Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan #12 2007

Ledare

Slim Whitman
en av Blaskans Superhjältar!

Slim Whitman.

130 skivor som sålt i 70 miljoner exemplar; sjunger i 3 oktaver; låg 11 veckor på hitlista (ett rekord som höll i 36 år); petade ner The Beatles och The Rolling Stones från topplaceringen när han kom ut med en ny platta samt: vad skulle ha hänt med Jorden om inte Indian Love Call funnits? Och inte att förglömma: Still Going Strong!

Detta och mycket mer gör Slim Whitman till en av Blaskans superhjältar!


Sheila Chandra.Sheila Chandra är en vacker indisk/brittisk sångerska som jag lärde mig älska när hon sjöng så fint i gruppen Monsoon under tidiga 80-talet. Deras stora hit var den fascinerande sången Ever So Lonley. Det var en kort tid men den gruppen. Sheila Chandra övergick till att sjung indiska, spanska, islamiska och andra former av världsmusik. Peter Gabriels eget skivbolag Real World hade henne länge som skivartist. Jag lyssnade nyligen på hennes verk och mindes alla album jag köpte med henne för om åren. Monsoon var en grupp en del borde minnas igen, för deras pop är fortfarande med Sheila Chandra perfekt att dansa till.


Blaskans chefredaktör tog sig en liten pratsund med webbtidningen Pandas chefredaktör Andreas Häggström via telefon.

Vi som följde musiksvängen via bloggar och magasin kom snabbt i kontakt med bloggen Cellmates. Den utvecklades snabbt till den bästa nyhetsbaserade musikbloggen i Sverige. Men eftersom redaktörerna även hade andra uppdrag så blev det svårt att skriva varje dag. Så nu gjorde man förfrågan bland sina läsare om dom skulle bli mera av webbtidning. Så 22 oktober föddes tidskriften Panda på webben.

Jag frågar Andreas Häggström lite om varför man gick över till webbtidskrift och vad som kommer hända framöver med Panda.

Andreas Häggström berättar om att dom skall satsa på gästkrönikörer som skall spegla musiken ur ett personligt perspektiv. Det kommer att även förekomma skribenter från andra delar av världen, dom skall fungera som korrespondenter för Panda.

En klubb tillsammans med en annan tidskrift kommer att ta form i en nära framtid.

Andreas Häggström säger i telefon att Panda kommer att börja recensera skivor, några få utvalda. Förut var principen att varken Cellmates eller Panda recenserade skivor utan fungerade som en nyhetsbaserad blogg/magazine. Nu håller Andreas Häggström med övriga redaktionen och planerar inför Pandas kommande äventyr.

P.S. Detta är ett kort referat av min lilla intervju med Andreas Häggström.

Panda | Pandamagazine.se | En svensk nätidning om popmusik och annan populärkultur


Intervju med Erik Ullenhag

Erik Ullenhag.Chefredaktören för Blaskan har träffat Folkpartiet Liberalernas partisekreterare Erik Ullenhag för en pratstund på deras partikansli vid Stora Nygatan i Stockholm. Tyvärr så gick min bandspelare sönder så den hade jag ingen nytta av den för denna intervju. Så det här blir ett sammandrag av en och halv timme samtal om diverse frågeställningar. Ämnena skiftade så jag försökte skriva ned stolpar och skriva ur minnet. Så det blir som det blir.

Nu över till Erik Ullenhag.

Hans karriär sträcker sig från juriststudier, utrikesdepartementet och numera partisekreterare under nya partiledaren Jan Björklund.

Massmedia hade under Lars Lejonborgs tid som partiledare en tendens att finna linjer i partiet som gick ut på spionerier på andra partier. Begreppet spioneri är för mig en militär sysselsättning och partier sysslar möjligen med att finna blottor hos sin ideologiska motståndare. Men spioneri blir lite löjligt.

Jag började med att fråga om betydelsen av att vara partisekretare och det är viktigt att vara ideologisk förankrat.

Erik Ullenhag berättar övergripande om att hur det förhåller sig. Det är en viktig kugge inom partiet som har till uppgift att förankra partiets politik, hålla reda på den inre och yttre partistrukturen. Det är viktigt att hålla ideologin levande. Här talar Erik om vikten att få ut politiken i vardagen och se till den verkligheten som omger oss.

Folkpartiet skall verka för att vardagen fungerar väl. Han tar upp Bertil Ohlins tal om det glömda Sverige. Dom som saknar nödvändiga förutsättningar att få bättre villkor. Vi börjar samtala om hur frisinnade och kulturradikala kämpade för kvinnors rättigheter, bildande av fackföreningar, rösträttskampen. Vi kan här se Sven A Hedin, Anton Nyström eller Karl Staff som frontkämpar för liberala teman.

