Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Artikel

Demokratidebatten i Sverige

I Sverige har vi inte haft någon genomträngande debatt kring demokratins innehåll eller form. Utan den blir ofta en vindpust som snabbt går över. Men i förra numret av Blaskan så intervjuade jag Hennix angående hans vidräkning med dagens demokrati. Naturligtvis hamnar hans bok i ren tystnad. Det är synd fast jag inte riktigt delar hans kritik var den dock viktig som principiellt debattinlägg.

I Sverige fungerar det så att vi endast har en debatt åt gången. Leif Lewin, min favoritstatsvetenskapare kom 1998 ut med boken Bråka inte: Om vår tids demokratisyn SNS Förlag. Lewin fastslår att i Sverige har vi majoritetsdemokrati som innebär att majoriteten gäller och det parti som har makten eller så gäller det vår omtalade samarbetsdemokrati. I det sistnämnda så handlar det om arvet från konservatismen då man från eliten satte sig i förnuftiga samtal och kom överens om resultat utan att störas av pöbelns folkliga deltagande. Detta arv fanns även med i senare demokrati bland socialdemokrater eller liberaler. Därför såg man med skepticism mot majoritetsdemokrati eftersom det var en rådande insikt som Palme eller Karl Staff drog i Sverige att man kan inte sticka ut utan att få motstånd. Nåväl jag måste vara erkännsam att jag är för samförstånd men kan stundtals önska att man ideologiskt såg tydliga skillnader mellan partierna. Men Leif Lewin förespråkar tydligt mera ideologiska språng ut i politiken med klarare opponenter mot sittande regering.

Konsulterna Mattias Hartmann och Felix Nolte har på Konsultförlaget kommit ut med boken Morgondagens demokrati ett spännande försök att via nya tekniken skapa en ny roll åt medborgarna och samtidig ta upp hur nya trender med nätverk, enfrågepartier eller sociala rörelser spränger gamla partipolitiken sönder i andra atomer. En märklig slutsats i svensk ekonomisk politik är att om man ifrågasätter den politik som till exempel borgerliga och socialdemokratiska anser vara sund statskonst, då blir man populist eller opportunist. Det måste vara jobbigt att det bara finns en sanning. För idag anses privatisering och upphandling en högre gudomlig insikt. Men om det vänder sig och förstatligande av en del offentliga bolag är sund politik. Vem blir då populist?

Läs även Axel Hadenius bok Demokrati en jämförande analys. Liber förlag 2001.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #3 2003

Gäst-
skribenter

Frihet, rättvisa och jämställdhet (av Fredrik Runebert)

Presentation av Fredrik Runebert


Dagens skönhetsideal (av Berra)


Terry McMillan — Hålla andan (av Mari)

Artiklar

Essäer

Jules Vernes litterära fantasier

Konst

Konst på Moderna Museet

Böcker

Pressen

Tankar om pressen

Musik

Flash & The Pan

Gorky’s Zygotic Mynci

Harold Melvin & The Blue Notes

Mer Dolly Parton

Modern elektronisk dansmusik

Mötley Crüe & Sweet

Svart Soul

Tim Hardin

Wilco — Yankee Hotel Foxtrot

Filmer