Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Politiska böcker

Lauri Karvonen — Diktatur: Om frihetens politiska system

SNS-Förlag 2008

Michael Hardt & Antonio Negri — Multituden: Krig och demokrati i imperiets tidsålder

Tankekraft Förlag 2007

Charles Tilly — Regimes and Repertoires

The University of Chicago Press 2006

Naomi Klein — Chockdoktrinen: Katastrofkapitalismens genombrott

Ordfront Förlag 2007

Nationalekonomi är som sagt var ingen vetenskap utan mänskliga konstruktioner som bygger på tyckanden och simpel ideologi. Men ekonomi har fått en irrationell vinkel av ren objektiv vetenskap där den empiriskt och logiskt kan tvingas in i samma tankebana som om det handlade om en naturlag.

En av de värsta ekonomiska teorier som verkligen dömde en hel värld till enorma klasskillnader och inkomstklyftor mellan människor — är den fina rena ofrånkomliga nyliberalismen. En utopisk kapitalism som talar om total ekonomisk frihet fullständig fri från alla former av hinder, statliga såväl som politiska hinder. En ekonomisk teori som slog igenom genom chocker i samhällen eller i rena fascistiska militärdiktaturer. För i en diktatur finns det inga motstånd eller hinder för ekonomiska ideal.

Särskilt om man kan få med sig en stormakt som USA och få både företag och militär med sig på en global kamp för nyliberalismen, så är lyckan gjort. För det är vad den vedervärdiga superegot till ekonom Milton Friedman och hans kollegor på Chicagouniversitetet gjorde. Man ville till varje pris se ett fritt ekonomiskt flöde fri från alla fackliga och politiska åtaganden.

Pinochet och samtliga militära diktaturer i Latinamerika införde Milton Friedmans ideal av ekonomi. En rad framstående bluffmakare utbildades av Milton Friedman och blev ekonomiska rådgivare åt en hel värld.

Avregleringar, privatiseringar och fri ekonomisk hantering det är själva kärnan i Milton Friedmans värld.. En frihet de amerikanska och europeiska globala företag verkligen sett fram emot att se bli av på allvar.

Keynes, socialdemokrater, utvecklingsekonomer i tredje världen, fackförbund och proteströrelser var Milton Friedmans dödsfiender. Dessa måste bort från världen. Militärdiktaturer i Latinamerika kombinerade brutal nyliberalism och massmord för att radera ut motståndet emot en ny ekonomisk härdsmälta.

Andra världsdelar såsom Afrika och Asien var nästa kontinenter att drabbas av Milton Friedmans nyliberalsim, forna öststaterna och Ryssland blev ytterliggare länder som råkade ut fört chockterapier i Milton Friedmans anda.

Före det så skulle först USA och England med Reagans och Thatchers viljor befrias företagen med hjälp av Friedmans chockterapier.

Fienden var framförallt Keynes idéer om en sorts harmonilära där stat och företag balanserades upp mot varandra genom att staten hjälpte till att investera och föra länderna ut ur krisen som kapitalismen hade orsakat med sin dåraktiga politik under 20-talet. Det var en framgångsrik politik som hjälpte till genom satsning på bostäder, utbildning, sysselsättning, sociala åtgärder lyfte flertalet ut ur fattigdomen. Företagen och de rika i samhället blev också involverade genom att man beskattade alla så att man jämnade ut inkomstskillnaderna. På så sätt fanns det ett klart samband mellan alla i samhället.

Det var givetvis Milton Friedman emot eftersom det störd den rena fina oförstörbara kapitalismens fria flöden. Den överbryggande tesen är att fria individer måste äga och tjäna pengar. Det är livets enda riktiga ideal. Men eftersom folket alltid var emot sådana tankar så passade militärdiktaturer, auktoritära regimer i Asien och samhällen som är starkt uppdelad i fattiga och rika, Milton Friedman bra. Hans ekonomiska visioner kräver att folket håller käft och lyder minsta vink. För nyliberalism är auktoritär dogmatisk ekonomiska teorier som är till för att gynna rika och behöver fattiga som ser till att de redan välbeställda har friheten och rätten att äga samhället.

Nyliberalismen är frihet för företag att äga världen på olika sätt. Att samhällen slits sönder eller demoleras rent mänsklig spelar ingen roll för Milton Friedman. Demokrati och politik är underordnad ekonomin. Politik är till för att slå sönder staten och endast ge företagen privilegiet att äga allting i livet. Konsekvensen har blivit det mest förödande för alla människor globalt sett.

