Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt

Bäste herr statsminister

Det har kommit till min kännedom att regeringen nu skickar SÄPO på kritikerna angående den nya grundlagen. En viss herre använde ordet ohyra rent retoriskt. Det var inte åtalbart enligt SÄPO endast näst intill. Så varför ombads de att ingripa om det inte var åtalbart? Var det för att skrämma vederbörande till tystnad?

Enligt Wikipeda betyder ohyra djur som vållar obehag eller sjukdom hos människa eller som vållar ekonomisk skada. Det är ju precis vad vår regering gör med sin nyliberala politik så uttrycket torde vara adekvat.

Eftersom benämningen ohyra är näst intill åtalbart ska jag inte benämna er nazister endast näst intill nazister. Det gör jag på grund av att grundtanken i den nyliberala politiken är näst intill identiskt med nazismens grundtankar. Med den skillnaden att EU inte har koncentrationsläger … ännu.

Ni kan även betecknas som lögnare när ni påstår att det nya Fördraget har förändrats på avgörande punkter. Det är dikt och förbannad lögn!

Enligt det nya fördraget får EU president och utrikesminister.

Den nationella vetorätten försvinner på ytterligare ett femtiotal områden, främst rättsliga och polisiära frågor.

EU militariseras och får en gemensam försvarspolitik som kan led till ett gemensamt försvar.

De stora medlemsstaterna som Tyskland får mer makt på bekostnad av de små, t ex Sverige.

Dessutom ligger ett tyskt förslag om att polis ska få skjuta misstänkta terrorister.

Dvs människor som inte fått sin sak prövad i domstol. Därmed har man satt rättssystemet ur funktion.

Och det allvarligaste av allt är att EU lag kommer att gå före svensk lag och vår egen grundlag.

Dessutom kan ni kallas kriminella eftersom regering och riksdag år 2002 begick ett grundlagsbrott genom att ändra regeringsformen helt i strid med reglerna för grundlagsförändring.

Jag förstår er rädsla för dissidenternas kritik. Med den politik ni bedriver ,direkt hämtad från den konservativa extremhögerns tankesmedjor i USA, torde folkets motstånd bli hårt.

Det har EU förutsett. Därför har de och ni infört lag om att militär ska få sättas in i sociala konflikter. Alltså har Ådalslagen upphävts.

Ni har dessutom infört ett parallellt rättsystem där vissa människor ska dömas efter särskilda rättsregler. Med bland annat särskild lättvindig bevisprövning Detta rättssystem drabbar inte oss ljushyllta europèer och är därför rasistiskt och odemokratiskt.

Så vår regering och riksdag kan även få dessa betäckningar.

Vi kräver att svenska folket får insyn i den nya förordningen och vi kräver en folkomröstning!

Vi kräver vår demokrati tillbaka!

Astrid Boman

Musik

Arbogast — Too Proud to Stick to Winners

Bad Brains — Build a Nation

Dan Berglund — Såna som vi… & Lars Demian — Välkommen hit

Bonde do Rolê — With Lasers

Boz Scaggs — Runnin’ Blue

CocoRosie — The Adventures of Ghosthorse and Stillborn

The Detroit Cobras — Tied & True & Nick Lowe — At My Age

Editors — An End Has a Start, Tunng — Good Arrows, Richard Hawley — Lady’s Bridge, Joseph Ruarri — Tales of Grime & Grit, Unkle Bob — Sugar and Spite, The Enemy — We’ll Live & Die in These Towns & The Marzipan Man — Stories

Green Day — Transmissions

Ian Hunter — Shrunken Heads

Iron Savior — Megatropolis

Korn — Untitled & Nick Black — Hollow

Korta musikrecensioner XXXI

Mörbyligan — persona non grata?

Prince — Planet Earth

Soulsavers — It’s Not How Far You Fall, It’s the Way You Land & Specimen — Electric Ballroom

Taken by Trees — Open Field

The High Llamas — Can Cladders

The White Stripes — Icky Thump

Turbonegro — Retox

Wicked Little Dolls — Wicked Little Dolls