Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Konst

Konst på Moderna Museet

Konstnären Jan Svenungsson har sedan 80-talet följt i spåren och nu på moderna museet ställer han ut kartor som i geografisk mening är världskartor. Men gränserna liknar varandra men färgerna byts ut på alla likvärdiga kartor. Han kallar sina verk för Psychomapping — The Current Crisis. Svenungsson försöker finna världsläget efter 11 september, 2001. Kartors beskaffenhet kan lätt ändras beroende på hur politiska läget förändras. Det är en intressant utställning, däremot hans video News Hours Berlin Januari 27 som skildrar en joggingtur som slutar med rösten från nyhetsmagasinet News Hours och Hans Blixs rapportering från FN:s säkerhetsråd angående Irak. Den sektionen är minst intressant.

Fantasifulla konstnären Leif Elggren gör en ironisk drift med svart och gult, dvs varningsfärgen. Han plockar fram en stol och sätter den på en järnväg och får fram en i mitt tycke effektfull konstnärlig vision om varning inför faran.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #3 2003

Gäst-
skribenter

Frihet, rättvisa och jämställdhet (av Fredrik Runebert)

Presentation av Fredrik Runebert


Dagens skönhetsideal (av Berra)


Terry McMillan — Hålla andan (av Mari)

Artiklar

Essäer

Jules Vernes litterära fantasier

Konst

Konst på Moderna Museet

Böcker

Pressen

Tankar om pressen

Musik

Flash & The Pan

Gorky’s Zygotic Mynci

Harold Melvin & The Blue Notes

Mer Dolly Parton

Modern elektronisk dansmusik

Mötley Crüe & Sweet

Svart Soul

Tim Hardin

Wilco — Yankee Hotel Foxtrot

Filmer