När jag kopplar Folkpartiets liberala hållning tillbaka i tiden och dess liberala betydelse så spinner Erik vidare på temat och förklarar att liberala partiet har alltid stod emot nazismen och kommunismen. För dom handlar det om mänskliga rättigheter som måste förankras hela tiden i samhället liksom demokratin. Folkpartiet behövs mest när det ser som mörkast och besvärligast ut i samhället. Då demokratin hotas så slåss folkpartiet för demokratiska värderingar.

Jag menar att konservativa och socialister har utifrån sina ideologier varit kritik mot liberalismens individualism. Man menar att den kan leda till en isolerad individ utan sammanhang och tillhörighet. Erik menar att det handlar om att konservativa tror på kärnfamiljen som grund, fastän dagens moderna familj kan se lite olika ut. Kärnan i konservatismen blir människans tillhörig i en historisk förankring. Socialismen bygger på klasstillhörig. Liberalismen bygger på att alla får leva tillsammans i ett fritt samhälle.

Som en poäng i debatten om liberala idéers seger efter kommunismens fall. Så undrar jag hur han ställde sig till tesen om att liberalismen vann kampen om friheten och det är historiens slutgiltiga seger. Det hela bygger på Hegels historiefilosofi. Att historiens slutmål kommer efter man genomgår begreppen tesen, antitesen och kontexten som blir dess slutgiltiga ändamål.

Erik tycker att frågan är felställd. Liberalismen vann ingen sista avgörande strid utan den måste alltid vara en vakthund mot totalitära ideal som kan bygga upp av ideologier. Den kampen förs varje dag för att förankra demokratin.

Jag ställer frågan om hur Folkpartiet förhåller sig till begreppet politik. Eftersom det hänger ihop med de liberala värderingarna. Jag utgår från hur borgerligheten använde sig av ordet antipolitik som öststatsintellektuella lanserade. Deras användande av ordet antipolitik byggde på att försöka skapa intellektuella frizoner bortom kommunismens retorik som genomsyrade samhället. I Sverige blev det malplacerat när man applicerade samma ord för att utöka privatiseringen av vår välfärd. Palmes ord om politik som de möjligast konst och politik som vilja är två intressanta ord att tänka på i sammanhanget.

Erik förklarar följande:

För Folkpartiet handlar det om att skapa ett samhälle som bygger på frihet och marknadsekonomi som är det bästa för människan. Politik skall bygga grundstenar för ett bra samhälle men inte styra det hela. Det handlar om individens rätt att fritt styra sitt liv. Samhället består inte av stora kollektiv utan individer. Där hoppar jag in med frågan varför liberaler är så rädda för ordet kollektiv. Eftersom vi är individer så lever vi i kollektiva samhällen. Individer samverkar i kollektiv. Nu bortser jag från Lockes idé om samhällskontrakt.

Erik svarar att kollektiv inte ser till individens roll i samhället. Utan det blir en helhetslösning som skall gälla alla. Han tar skolan som ett bra exempel. Där var socialdemokratin och liberalerna överens om att folkskolan skall gälla för alla. Men den behöver därför inte fungera med helhetslösningar som är kollektiva. Utan individen måste få utrymme att styra sitt eget liv. Det hela gäller samhället i dess helhet. Alla skall få möjligheter till drägligt liv utifrån sina egna möjligheter. Jag tolkar det som att Erik menar att liberal ideologi handlar att politik skall inte styra människan utan ge samhället ett regelverk som kan trygga samhället och få oss alla delaktiga utifrån vilka vi är som unika individer.

Nu byter jag ämne till utrikespolitik, borgerlighet och vad folkpartiet tycker om kommunismen.

Jag frågade Erik om varför man kallar sig för borgerlig när det ordet har fått en negativ värdeladdning i svensk kulturhistoria. Dels har många intellektuella kritiserat det ordet från sin egen uppväxt.

Erik menar att ordet är problematiskt. Antisocialistisk och liberal är enklare begrepp. Han hänvisar till Folkpartiets historia och hur partiet har förhållit sig till ordet. Men det finns värderingar som är positiva i begreppet borgerlig. Frihetstänkandet och tilltron på individen.

