Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Klassisk musik

Leif Ove Andsnes, Artemis Quartet — Schumann, Brahms: Piano Quintets

Det är stora klangvärldar som vi får höra på en skiva som elegant och explosivt tolkar både Brahms och Schumanns pianokvinteter. Pianisten Leif Ove Andsnes spelar sofistikerat och låter sitt piano bli del i musikens flöde. Hans medmusikanter skapar ett tvärsnitt av snabba och medvetna toner som bygger upp strukturen i musiken. Jag lyssnar andlöst på stycken som förenar tolkaren lyhördhet, för det är lyhörda stycken som får liv och färg på skivan.

Det är musik som har en vision som är bärande för tolkningarnas tematiska känslosträngar. Musiken är just så där finstämd att man hör melodislingorna så tydligt framburen av musikanternas skickliga instrumentering. Jag gillar balansen mellan pianots otvetydiga klarhet när den spränger fram i solopartituren, men strax där bakom dundrar övriga musikanter på med att förstärka pianots ensamma marsch mot att ge oss musik som är ren och stark. Det är ett växelspel mellan den klassiska estetiken och en rytmisk aggressivt pianospel som är solostycken. Pianot drar med sig resten av musiken i tolkningsmomentet. Det är en av de stora klassiska skivorna 2007.