Keynes skapade Internationella Valutafonden och Världsbanken för att ge världen stöd. När Milton Friedmans anhängare och elever fick tjänster så styrdes de båda organisationerna mot att ge Milton Friedmans äckliga teorier större chans att föröda världen till enorma konsekvenser.

Det intressanta är att Milton Friedman påstod att hans chockterapier och ekonomiska styrmedel skulle främja företagandet. Men det blev fel. Ans politik raderade oftast ut länders inhemska företag och ersattes enbart av amerikanska och europeiska jätteföretag.

Vi har den globala agenda som består av att globala företag styr världens ekonomi och konservativa politiker övertog Reagan och Thatchers idealism att Milton Friedmans anda är en uppenbar naturlag som har kommit för att stanna. De sociala konsekvenserna är fruktansvärda och motståndet har börjad sippra genom land för land.

När världens samhällen håller på at slita sönder därför att Milton Friedmans idéer är det största hotet vi har mot folkets demokrati. När fattigdomen ökar så får fascism, nazism, högerextremistisk populism. Islamiska och religiösa ideologier får också fotfäste därför att folk inte ser några andra utvägar att ty sig till.

I USA så har Milton Friedmans ekonomiska teorier blivit republikanska partiets enda väg och dessutom så har vi en stark moralisk kristen höger som anser att Milton Friedman och Gud är det som världen måste styras av. Det är därför som USA: s kristna höger sitter på viktiga poster och styr USA mot globala krig. För det finns en ekonomisk idealism som kombineras med att kristna falangen ser det hela som ett heligt ”Gudskrig” mot en förtappad omvärld. Demokrati är inte viktigt för dessa kretsar utan att kriget åtföljs ofta av en nyliberal agenda där de stora bolagen kan lägga under sig tillgångar med hjälp av armén.

Motståndsfickorna finns här och där. I Latinamerika röstar folket bort den inhemska högern och deras nyliberala värderingar. Hoppet lyser med sitt ljus då världen kanske kan rösta bort höger från hela världen. Framförallt måste den här ekonomiska liberalismen försvinna för alltid. Keynes återupprättas och välfärdsstaten gör sitt återtåg globalt. Blandekonomi och hög välfärd utan nyliberalism är det bästa motgiftet mot alla former av diktaturer och auktoritära ideologier. Där folk har det bra finns det inget utrymme för ideologiska antidemokratiska äventyr. En enkel fast sann tes.

Böckerna jag läste bekräftar mina egna samhällsvisioner. Min tilltro till demokratisk socialism eller klassisk socialdemokrati är det som jag bekänner mig till. Kommunism nej tack, nyliberalism nej tack. Blandekonomi ja tack.

Musik

Adam Green — Sixies & Sevens

Alf — Tivoliv

Ane Brun — Changing of the Season

Atrocity — Werk 80 I & II

Billy Bragg — Mr. Love & Justice

Bob Mould — District Line

Cavalera Conspiracy — Inflikted

Children of Bodom — Blooddrunk; In Flames — A Sense of Purpose & Draconian — Turning Seasons Within

Cut Copy — In Ghost Colours; Kelley Polar — I Need You to Hold On While the Sky Is Falling; M83 — Saturdays=Youth; Hercules and Love Affair — Hercules and Love Affair & Juvelen — 1

Daniel Norgren — Outskirt

Death Cab for Cutie — Narrow Stairs

Dr. Indies musikmix XIII

Dr. Indies musiktips för maj

Emrik — Soul Swedish Man & Friska Viljor — Tour de Hearts

Hällberga Central — Hällberga Central & Ricardo — Bye Bye Girl

Joel Alme — Master of Ceremonies

Judee Sill — Abracadabra: The Asylum Years

Katharina Nuttall — Cherry Flavour Substitute

Korta musikrecensioner XXXIX

Mariah Carey — E=mc2 & Ray J — All I Feel

Markus Krunegård — Markusevangeliet

Montt Mardié — Clocks/Pretenders

Mystery Jets — Twenty One; Atlas Sound — Let the Blind Lead Those Who Can See but Cannot Feel & Action Bikers — Hesperian Puisto

Nazareth — The News

P-Nissarna — Kalla den va fan du vill

Sebastien Teller — Sexuality

Stephen Malkmus & The Jicks — Real Emotional Trash

Stephen Simmons — Something in Between

Testament — The Formation of Damnation; Edenbridge — My Earth Dream; Dokken — Lightning Strikes Again & Nasum — Doombringer

The Last Shadow Puppets — The Age of the Understatement

The Roots — Rising Down

Whitesnake — Good to Be Bad