Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Roman

Anne Tyler

Anne Tyler skriver pricksäkra porträtt över människor som vill förändra sin situation. I senaste ironiska romanen Förr när vi var vuxna finns det mycket gemensamt med Fay Weldons universum. Rebecca Davitch gifte sig ung med den äldre David och öppnade en festvåning i sitt hus. Han dog och Rebecca tog hand om hans döttrar och deras gemensamma barn. Vid 53 års ålder ser hon över sitt liv och tar upp kontakten med sin gamle pojkvän från skoltiden. En tragisk roman men kanske mera åt en komedi i hur människor beter sig i sin längtan att vilja förändra sitt gamla invanda liv.

Även huvudpersonen Barnaby Gaitlin i romanen Lapptäcksplaneten kommer ifrån fina förhållanden men lever i ett annat liv med skilsmässa och nioårig dotter. Dessutom så har han ett lågbetalt jobb i en firma som hjälper gamla och sjuka med vardagsdetaljer. Men i båda romanerna förmår Anne Tyler skapa människor med en stor hemlig men alltmera realiserbar dröm om att leva just det där livet man försöker skapa åt sig.

Båda böckerna är utgivna på Forum-förlag.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #3 2003

Gäst-
skribenter

Frihet, rättvisa och jämställdhet (av Fredrik Runebert)

Presentation av Fredrik Runebert


Dagens skönhetsideal (av Berra)


Terry McMillan — Hålla andan (av Mari)

Artiklar

Essäer

Jules Vernes litterära fantasier

Konst

Konst på Moderna Museet

Böcker

Pressen

Tankar om pressen

Musik

Flash & The Pan

Gorky’s Zygotic Mynci

Harold Melvin & The Blue Notes

Mer Dolly Parton

Modern elektronisk dansmusik

Mötley Crüe & Sweet

Svart Soul

Tim Hardin

Wilco — Yankee Hotel Foxtrot

Filmer