Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Debatt

Herr Littorin på jakt efter folket — igen

Vår kära arbetsmarknadsminister har fått alliansens uppdrag att satsa på det nya ideologiska modeordet som i regeringens mun kallas för arbetslinjen. Det är den satsning som skall bryta ned arbetslösa och sjukskrivna människors utanförskap. Det är en bra tanke naturligtvis, men om man ser till deras medel så är det mindre bra.

För många av åtgärderna som regeringen framlägger i propositioner och förslag har ett klart och tydligt definierad mönster så som jag ser det.

Låt oss ta och se på några av åtgärderna.

Borgerliga politiker har sedan länge avskytt att fackföreningen i Sverige har haft en bra styrka bland arbetstagarna. För den styrkan har förhindrat Sverige har fått en nyliberal arbetsmarknad i amerikansk modell. Där arbetsgivarna och politikerna (läs republikaner) styrt USA i en ideologisk likriktning.

I Sverige vill borgerliga politiker liksom svensk näringsliv förändra idén av välfärdsstat till en annorlunda modell med stark försvagning av arbetstagarna. Nu har de chansen att förändra den i grunden på ett försiktigt sätt.

I detta samhälle anses sjukskrivna och arbetslösa som lösdrivare, lata och måste jagas at göra rätt för sig.

Åtgärderna:

Först måste man försvaga sambanden mellan fack och A-kassa. Enligt borgerlig ideologi är a-kasseersättningen för hög. Man kan försörja sig genom dem anser borgerliga politiker.

Därför gör man avgifterna högre till a-kassan som första steg att göra det olönsamt att vara med fackföreningen. Många lämnar antagligen facket eller a-kassan.

Steg två i att förändra a-kassan för arbetstagare är också att förändra att själva avgiften. Den förhöjda avgiften skall bli en arbetslöshetsavgift.

Det nya förslaget som Herr Littorin vill införa bygger på följande princip:

Arbetslöshetsavgiften skall utgå från hur hög arbetslösheten är i respektive a-kassa.

Om arbetslösheten är hög i en bransch så blir avgiften högre där och då straffas alla andra i samma a-kassa medan andra a-kassor får mindre avgifter. Det är en idiotisk princip naturligtvis.

Inom marknadsekonomin så sker det ständiga förändringar. Strukturomvandlig, nedläggelser och rationaliseringar är ständiga hot mot oss löntagare. Inom dessa processer har arbetstagarna det svårare att påverka sina liv. Då skall det knappast straffas med högre avgifter eller sämre dagpenning.

Men åtgärderna har en ideologisk förklaring. För det första skall denna åtgärd se till att arbetstagarnas organisationer ansvarar för att löneökningarna skall bli mindre enligt borgerlig synsätt. Detta är ett av målen med deras politik enligt deras egen promemoria. Se sidan 33.

Arbetslösa blir alltså ansvariga för deras egen arbetslöshet. Vulgärt och cyniskt så det föreslår om det.

Men det är inte slut med a-kassans förändringar.

Eftersom själva fundamentet med arbetslinjen är att moraliskt och ideologiskt. Så måste a-kassan och ersättningssystemet vara så lågt som möjligt för att det skall vara omöjligt att kunna klara sig någorlunda bra mellan arbetslöshetens jobbsökande.

Så därför blir nästa förslag att förbjuda arbetstagare från att kunna ersätta inkomstbortfall med privata försäkringar. Det är ett motbjudande förslag för att den bevisar att borgerliga vill att människor skall leva i ekonomisk svårhet. För det är det som kan tvinga människor till arbete oavsett livssituation.

Det är därför viktigt för den borgerliga alliasen att påstå att fusket med sjukförsäkringar och ersättningar är så omfattande därför att det är en viktig ideologisk försäkring som skall förstärka nästa led i att peka med hela handen och säga att arbetslösa får skylla sig själva och är skyldiga till sin egen arbetslöshet.

