Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Artikel

Felaktig registrering

Jag anser att åsiktsregistrering är fullständigt förkastligt. Även om man anser det vara för landets bästa. Det finns ingen motivering med att ännu i dag registrera Attac, och andra globaliseringskritikers oro för världens läge. Det är sådant som gör att man misstänker att makten är livrädd för en upprorsmentalitet underifrån som inte går att styra.

Ändå finns det något intressant socialdemokraten Enn Kokks bok Vitbok — Militärens hemliga nätverk inom arbetarrörelsen (2001) Han beskriver militärens egen underrättelsetjänst som i stig Synnergren och socialdemokraten Birger Elmér (död 1999) blev grunden för IB.

Informationsbyrån som anklagades av Peter Bratt och Jan Guillou i Jan Myrdals tidskrift Folket i bild/Kulturfront att registrera vänster om sossarna. Kokk vill slå fast IB fanns men enligt intervjuerna så fanns det ingen direkt koppling mellan IB och socialdemokratin. Utan enskilda individer kunde deltaga i registreringen av kommunister. Däremot fanns det ingen grund i att facket som registrerade kommunister intern gav ut det till tjänstemän inom IB. Jag tvivlar på detta, utan det måste självklart funnits intresse av båda parter att kunna hålla koll på Sveriges kommunister.

Delvis kan jag under kalla krigets början förstå demokratiska socialisters avsky till Stalinkommunismens illdåd och dess medlöpare i Sverige.

Men det finns gränser för vad man får registrera anser jag som demokratisk socialist.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #3 2003

Gäst-
skribenter

Frihet, rättvisa och jämställdhet (av Fredrik Runebert)

Presentation av Fredrik Runebert


Dagens skönhetsideal (av Berra)


Terry McMillan — Hålla andan (av Mari)

Artiklar

Essäer

Jules Vernes litterära fantasier

Konst

Konst på Moderna Museet

Böcker

Pressen

Tankar om pressen

Musik

Flash & The Pan

Gorky’s Zygotic Mynci

Harold Melvin & The Blue Notes

Mer Dolly Parton

Modern elektronisk dansmusik

Mötley Crüe & Sweet

Svart Soul

Tim Hardin

Wilco — Yankee Hotel Foxtrot

Filmer