförklarade därmed det svenska folket. Men om vi medborgare inte förstår, hur i all sin dar begriper då politikerna?

Politikerna påstår vidare att det nya EU-fördraget är förändrat på viktiga punkter. Det stämmer inte med verkligheten.

I det nya fördraget finns inskrivet bland annat att Euron skall vara enda valutan i unionen. Det har svenska folket tidigare röstat nej till.

Den nationella vetorätten försvinner på ytterligare ett 50-tal områden, främst rättsliga och polisiära.

EU får president och utrikesminister.

EU militariseras och får en gemensam försvarspolitik.

De stora medlemsstaterna får större makt på bekostnad av de små som Sverige till exempel.

Här följer ett citat från ett av debattinläggen: ”Regeringen oavsett partifärg behöver inte ta ansvaret. De riskerar inte heller att utsättas för krav att ingripa i ekonomin för till exempel, stöd åt företag. Demokratiförlusten är med andra ord inte oavsiktlig utan önskad.”

En annan röst från nyliberalt håll säger att ”Konstitutionen leder till ökad öppenhet.

EU:s övergripande mål är att främja fred och folkets välfärd. Konstitutionen tar till fullo upp den Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna och vidtar åtgärder för en solidaritetsklausul i händelse av en terroristattack…”

Samtidigt har den tyske inrikesministern kommit med förslag om att polis ska få avrätta misstänkta terrorister. Det vill säga människor som inte fått sin sak prövad i domstol. Ja, så var det med de mänskliga rättigheterna.

Om det nya EU-fördraget stöds av nyliberalerna så torde vi nog ha ganska klart för oss vad det handlar om och vilka som gynnas.

Astrid Boman

Musik

Arbogast — Too Proud to Stick to Winners

Bad Brains — Build a Nation

Dan Berglund — Såna som vi… & Lars Demian — Välkommen hit

Bonde do Rolê — With Lasers

Boz Scaggs — Runnin’ Blue

CocoRosie — The Adventures of Ghosthorse and Stillborn

The Detroit Cobras — Tied & True & Nick Lowe — At My Age

Editors — An End Has a Start, Tunng — Good Arrows, Richard Hawley — Lady’s Bridge, Joseph Ruarri — Tales of Grime & Grit, Unkle Bob — Sugar and Spite, The Enemy — We’ll Live & Die in These Towns & The Marzipan Man — Stories

Green Day — Transmissions

Ian Hunter — Shrunken Heads

Iron Savior — Megatropolis

Korn — Untitled & Nick Black — Hollow

Korta musikrecensioner XXXI

Mörbyligan — persona non grata?

Prince — Planet Earth

Soulsavers — It’s Not How Far You Fall, It’s the Way You Land & Specimen — Electric Ballroom

Taken by Trees — Open Field

The High Llamas — Can Cladders

The White Stripes — Icky Thump

Turbonegro — Retox

Wicked Little Dolls — Wicked Little Dolls