Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Essä

Jules Vernes litterära fantasier

Jules Vernes huvudkaraktärer har oftast vetenskapen som högsta hjälte. En gigantisk övermänniska. Men det är bara en del av hans övertäckelse av sina personer. Han doppar dom ibland med psykologiska porträtt med starka övertygelser. Även om romanerna förvandlas till rena äventyr så finns det realistiska detaljerade vetenskapliga utblickar som ur historisk tidsspegel är förvånansvärd detaljerad och blir som vetenskapliga debattinlägg. Eller vetenskapen blir ett alibi för vita europeiska män att visa sin överlägsenhet. Men Jules Verne är inte politisk med tvärsäkra slutsatser. Däremot knyter han ihop en del av historierna så att en del romaner oberoende av varandra på ett fullständigt logiskt sätt hör ihop.

På något sätt kan man läsa Jules Verne som en spegling av 1800-talets sociala och politiska förändringar i industrialismens spår. Vetenskapens mest positivistiska egenskaper i Comtes, Spencer, Marx Weber osv. tänkande får en ram runt Jules Vernes skickliga hjältar. Kapten Nedmo är ändå Vernes mest sammansatta och gåtfulle människa, men dock den mest mänsklige av dom alla. Han vänder världen — särskilt England ryggen åt. Han stöder världens fattiga och förtryckta gentemot imperialismens makter. Boken är på samma gång en ilsken handling mot förtryck men ändå finns frågeställningen om det är rätt att hämnas ondskan genom våldet. En ständigt aktuell fråga. Statens eller individens rätt att slå tillbaka.

Det intressanta med Jules Vernes litterära mästerskap är just hans kunskaper om världen fastän han inte lämnade Frankrike eller ens gillade resa. Utan hans romanvärld är enbart rena skrivbordproduktioner baserat på läsning och intresse för den vetenskapliga världens händelseförlopp.

När jag började läsa om hans romaner vilket redovisas längs ned fick dels den här kynniga pojklusten inom mig att börja verka och samtidigt Vernes fascinerande förmåga att spegla sin samtid. Som industrialismens utveckling i dåtidens glasögon. Just detta verkar vara Vernes fantasifulla crescendo är vetenskapen i upptäckarnas tidevarv. Alla hans romaner har både äventyr men det möjligas konst i sitt författarskap.

Det är därför hans böcker fortfarande har livaktigheten.

Böcker av Jules Verne
Till jorden medelpunkt
Den hemlighetsfulla ön
En världsomsegling under havet
Kapten Grants barn
Två års ferier
En stad i luften
Fyrtornet vid världens ände
Tsarens kurir
Kapten Hatteras resa till Nordpolen
Jorden runt på 80 dagar
Från jorden till månen
Professor Ox experiment
Luftens herre
Begums miljoner
Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #3 2003

Gäst-
skribenter

Frihet, rättvisa och jämställdhet (av Fredrik Runebert)

Presentation av Fredrik Runebert


Dagens skönhetsideal (av Berra)


Terry McMillan — Hålla andan (av Mari)

Artiklar

Essäer

Jules Vernes litterära fantasier

Konst

Konst på Moderna Museet

Böcker

Pressen

Tankar om pressen

Musik

Flash & The Pan

Gorky’s Zygotic Mynci

Harold Melvin & The Blue Notes

Mer Dolly Parton

Modern elektronisk dansmusik

Mötley Crüe & Sweet

Svart Soul

Tim Hardin

Wilco — Yankee Hotel Foxtrot

Filmer