Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Tecknade serier

Charles Burns — Black Hole

Översättning Ingemar Karlsson

Förlag Schibsted

Anneli Furmark Jamen förlåt då

Kartago förlag

Charles Burns — Black Hole.Ahhh, serier som vågar ta några steg till och beskriva utanförskap eller att vara ung i dag eller att vara ung under 70-talet spelar ingen roll fört att vara ung kan vara likvärdigt på många sätt. Charlie Burns nya seriealbum har fått beröm och kan även vara en moralisk upprörande. Charlie Burns bygger upp sin nya serie genom att den handlar om egna erfarenheter från det Seattle som han själv brann förr och växte upp i. Ett 70-tal där droger, sex och musik till den unga vardagen, Men sexuella sjukdomar överför en märklig sjukdom som drabbar de unga med missbildningar av olika slag.

Det är en hypnotisk vardaglig serieroman som har starka effektfulla psykologiska perspektiv på en ung vardag. Men världen förvrids liksom drogerna de intar förvrider deras liv. Det är ett sällsynt album som knockar det mesta du kan läsa eller uppleva, eftersom de unga individerna måste slåss för sin egen existens i denna serieroman.

Serien är dramatisk men tydlig med sina vältecknade svarta tuschteckningar som förstärker det mardrömska i huvudkaraktärernas själsliv. Hans texter — både de som uttrycks i repliker liksom hans inre tankebilder är kontraster mot varandra. Det finns en återkommande känsla av ogripbar fasa över att man drabbats av den där fasanfulla smittan, som överförs via sexuella samlag.

Charles Burns — Big Baby.Om jag inte kände till Charles Burns tidigare serier skulle man lätt kunna övertygas om det handlade om republikansk högernoja i moraliska frågor. Men Charles Burns har helt andra beröringspunkter med sina serier. Den här boken är väl snarare en sorts modern psykologisk science fiction-skräcknovell från det fria sexuella 70-talets amerikanska ungdomsvärld. En sorts självbiografisk förvriden tankevärld som han förmedlar via sitt album. Men det är ett suveränt album i alla fall — som vågar beröra saker i ett moraliskt konstigt Amerika.

Mitt favoritalbum med Charles Burns är hans magiska Big Baby. Den rockar verkligen väl ut.

Anneli Furmark.Svenska Anneli Furmark har tecknat serier i cirka 20 år men det är först nu under 2000-talet som jag lärde mig känna till hennes serievärld. Det här albumet är verkligen svenskt och svenskt melankolisk, såsom vi förväntar oss att det svenska mentala klimatet skall vara enligt våra egna och andras föreställningar. Hennes senaste album utspelas sig i de flesta fallen i ett tyst och avlägset Norrland. Där våra själar är djupfrysta och städerna tomma på känslor. Utan vi lever i ett Norrland som vi inte vet vad vi skall göra något åt. Fly undan eller bejaka.

Det är ändå lysande uppehåll från trista svenska serier som vi ser här. Anneli Furmark skulle säkert kunna teckna i utländska seriealbum/magasin. För hennes stabilitet och känsla är ernomr. Det är en av våra stora seriekonstnärer som i det enkla och sakliga skapar stämningar och känslor som vi alla härbärgerar. Det är vardagligheten från övre Norrland som hon träffar så rätt med. En lätt litterär serietecknare som jag gillar fullt ut. Dessutom är hon 60-talist — född 1962.