Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Politik

Dr. Indie går vilse bland ideologier

Jag vill ibland gå bortom partipolitiken och blir trött när ideologierna framträder i dess blekaste form. Klimaten blir sämre, politikens vardagspartier orkar eller vill inte se vilka beslut som avgör. Det är alltid höger/vänsterdimensionen som gäller, den dimensionen orkar inte heller se någonting bortom besluten som fattas men som knappast räcker långt. Idag saknas det någon samhällsbärande vision som kan vara kraften eller det perspektivet som vi behöver för att kunna se vilka beslut som vi måste ta. Miljö, fattigdom och ekonomi hänger tydligt ihop. Men för att se strukturerna som får oss att se helheten. Al Gore och Johan Ehrenberg är två visionärer som har en förmåga att se hur miljön tar stryk och har idéer om hur vi skall lösa problemen, om vår vilja finns. De redan existerande ideologierna som finns har svårt att fånga in dimensionen för att de redan är insatta i systemet som garanterar att inget görs på kortare eller längre sikt.

Socialdemokratin har svårt att frigöra sig från den liberala ekonomin och de har svårt att fånga in humanismen i sin ideologiska framtoning. Partiet fokuserar sig på fel framtidsfrågor.

Liberalerna är som Voltaires Pangloss, allt blir så mycket bättre med mera kapitalism, marknadsekonomi och tillväxt som förvaltar kapital är bra. Socialliberalerna har givit upp och försvunnit sedan länge. Nu är det enda svenska liberaler har som mål, jaga arbetslösa, jaga sjukskrivna, lönedumpning och förinta hoppet för vare3nda människas livsvärld. Enbart amerikansk arbetsmarknad gäller som princip. En liberal rikemansvärld stundas bland liberaler. Adjöss med mänskligheten.

Konservativa ägnar sig åt reaktionära religiösa tankebilder som de vill överföra på världen. Socialkonservatismen/kulturkonservatismen försvann med marknadsekonomins världsbild.

Vänsterpartierna ägnar sig åt fördärvlig tilltro på kommunism och planhushållning.

Inget att hämta där heller för min personliga del.

Så vad kan man då göra. Först började jag att läsa ideologiska och filosofiska böcker med nya friska ögon igen efter flera års frånvaro från det fälten.

Nu kan man till exempel läsa Karl Marx med friska ögon. Den har blivit befriat från Lenins ideologiska glasögon som upphöjdes till en dogmatisk stendöd statsreligion bland realsocialismens tinnar och torn. Björn Linnell och Sven Erik Liedman gav 2003 ut Karl Marx skrifter i urval. Den gavs ut av utsökta Ordfront. Den boken ger mig nya perspektiv på min egen personliga uppfattning av socialism som en levande realitet — som lever med levande mänskliga livet. Många anser att Marx hade fel i det mesta. Men de har fel. Han gav oss den bästa historiska och sociologiska förklaring till kapitalism. Han slog fast att någon äger en fabrik och några arbetar. Vinsten tillfaller ägaren och arbetstagaren får lön för sin möda. Enkel och så är det fortfarande ute på arbetsmarknaden. Visst finns det små företag här och där, det är sant. Men den stora majoriteten arbetar antagligen i privata företag eller inom kommun/stat.

Fortfarande har en del tankar Marx skrev ned för 150 år och ännu flera år sedan aktualitet i många frågor som berör ekonomin. Men visst har mycket hänt, men läser man Marx rätt så kan han vara en ledfigur i många debatter. Jag läser även om Franfurtskolans ledande arbete från mitten av 40-talet: Max Horkheimer och Theodor W Adornos verk Upplysningens dialektik. Den beskrev då det moderna samhällets politiska processer som kunde hota demokratin genom att demokratin hotas av kapitalets demoner. Det är en fin bok som ur psykologins forskningsfält och marxismens skrifter. Den analyserar samhället på ett intressant sätt som jag skulle vilja att någon kunde göra idag.

Vad jag själv behöver är att tänka om i nya bannor. Så jag går vilse blandideologier och vill tänka fritt igen.

Boktips
Sven Eric Liedman — Stenarna i själen: Form och materia från antiken till idag
Bonniers 2006
Roland Poirier Martinsson — Russells kalkon: En bok om hur Gud och vetenskapen formade den västerländska kulturen
Norstedts 2003
Kant — Kritik av det rena förnuftet. Översättning av Jeanette Emt (Ingår i utgivning av Kant samlade verk.)
Thales förlag 2004
Bosse Holmqvist — Individens tidsålder är förbi: Några nedslag i femtiotalets människosyn
Symposion 2004

Musik

Bob Luman — Let’s Think About Livin’ & Carl Mann — Rockin’ Mann

Cat Power — Jukebox

Dr. Indies musikmix X

Drive-By Truckers — Brighter than Creation’s Dark (Dr. Da Capo)

Drive-By Truckers — Brighter than Creation’s Dark (Dr. Indie)

Hästpojken — Caligula

Hot Chip — Made in the Dark

Jack Johnson — Sleep Through the Static & Johnny Logan & Friends — The Irish Connection

Jarlsmark — Revolution

Jean Michel Jarre — Oxygene: Live in Your Living Room & Tangerine Dream — Madcap’s Flaming Duty & Springtime in Nagasaki: Part One from the Five Atomic Seasons

Joe Henry — Civilians

Marc Almond — Stardom Road

Mårten Janssons favoritskivor

Miss Kittin — Batbox

Nada Surf — Lucky; The Magnetic Fields — Distorsion & The Low-Lows — Shining Violence

Niccokick — The Good Days We Shared, Were They So Bad?

Panda Bear — Person Pitch

Robben Ford — Truth; Robert Cray — The Definitive Collection & Michael Katon — Live and on the Prowl!

Snoop Doggy Dogg — Getcha Girl Dogg

The Mars Volta — The Bedlam in Goliath

Thurston Moore — Trees Outside the Academy