Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Lika rättigheter åt alla?

Ni som såg uppdrag gransknings program om hur handikappade uppfostras med polisgrepp upprördes nog lika mycket som jag. Programmet handlade om Christer som hölls i polisgrepp av sin personlige assistent tills han helt enkelt dog. Christers personlige assistent var ingen våldsverkare som begick något fel i tjänsten. Han hade fått två veckors utbildning av Uppsala kommun och helt enkelt lärt sig detta. Lilla Ida lades ner gång på gång av personal när hon inte omedelbart lydde tillsägelse. Det kunde vara sådana triviala saker som att hon steg upp innan väckarklockan ringt.

Jag har själv arbetat som personlig assistent de sista tio åren. Inte utan stolthet kan jag tillägga att jag arbetat åt brukarkooperativet J A G som står för jämlikhet, assistans och gemenskap. En till två gånger per år erbjuds assistenterna utbildning på hög nivå. Brukarkooperativet har dessutom jurister som endast arbetar för vårdbrukarnas sak. Tyvärr så har dessa jurister fått ingripa många gånger när handikappade utsatts för övergrepp bland annat vid flygresor.

Nu vet jag inte hur pass utbrett det är med att använda livsfarliga uppfostringsmetoder men jag vet att det vid många gruppboenden är en vedertagen regel att använda sig av övergrepp. Oförklarliga blåmärken och nyuppkomna beteendestörningar hos vårdbrukaren vittnar om det. När personal påpekar detta och vill ha utredningar ignoreras de av ledningen.

Jag har talat med föräldrar som har haft barn på gruppboende i kommunens försorg. De har blivit tvingade att ta sina barn därifrån på grund av rådande missförhållanden. Jag har talat med kommunanställd personal inom omsorgen. De kan berätta om att den utbildning de får av kommunen är minimal och att personer som inte borde arbeta inom vården anställs. De tycker att handikappomsorgen i kommunens regi är en avstjälpningsplats för svårplacerade individer.

Att handikappade ska ha lika rättigheter och ett bra liv är en självklarhet som inte ens behöver påpekas. Att en handikappad få ta del av samhället efter sina förutsättningar borde inte behöva nämnas. Vi talar om lika rättigheter. Jag vill ta upp ett exempel, om din livspartner ställer krav på dig som du inte uppfyller och sedan kopplar ett polisgrepp på dig tills du fogar dig och lyder, vad kallar du det? Jag kallar det misshandel. Skulle du som förälder vilja fostra dina barn med dessa metoder, att vid olydnad hålla fast dem tills de tappar andan eventuellt riskerar att dö?

Det är endast vid förekommande av livsfara, ex. en dragen kniv som man kan bruka fasthållning och då måste det avslutas så fort vapnet är avlägsnat. Uppfostran ska ske med kärlek, hörsamhet och varsamhet. Alla människor har lika värde.

Astrid Boman

Musik

Andre Matos — Time to Be Free

Bauhaus — Go Away White

Beyoncé — Love Letters

Caesars — Strawberry Weed

Counting Crows — Saturday Nights & Sunday Mornings

Disco Not Disco: Postpunk, Electro & Leftfield Disco Classics 1974–1986

Dr. Indies musikmix XII

Håkan Hellström — För sent för Edelweiss

Jim Ford — Point of No Return: Previously Unreleased Masters, a Lost 45 & Rare Demos

Korta musikrecensioner XXXVIII

Mike Oldfield — Music of the Spheres

Millencolin — Machine 15; Floggin Molly — Float & Cursed — III: Architects Of Troubled Sleep

Moby — Last Night & Fuck Buttons — Street Horrrsing

Nick Cave — Dig!!! Lazarus Dig!!!

Pacific — Reveries

Panic at the Disco — Pretty Odd

Portishead — Third

R.E.M. — Accelerate

Rhonda Vincent — Good Thing Going

Sebastian Bach — Angel Down

Snoop Dogg — Ego Trippin’; Rick Ross — Trilla & Fat Joe — The Elephant in the Room

Teddy Pendergrass — Love TKO: The Very Best of Teddy Pendergrass

The B-52’s — Funplex

The Black Crowes — Warpaint

The Black Keys — Attack & Release

The Kills — Midnight Boom

The Raconteurs — Consolers of the Lonely

Van Morrison — Keep It Simple

Willie Nelson — Moment of Forever

Vincent Vincent and The Villains — Gospel Bombs