När det gäller Forumet för levande historia som enligt många borgerliga borde forska kring kommunismens brott mot mänskligheten. Det handlar om att göra samma insats som staten gjorde angående nazismen. Men Erik är osäker om det verkligen är staten som skall göra sådana insatser. Jag ställer en fråga om hur det förhåller sig med Folkpartiets inställning till kommunismen. Folkpartiet skrev en motion för några år sedan att man skulle forska kring kommunismens brott. Många vänsterintellektuella var kritiska mot det hela på grund av att man såg det som en attack mot vänstern i sin helhet. Erik förstår problemet. Nazismen är en genuin ond ideologi. Medan kommunismen lovar något gott men det praktiska utförande blev en ondsint handling. Detta har många svenska vänstermänniskor svårt för att förstå. Vi diskuterade även lite omkring frågeställningen att många vänstermänniskor var kritiska mot Sovjet men valde andra kommunistiska länder såsom Kina som ideal.

Synen på kommunism hänger ihop även med synen på USA, Israel, Cuba, FN, EU och arabvärlden.

I mitt sammandrag i denna del av intervjun som handlar det om här frågeställningar så var en del i ett längre resonemang jag och Erik hade om världen.

Folkpartiet har varit en stark borgerlig/vänsterrörelse som var kritisk mot USA och Israel av den anledningen att man måste ställa högre krav på dessa länder eftersom dom är demokrater. Men samtidigt när det gäller Israel och palestinska myndigheter så måste man i grunden fördöma övergrepp mot mänskliga rättigheter på båda sidor. Det handlar om att finna utrymme för en tvåstatslösning. Då måste båda partner finna varandra. Murbygge, bosättningar och attacker från Israel måste upphöra liksom självmordsbombare och terrorism från palestiniernas håll måste också få ett slut.

När det gäller EU och FN är det dom bästa arenorna vi har för att forma en fredlig utveckling i världen och lösa dom stora problemen världen befinner sig. Dessa institutioner måste reformeras och få bättre mandat för att upprätthålla sina uppdrag gentemot världen. Det är vad som är kontentan av Eriks plädering för dessa institutioners nödvändighet.

När vi talar vidare om USA:s position i världen. Så kommer vi in på ämnet varför det finns en sådan kritik mot USA och vad det beror på.

Framförallt beror USA-kritiken på en sorts besvikelse på USA som demokrati då landet övertog Vietnamkriget från Frankrike. USA ville bekämpa kommunismen som ideologi. Detta ledde till att USA började samarbeta med allt och alla som var antikommunistiska enligt principen — min fiendes fiende är min vän. USA som gör mycket gott och kan göra så mycket mera med sina resurser. Erik och jag samtalade om att när vi pratar om kritik mot USA så handlar det om att kritisera dess utrikespolitiska administration och inte folket. Men i den svenska debatten har vi stundtals en oförmåga att se på USA:s helhet när vi bedömer landets politik.

Intervjun med Erik Ullenhag var mycket trevlig och han var en mycket ödmjuk person med en genuin socialliberal inställning till livet.

Ett litet p.s. är nog på sin plats. Det finns funderingar, repliker och svar som jag inte redovisade på grund av att min bandspelare hade gått sönder. Så jag valde att ta ut kontentan av samtalet/intervjun.

Med tack till Erik Ullenhag för samtalet.

Här har ni adressen till Erik Ullenhag startsida som finns på Folkpartiet Liberalernas hemsida — Erik Ullenhag — Folkpartiet


