Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Poesi

I dikternas rike

Dikter bär med sig ett eget språk, vilket ofta brukar vara detsamma som att säga att poeten i en svår tid talar med egen bärkraft. Ungefär så upplever jag poeten och översättaren Lasse Söderberg i Stenarna i Jerusalem (Ellerström förlag). Han skriver om den kulturella smältdegel den judiska/arabiska konstens och religionens mytologiska urland. Som en profet vandrar han genom döda liksom det levande arvet i kärnpunkten inom tre givna religiösa grenar av samma träd. Poeten som reporter är något som fungerar med känslospröt i alla riktningar. Vad finns bakom fraserna De levande väntar, De döda går till aktion finns som relief till kriget. Då vi dagligen matas med helvetet söker den intellektuella poeten poesin genom århundraden av lidande och kärlek.

Poeten finner glömskan ta över då kulturen av krig och våld suddas sakteligen bort ur minnet, ja det blir en död igen. Minnet är människans spegel mot framtidens längtan framåt och ur tiden och in i tiden. Stenen kan bli vapen som det kan vara en historisk relik ur en gammal verklighet.

Tvärtemot favoritpoeten Arne Johnssons Del av detta och avskild som alla Symposion 2002 som minns det oförglömliga eller låter information om vår relativa tillvaro av fragment lysa upp minnen av idag liksom gårdagens händelseförlopp.

Två diktare som jag sätter högt gav mig nya poetiska erfaren heter jag inte visste fanns eller om.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #3 2003

Gäst-
skribenter

Frihet, rättvisa och jämställdhet (av Fredrik Runebert)

Presentation av Fredrik Runebert


Dagens skönhetsideal (av Berra)


Terry McMillan — Hålla andan (av Mari)

Artiklar

Essäer

Jules Vernes litterära fantasier

Konst

Konst på Moderna Museet

Böcker

Pressen

Tankar om pressen

Musik

Flash & The Pan

Gorky’s Zygotic Mynci

Harold Melvin & The Blue Notes

Mer Dolly Parton

Modern elektronisk dansmusik

Mötley Crüe & Sweet

Svart Soul

Tim Hardin

Wilco — Yankee Hotel Foxtrot

Filmer