Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Insändare

Till Cristina Husmark Persson

I alliansens nya försäkringspolitik är det meningen då att försäkringskassans uppgift är att slå undan fötterna på folk?

De folkvalda politikerna valdes inte av folket för att agera som maktelit i egensyfte. Politikernas uppgift och de beslut som fattas skall vara till gagn för folket.

Vi sjukskrivna känner oss misstänkliggjorda och kränkta. Vi betraktas allmänt som kriminella element och vi bestraffas också som sådana, särskilt vi lågavlönade äldre kvinnor. Det har ju framkommit i en undersökning som presenterades av aftonbladet att det är låglönegrupperna som drabbas mest av försäkringskassans avslag. De högavlönade blir sällan ifrågasatta. Det är ju enklast att sparka på de grupper vars röster är svaga. Det förekommer i alla diktaturer. Jag börjar betvivla att det är demokrati alliansen eftersträvar. Eller är det så att försäkringskassans situation är så pressad i jakten att framställa siffror och statistik, som alliansen sedan ska kunna glänsa med, att de agerar utan tanke på konsekvenserna. Se vi har fått ned sjukskrivningstalen! Ja men på vems bekostnad?

Du ska få min historia. Men jag är inte hårdast drabbad, Jag har både arbetsgivare och politiker bakom ryggen. Jag har bildbevis på min sjukdom, bildbevis som dock vår doktor Mengele här i Norrbotten inte tagit i beaktande.

Jag är sextio år gammal. Jag har arbetat inom vården. Sedan med jordbruk. Min man avled och jag stod ensam med jordbruket och fem barn. Jag arbetade då extra med städjobb och i skolkök m.m. för att trygga min och mina barns försörjning. Sedan hade jag förstås det dåliga omdömet att vara drabbad av artros i ryggraden, en degenererande sjukdom som så småningom leder till invaliditet. Men jag arbetade. Jag betalade min skatt och mina avgifter. Jag till och med kände arbetsglädje. Vid femtio års ålder lyckades jag skaffa mig ett lättare arbete som personlig assistent. En underbar uppgift att få hjälpa ett av samhällets minsta till ett värdigt och drägligt liv. År 2003 var jag dock tvungen att uppsöka sjukvården och röntgenbilder togs på min rygg. Skadorna var så pass allvarliga att min läkare ville att jag skulle sluta arbeta och söka sjukpension. Men jag älskade mitt arbete och jag var även mycket fäst vid min vårdbrukare. Min arbetsgivare ordnade då lättare arbetsuppgifter. Jag fick nattjänst. Men nu är även dessa arbetsuppgifter för tunga då jag även drabbats av svår yrsel på grund av min sjukdom. Röntgenbilder visar på orsaken.

Det första svar jag fick av försäkringskassan var att jag inte var berättigad till sjukpenning. Det krävdes min arbetsgivares insats för att ordna upp detta. Läkarintyg och röntgenbilder är tydligen inte nog. Eller var det bara ett försök från försäkringskassans sida: Går det så går det...

I försäkringsläkares Birgitta Mobergs utlåtande angående min ansökan om sjukpension framgår det klart och tydligt att hon inte tagit del av röntgenutlåtande jag inlämnat utan endast lutat sig på ett röntgenutlåtande några år senare som var relaterat till mitt första röntgenutlåtande. Det framgick tydligt och klart att mitt senaste röntgenutlåtande var de förändringar som skett sedan år 2003. Försäkringsläkaren insåg trots detta att jag inte kan arbeta längre i mitt gamla yrke men anser att jag kan arbeta femtio procent av hundra med en lättare sysselsättning. Det är ett beslut man kan fatta om man inte behöver motivera sina beslut eller lämna förklaringar till hur de fattats. Birgitta Moberg behöver inte ta hänsyn till konsekvenserna. Birgitta Moberg har ingen som kontrollerar de beslut hon fattar. Det finns inget vikt arbete där ute för mig som jag kan gå till de dagar jag orkar. Vilket arbete finns det dessutom där jag får gå, sitta, ligga och stå?

Vilken arbetsgivare anställer en sjuk sextioåring som går med hjälp av kryckor och rullator? Ett lättare arbete med min tidigare utbildning och de arbetslivserfarenheter jag har innebär att jag måste skaffa mig en ny utbildning, en utbildning som dessutom kommer att ta lång tid eftersom jag inte kan hålla mig upprätt många timmar åt gången. Konsekvenserna för mig blir arbetslöshet med 80 % av min sjukpenning i ersättning. Eftersom min sjukdom ständigt försämras blir det ny sjukskrivning med 80% av min a-kassa. Alltså en inkomstminskning som gör att jag får en ersättning som hamnar under existensminimum. Jag kan inte se detta som någonting annat än att medvetet slå undan fötterna på samhällets svaga grupper. Det ska löna sig att arbeta säger ni men ska det inte också löna sig att ha arbetat? Ska det inte löna sig att ha levt ett arbetsamt och oförvitligt hederligt liv i motsats till de flesta ministrar i regeringen?

Tala om för mig Cristina Husmark varför vi som inte orkar längre ska straffas? Regeringen gick ut med falska uppgifter om de sjukskrivnas fusk, precis som de med föräldrapenningsfusket. Dessa siffror ligger bland andra Stefan Fölster bakom. Den största demagogen inom svenskt näringsliv.

Precis som Hitler fick det tyska folket att tro att judarna låg bakom all problematik i landet har alliansens politiker fått det svenska folket att tro att Sveriges problem beror på det sjukskrivna. Nu är det väl bara att vänta att alliansen kommer med den slutliga lösningen vad som gäller sjukskrivningsfrågan judefrågan m.m. En dag när vi sjukskrivna står i våra duschar är det kanske inte vatten som kommer.....

Hänsyftningen är kanske kränkande men det är så vi känner oss..kränkta.

Sjukskriven

Musik

Andre Matos — Time to Be Free

Bauhaus — Go Away White

Beyoncé — Love Letters

Caesars — Strawberry Weed

Counting Crows — Saturday Nights & Sunday Mornings

Disco Not Disco: Postpunk, Electro & Leftfield Disco Classics 1974–1986

Dr. Indies musikmix XII

Håkan Hellström — För sent för Edelweiss

Jim Ford — Point of No Return: Previously Unreleased Masters, a Lost 45 & Rare Demos

Korta musikrecensioner XXXVIII

Mike Oldfield — Music of the Spheres

Millencolin — Machine 15; Floggin Molly — Float & Cursed — III: Architects Of Troubled Sleep

Moby — Last Night & Fuck Buttons — Street Horrrsing

Nick Cave — Dig!!! Lazarus Dig!!!

Pacific — Reveries

Panic at the Disco — Pretty Odd

Portishead — Third

R.E.M. — Accelerate

Rhonda Vincent — Good Thing Going

Sebastian Bach — Angel Down

Snoop Dogg — Ego Trippin’; Rick Ross — Trilla & Fat Joe — The Elephant in the Room

Teddy Pendergrass — Love TKO: The Very Best of Teddy Pendergrass

The B-52’s — Funplex

The Black Crowes — Warpaint

The Black Keys — Attack & Release

The Kills — Midnight Boom

The Raconteurs — Consolers of the Lonely

Van Morrison — Keep It Simple

Willie Nelson — Moment of Forever

Vincent Vincent and The Villains — Gospel Bombs