Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Politisk artikel

Mer om globalisering

Globaliseringen innebär inte alls att nationalstaten tappar fullständig kraft men dess karaktär kommer förändras ordentligt om man inte försöker binda ihop nationalstaterna till en motvikt. Precis som man kan se facken internationellt bör finna strukturer för motvikt mot kapitalets utbredning över världen. Globalisering är ett ord med många olika perspektiv. En del till och med menar att det finns inget med globaliseringen utan att den är en fortsättning från 1800-talets kapitalistiska utbredning. Själv ser jag det som en felsyn, något har visst förändras som inte fanns förr. Ett socialt motstånd mot en segerviss nyliberalism som finns globalt över en trött värld. Därför tror jag att den idé som man kan finna i boken Politik i globaliseringens tid (Studentlitteratur 2001) redaktörerna och flera bidragsgivare analyserar globaliseringens betydelse. Jonas Johansson tar upp statsvetaren David Helds försök att lansera en kosmopolitisk demokratimodell. Den innebär att försöka finna institutioner av FN:s organisationsmodell i kortsiktig perspektiv. Tvåkammarsystem, reformering av FN och en internationell domstol. I det långa perspektivet direktval till globala parlament med beskattningsrätt. Nationella och regionala beslutsnivåer. En internationell ekonomisk myndighet, ett globalt och regionalt övertagande av militära resurserna, och civila rätten med straffrättens befogenheter. Det är en idé som jag finner väldigt intressant. Anders Neergaard och Ylva Stubergaard gav 2000 (Studentlitteratur) ut en samling uppsatser kring hur sociala rörelser försöker få inflytande på dagspolitiken. Det är en bra parallell till hur organisationen Attac och andra organisationer precis som gränslösa kapitalet hittar vägar till att göra en annan värld möjlig.

John Ralston Saul gör en våldsam engagerad uppgörelse i boken Den omedvetna civilisationen Daidalos 1995. Han angriper korporativismen med frenesi. Men det handlar inte bara om att olika intressegrupper inom stat, näringsliv och arbetarklass bildar intresseföreningar i ständig förhandling bygger upp gängse harmonier. Ungefär som sker inom fascismen och katolska värderingar. Man brukar från nyliberalt håll säga att staten och storföretagen gör upp ovan den frie individens huvud. Alltså handlar det att befria marknaden från staten enligt teorin. Men det är här lögnerna kommer fram. Man befriar människan från ett trygghetssamhälle för att låta en fri marknad erövra dess funktioner i vinst intresse. Ekonomiska marknaden blir hos dess teoretiker som Milton Friedman en medveten lögnare som påstår att marknad är lika med demokrati. Genom kontrakten överlåter någon annan göra vinst på gamla skattebetalda tjänster. Man måste komma ihåg att marknad och kapitalism är simpel ideologi. När man förstör välfärden är det endast motiverat ur ideologisk svammel om rationalism.

Ekonomerna beter sig som horor för sina herrar företagen och kräver frihet åt mänskligheten från vad dom kallar för trygghetsmani, utan det är bättre att förföras av klanger från företagens lockelser som tar över i ekonomiska frihetens namn. Det är vad de sociala rörelserna globalt är emot. Ekonomismens ständiga hunger är vinst och dess makt över våra sinnen.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #3 2003

Gäst-
skribenter

Frihet, rättvisa och jämställdhet (av Fredrik Runebert)

Presentation av Fredrik Runebert


Dagens skönhetsideal (av Berra)


Terry McMillan — Hålla andan (av Mari)

Artiklar

Essäer

Jules Vernes litterära fantasier

Konst

Konst på Moderna Museet

Böcker

Pressen

Tankar om pressen

Musik

Flash & The Pan

Gorky’s Zygotic Mynci

Harold Melvin & The Blue Notes

Mer Dolly Parton

Modern elektronisk dansmusik

Mötley Crüe & Sweet

Svart Soul

Tim Hardin

Wilco — Yankee Hotel Foxtrot

Filmer