Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Artikel

Är världen bättre nu?

Jag försöker i Blaskan inte se allting i svartvitt. Det lärde jag genom Attac som jag inte är medlem i längre. Även andra erfarenheter i kärlek och politik leder till att jag är trött på ständiga strider som ändå slutar i ingenting. Jag har tagit med mig det ut i debatten just nu. Jag tänker på den fråga som nu gäller har världens folk fått det bättre, har fattigdomen blivit värre eller bättre. Sanningen kan lika någonstans mitt emellan beroende på vilken politik som globalt förs. Tomas Larsson kom 1999 på Timbro ut med Världens klassresa. Han hävdar så som andra liberaler att globaliseringen inte är tillräcklig utan måste bli ännu större. Världen har generellt blivit bättre ur fattigdomssynpunkt. Han kritiserar EU för sin bedrövliga frihandelspolitik eller snarare frånvaron av den. Världen har blivit nyliberal utan man fortsätter att sätta upp hinder för handeln gentemot tredje världen. Jag instämmer i hans kritik på den punkten. Men när han menar att hotet mot global liberal ekonomi är när socialdemokrater och socialister upplever global ekonomi som problem och man vill införa reglering. Där slutar våra vägar. Jag är för reglering av en vild kapitalism och han anser att liberaliseringen är otillräcklig i världen. Därför är Stefan De Vylders bok Utvecklingens drivkrafter Om fattigdom rikedom och rättvisa i världen (Forum Syd) 2002. Han visar med statistik och idéhistoriska genomgångar att varken kommunistiska, nyliberaler eller gamla modeller håller i synen påfattigdomen i världen. Vissa orsaker till att världen har blivit bättra stämmer till viss del. Men det beror snarare på landets politik än världens liberalisering av kapitalmarknader Det finns fortfarande förfärande orättvisor som måste åtgärdas med en global ekonomisk fördelning.

Jag läser hans bok som ett exempel på kritik av våra ekonomiska missar.

Jag vill också se en rättvis värld och vet att det är möjligt med att kunna införa den dagordningen.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #3 2003

Gäst-
skribenter

Frihet, rättvisa och jämställdhet (av Fredrik Runebert)

Presentation av Fredrik Runebert


Dagens skönhetsideal (av Berra)


Terry McMillan — Hålla andan (av Mari)

Artiklar

Essäer

Jules Vernes litterära fantasier

Konst

Konst på Moderna Museet

Böcker

Pressen

Tankar om pressen

Musik

Flash & The Pan

Gorky’s Zygotic Mynci

Harold Melvin & The Blue Notes

Mer Dolly Parton

Modern elektronisk dansmusik

Mötley Crüe & Sweet

Svart Soul

Tim Hardin

Wilco — Yankee Hotel Foxtrot

Filmer