Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Dokumentärroman/politisk bok

Rainer Andersson — Om bara vi vill, så går det

Förlag Röda Rummet

Min gode vän Rainer Andersson har skrivit en relevant viktig bok om en arbetarfamiljs öden på Södermalm/Stockholm mellan 1879 och 1919. Det är en bok skriven med en distans som påminner om den journalistik som en tidning av i dag, Proletären skriver sina arbetsplatsreportage på. En säker skildring av det samhälle som blev inledningen på arbetarrörelsens framgångsrika arbete att organisera arbetarklassen. Men det var även en tid som präglas av överhetens totala makt över samhällets tillgångar men även överhetens inflytande på religion och kultur. Det var den klassen som hade den rejäla makten över Sveriges tillgångar och vilka resten av svenska befolkningen var tvungen att anpassa sig till. Men arbetarklassens trötthet över att behandlas som samhällets parias och få elände som enda lön i ett samhälle när rikedomar samlades bland de fåtal som tillhörde överklassen/överheten. De var hunger och eländet som influerade arbetarklassen att börja ta vara på sina egna och sina familjers rättigheter och mänskliga värde.

Rainer Anderssons roman är en tvådelad berättelse som löper parallellt med varandra. På ena sidan så har vi själva arbetarrörelsens alltmera högljudda strid emot borgarklassens samhällssyn. Men medan den pågår genom att fackföreningar bildas och strejker blir arbetstagarnas enda vapen mot cyniska arbetsgivare, så får vi även följa den rejäla verkligheten för familjen Öhrnlund fattiga tillvaro. Dom levde bland andra lika fattiga utsugna människor. Här har vi kärnan i boken. Rainer Andersson som är den mest fascinerande människan med stort rättvisepatos jag känner och upplevt, tar sig verkligen an denna familjs fattiga elände och beskriver deras kamp för livets nödtorft. Det är fylla, barnafödande, misshandel och få glädjeämnen. Men det är framförallt en stark arbetarkvinna som vägrar låta sig nedslås av alla misslyckanden. Det är där författaren lägger ned sin själ på att med värme och humor beskriva en människa av kött och blod, som tar sig fram trots allt.

Det är en bok som rasar över missförhållanden i samhället och boken är en av de starkaste böcker som tar den lilla människan i försvar och visar att de fattiga verkligen har sin egen starka värdighet och arbetarmoral.

Men det är även en bok som skiljer mellan arbetarnas verklighet och de så blev arbetarrörelsens egna ledare. De var godhjärtade liberaler och radikala som ville försiktigt lotsa arbetarna framåt i en sakta men säker väg.

Men deras ekonomiska villkor låg långt bortom de ordinära arbetarnas villkor.

Rainer Anderssons sympati ligger på arbetarklassen, den värld som både författaren och undertecknat definierar oss som. Det var och är fortfarande arbetarklassen som bär upp Sveriges industri och ekonomiska makt.

Boken är en bra rak berättat bok som visar sympati och politisk förståelse för arbetarnas klasskamp.

Hans text glöder och brinner passionerat när han beskriver denna familjs ständiga överlevnadshistoria. Men han har även blick för tidens nya horisonter där vi fick se nya uppfinningar, teknik, personligheter som formar vår framtid. Men trots allt det nya som sker runtomkring världen så måste den vanliga människan ändå fortsätta kämpa för sina egna villkor.

Boken tillför vår historia en ny berättelse som jag inte tror skulle bli berättat om inte något hade brytt sig om denna familjs öden och varit intresserat att dra fram den ut ur arkivens tysta hyllor.

Jag vill påstå att det här är en av de finaste och viktigaste romaner jag har läst på bra länge. För den har en viktig pusselbit från vår historia att förmedla.

Musik

Bob Luman — Let’s Think About Livin’ & Carl Mann — Rockin’ Mann

Cat Power — Jukebox

Dr. Indies musikmix X

Drive-By Truckers — Brighter than Creation’s Dark (Dr. Da Capo)

Drive-By Truckers — Brighter than Creation’s Dark (Dr. Indie)

Hästpojken — Caligula

Hot Chip — Made in the Dark

Jack Johnson — Sleep Through the Static & Johnny Logan & Friends — The Irish Connection

Jarlsmark — Revolution

Jean Michel Jarre — Oxygene: Live in Your Living Room & Tangerine Dream — Madcap’s Flaming Duty & Springtime in Nagasaki: Part One from the Five Atomic Seasons

Joe Henry — Civilians

Marc Almond — Stardom Road

Mårten Janssons favoritskivor

Miss Kittin — Batbox

Nada Surf — Lucky; The Magnetic Fields — Distorsion & The Low-Lows — Shining Violence

Niccokick — The Good Days We Shared, Were They So Bad?

Panda Bear — Person Pitch

Robben Ford — Truth; Robert Cray — The Definitive Collection & Michael Katon — Live and on the Prowl!

Snoop Doggy Dogg — Getcha Girl Dogg

The Mars Volta — The Bedlam in Goliath

Thurston Moore — Trees Outside the Academy