Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

DVD-film

De andras liv

Regi av Florian Henckel von Donnersmarck

Östtysklands socialistiska samhälle skildras på ett begåvat sätt i den här filmen som har stora skådespeleriprestationer och skildrar hur bisarrt realsocialismen egentligen var. Med sin väldiga propagandacentral, maktfullkomlighet och övervakarsamhälle som var till för att jaga kommunismens fiender — kallat för statsfiender av partiets självutnämnda konstaplar. Fienden var utlandet och landets egen befolkning.

Det är sådant som sker i filmen då den framgångsrike författaren och hans vackra sambo får en mäktig fiende i kulturminister. Han vill ha författarens flickvän och utsätter paret för Stasis omfattande avlyssning och övervakningssystem. En kapten från Stasi, Weister bevakar paret dygnet runt och får sympati för paret. Han ruckar på sin egen politiska schablonbild av det perfekta tyska mönstersamhället i Öststyskland.

Weisters avlyssning gör att han på avstånd närmar sig paret och får se deras splittring och författarens alltmera kommande uppror mot det samhälle som Östtyskland var under den här tiden innan samhället förändrades och kommunismen slutgiltige föll sönder i bitar. Detta blev folkets befrielse och senare kunde man via Stasis enorma arkiv se sanningen i vitögat — vilka var vänner och vilka som var ens angivare. Sanningen blev för mycket för många så att man knappt orkade sig genom livet utan man fick lära sig glömma och förlåta. Systemet i diktaturer krossar alltid människor kroppsligen och andligen.

Filmen spelar upp det scenario då intellektuella sågs som ett hot mot partiets maktbegär och fullkomligt behärskande av samhällets innersta skrymslen. Varje tanke måste kontrolleras och varje avvikelse från partiets linje måste slås ned och reduceras snabbt.

Det är filmens enkla sanning — sanningen om hur kommunismen ville göra alla människor till andliga dvärgar så att inga hotade partiets ställning och därför måste samhällets perverterade system bevaras. Annars skulle kommunismen knappast bestå. Filmen talar sitt tydliga spårk i det avseendet.

Filmen får 4 @@@@