Dr. Indies små kulturtips inför årets sista månad

  • Det finns nästan dagboksantecknad rockhistoria från en av anglofila världens främsta musik/filosofteoretiker James Miller. Han har skrivit boken Flowers in the Dustbin 1947–1977. Den behandlar rockens historia i olika perioder. Han börjar med Wynonie Harris första hit från 1947 Good Rockin’ Tonight och avslutar med Elvis död för 30 år sedan. James Miller har även skrivit några fina böcker om Foucault, Rousseau, Marx och Merleau-Ponty som jag läst med stort behag under årens lopp. Den här boken kom ut 1999 av Simon & Schuster.
  • Vivien Goldman har skrivit om Bob Marley i en tidigare biografi och nu återkommer hon ämnet Bob Marley 2006. The Book of Exodus heter boken som inte bara handlar om det klassiska albumet inspelad på Chris Blackwells skivbolag Island. Utan det är även kulturhistoria som förklarar Jamaicas politiska och sociala berättelse som sätter reggaemusiken i dess rätta historiska kontext. Detta är briljant musikjournalistik som baseras på författarens intervjuer från 70-talet som hon gjorde. En sann läseupplevelse.
  • Emil Jensen som uppträdde på Södra teatern var en charmknutte som vunnit poetry slam 2003/2004. Givit ut skivor, cyklat omkring och uppträtt i en hel sommar med gitarr och ipod. Hans show som är singer songwriter och spoken world kontra slam poetry. En härlig kille med vänstersvingar och miljöhänseende till omvärlden. Han hyllar idealismen och kärleken. Han är min personliga hjälte för tillfället i slutet av 2007.
  • Min YouTube-favorit för tillfället är Blaskans hjältar i Ramones. När Dee Dee sjunger Blietzkrieg BopYouTube — Ramones — Blitzkrieg Bop
  • Vi som älskar Killinggänget kunde på Rival på Mariatorget se och uppleva en kärleksförklaring men även en briljant uppgörelse med ironin från 90-talet i Henrik Schyfferts nya show The 90’s — Ett försvarstal jag älskade ironin som drev allvarligt med sin uppväxt och varför han blev som han blev. En av de riktigt stora showerna för tillfället. Jag är en sann vän av Henrik Schyffert eftersom han klarar av mixen av allvar och humor. Alla stora clowner visste den gräns som fanns mellan allvar och skämt. Henrik Schyffert klarar av den gränsen helt suveränt enligt mitt tänkande. Se den om ni får chansen.
  • Emanuel Mankert har gjort en liten filmblogg som heter Great Scott. Den har korta föredömliga filmrecensioner som har lite kommersiell prägel på filmurvalet. Men det gör ingenting. Därför att Emanuel Mankert är ett litet fenomen som slog igenom med sajten, Vad är grejen? Hans blogg är lite kul att uppleva.
  • Andreas Magnusson som är lärare och popmusiker under namnet Pinot är en man med delikata små popestetiska arrangemang. På hans hemsida kan du få tag i musik och hänvisningar till var du får tag i hans musik — pinto.se
  • Den galne engelskmannen Stevie Riks som gör galna parodier på erkända artister finns på you tube att beskåda. Det är hans hustru som filmar hans eskapader. Vansinnigt kul måste jag säga — YouTube — john lennon impression
  • Amerikanska The Von Bondies finns med både nya och gamla låtar på Myspace för tillfället. Se och njut av klassisk garagerock. Dr. Indie är lycksalig — MySpace.com — the Von Bondies — Michigan — Indie / Alternativ / Rock — www.myspace.com/vonbondies

Mr. Snaggus | Dr. Indie | Dr. Rock


Blaskan beräknas utkomma den första måndagen i månaden.
Skicka era artiklar senast lördagen veckan innan, tack!
Bidragen adresseras lämpligen till Redaktionen

Musik

Alicia Keys — As I Am

Alison Krauss & — Raising Sand

Aretha Franklin — Jewels in the Crown: All Star Duets with The Queen

Beanie Sigel — The Solution

Behemoth — Apostasy

Britney Spears — Blackout & Sugababes — Change

Burial — Untrue

Dr. Indie minns undergroundtidens hardcoreband

Duran Duran — Red Carpet Massacre; Craig David — Trust Me; Seal — System & Darude — Label This

Dwight Yoakam — Dwight Sings Buck

Elmo — Kamikaze Heart

Entombed — Serpent Saints: The Ten Amendments

Eskimo Baby — Actors Suicide; The Killers — Sawdust; Bella — No One Will Know & Angus and Julia Stone — A Book like This

Gamma Ray — Land of the Free 2

Gore Gore Girls — Get the Gore (Miss Vampyria)

Hardcore Superstar — Dreamin’ in a Casket

Humanifesto — The Infamous; Mad Caddies — Keep It Going; NOFX — They’ve Actually Gotten Worse Live; Terror Punk Syndicate — Extended Playtime & Raw Records — Punk Single Collection

James Taylor — One Man Band

Jay-Z — American Gangster

Justin Currie — What Is Love For

Korta musikrecensioner XXXV

Kylie Minogue — X

Led Zeppelin — Mothership

Levon Helm — Dirt Farmer

Magnus Uggla — den coolaste katten i staden

Mando Diao — Never Seen the Light of Day

Nick Drake — Family Tree

Porter Wagoner — Wagonmaster

Queen — Rock Montreal

Scream Loud!! The Fenton Story: 61 Prime Slabs of Mid-60’s Michigan Teen Punk!

Status Quo — In Search of the Fourth Chord

Tarja Turunen — My Winter Storm

The Donnas — Bitchin’

Wu-Tang Clan — 8 Diagrams

Wyclef Jean — Carnival Vol. II: Memoirs of an Immigrant