Ams-åtgärder skall bort och istället måste arbetslösa alltid stå till arbetsmarknaden och ta jobben var dom är istället för där arbetstagaren bor. Där existerar inte det nära och kära längre. Då försvinner familjens existens och livsbetingelser plötsligt bort. För det är själva arbetslinjens ideal att arbetet skall vara vilket som helst och gärna lågt betalt om det är möjligt.

Samtidigt så kan arbetslösa inte skola om sig då utbildningspolitiken följer arbetslinjen. En arbetslös kan inte skola om sig på komvux eftersom komvux reducerats kraftigt. Utan det enda du har att se framåt emot är att alltid stå till arbetsmarknadens förfogande. Den fina idén att kunna få ta del i det livslånga lärande är numera ett minne blott. Endast unga skall kunna studera blir utbildningspolitikens norm. Dessutom så kan du inte längre konkurrera om utbildningar som vuxen eftersom arbetslivserfarenhet inte längre räknas som merit. Detta förhindrar många från att studera då man blivit arbetslös.

Nästa steg för att bryta utanförskapet handlar om de sjukskrivna arbetstagarna.

Sjukersättningen har nu sänks igen för att stimulera sjukskrivna att vilja arbeta. Men det innebär också att läkarna numera inte skall tänka på arbetstagarna utan den nya borgerliga given är moralisk att arbetstagare som blir sjukskriven är lat och vill hellre vara sjuk än att arbeta. Därför måste de tvingas ut till arbetslivet genom sänkta ersättningar.

Men samtidigt har rehabiliteringen försämras och kan inte arbetstagarna få arbete eller komma tillbaka kan arbetsgivarna slippa sit ansvar och avskeda arbetstagaren på grund av arbetsbrist. Det märkliga som då sker är att arbetstagaren kan ändå stå till arbetsmarknadens förfogande. Och det kan slå lite hur som helst.

Med andra ord driver Sven Otto Littorin en sjuk politik som kommer att slå mot människor som redan är slagna. Den moraliska devisen att arbetslösa och sjukskrivna är samhällets paria — lata och odugliga är en gammal idé från 1800-talets borgerliga perspektiv.

Som sista ord vill jag påpeka följande.

Det är en omänsklig politik som socialdemokratin skulle kunna finna bättre och humanare politiska sätt att hantera om det hade modet att formulera en framtidspolitisk plattaform.

Kom ut ur tystnaden. Det räcker inte med att sparka Pär Nuder, utan det måste till en total förändring av politiken.

Musik

Bob Luman — Let’s Think About Livin’ & Carl Mann — Rockin’ Mann

Cat Power — Jukebox

Dr. Indies musikmix X

Drive-By Truckers — Brighter than Creation’s Dark (Dr. Da Capo)

Drive-By Truckers — Brighter than Creation’s Dark (Dr. Indie)

Hästpojken — Caligula

Hot Chip — Made in the Dark

Jack Johnson — Sleep Through the Static & Johnny Logan & Friends — The Irish Connection

Jarlsmark — Revolution

Jean Michel Jarre — Oxygene: Live in Your Living Room & Tangerine Dream — Madcap’s Flaming Duty & Springtime in Nagasaki: Part One from the Five Atomic Seasons

Joe Henry — Civilians

Marc Almond — Stardom Road

Mårten Janssons favoritskivor

Miss Kittin — Batbox

Nada Surf — Lucky; The Magnetic Fields — Distorsion & The Low-Lows — Shining Violence

Niccokick — The Good Days We Shared, Were They So Bad?

Panda Bear — Person Pitch

Robben Ford — Truth; Robert Cray — The Definitive Collection & Michael Katon — Live and on the Prowl!

Snoop Doggy Dogg — Getcha Girl Dogg

The Mars Volta — The Bedlam in Goliath

Thurston Moore — Trees Outside the Academy