Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Roman

Monica Braw — Främling i östern

Monica Braw är historiker och expert på Japan, och skriver nu en fantastiskt dramadokumentär roman över Linnélärjungen Carl Peter Thunbergs resa 1771 till det stängda Japan.

Hon använder sin egen artikel och dramatiserar upp branden på Sovjets vetenskapliga bibliotek som brann 1988. Men den unge bibliotekarien Valentina Tjerboa gör ett historiskt ingripande och räddar undan Thunbergs bortglömda växt och resebeskrivning av Japanresan. Tjerboa är den som innan branden gjorde en katalogisering och analys av foliantavdelningen. Hon fann Thunbergs manuskript och dagbok. Utifrån detta skriver Braw om sitt liv och Thunbergs relationer i Japan.

Poetiskt bildspråk och en fascinerande värld utifrån 1700-talets perspektiv.

En stor svensk roman.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #3 2003

Gäst-
skribenter

Frihet, rättvisa och jämställdhet (av Fredrik Runebert)

Presentation av Fredrik Runebert


Dagens skönhetsideal (av Berra)


Terry McMillan — Hålla andan (av Mari)

Artiklar

Essäer

Jules Vernes litterära fantasier

Konst

Konst på Moderna Museet

Böcker

Pressen

Tankar om pressen

Musik

Flash & The Pan

Gorky’s Zygotic Mynci

Harold Melvin & The Blue Notes

Mer Dolly Parton

Modern elektronisk dansmusik

Mötley Crüe & Sweet

Svart Soul

Tim Hardin

Wilco — Yankee Hotel Foxtrot

Filmer