Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan #7/8 2008

Avledare

Blaskans dubbelnummer inleder med att fira några prominenta nutida och samtidigt historiska personligheter plus några mera inhemska specifika artister.

Nelson Mandela.En högrest modern hjälte som föredrog försoning och förlåtelse istället för att låta hatet ta över sinnena. Nelson Mandela är den statsman som bidrog med att försöka hela Sydafrika genom att låta såren läka och han förmådde låta hatet ledas bort från politiken. Apartheids främste motståndare började som gerillakrigare och slutade som en av vår tids få riktiga hjältar. Nelson Mandela fyller 90 år. Blaskan säger Hurra, Hurra, Hurra, Hurra!

Claude Levi-Strauss.Strukturalistiska antropologen och filosofen Claude Lévi-Strauss fyller 100 år och Frankrike är alldeles till sig för detta. Strauss som studerade antropologiska studier i Borneo och i Sydamerikas regnskogar ansåg att myter, föreställningar och ting hade en egen berättelse att ge oss. Varje ting och varje åskådning har ett eget mönster, en struktur. Det var en struktur som skulle ge oss en annan sorts berättelse som avskiljer sig starkt från den linjära historiska huvudberättelsen som vi i väst alltid haft som ledande mönster och föreställning om. Strauss samarbetade med språkforskaren Roman Jakobsen. Det var under deras gemensamma arbeten med språket som de började se att allting bar på egna specifika strukturer. Postmodernismens senare teorier har detta som grund. Man avvisar en sanning och ser att det finns flera olika sanningar beroende på vilken kultur vi har. Electric Banana Band.Strauss fyller alltså 100 år vilket betyder att vi har den sista intellektuella giganten att fira.

Electric Banana Band fyller 30 år tillsammans som grupp och tv-program. Dessutom turnerar Burken, Little Gerhard Rock-Ragge och Rock-Olga Sverige runt för att fira 50 år av rockmusik.


Blaskan finns nu också på MySpace via följande länk — Blaskans MySpaceHär följer texten som varit uppe sedan tidigare.Oskyldiga potatisar som enbart används som illustration.

Don’t pick it up, pick it up, pick i—

Antivirus 2009 är, milt sagt, en het potatis, så se till att inte plocka upp den. Du kanske inte råkar ut för det som drabbade Mr. Anstey, men nog får du problem allt. Som Dr. Indie och Dr. Rock noterade när de kämpade en dag för att bli av med denna hemskhet. Fick själv en lättare brännskada när jag sökte Nyckelpiga.efter tips för att ta bort den, men turligt nog funkade mitt skydd.

Utöver detta har dessa herrar doktorer även drabbats av att deras ISP inte skött sig så bra.

Jag har försökt hjälpa ett par bekantingar med deras krånglande datorer; den ena kunde jag fixa, men inte den andra.

Dessutom infaller ett hiskeligt förtret som kallas semester.

Så, vi i redaktionen beslöt helt fräckt att göra ett dubbelnummer. Detta beräknas utkomma 4/8. Som en försmak följer nedan några kommentarer om FRA. Själv blir jag en smula förvånad över allt rabalder i media. Finns det verkligen någon som på fullt allvar, på heder och samvete, tvi, tvi, tvi, med handen på hjärtat kan säga: Jag kunde väl aldrig tro att myndigheterna i Sverige ville övervaka medborgarna. Hmm? Någon?

En skön sommar till er alla önskar Blaskan genom Mr. Snaggus.Fjäril.


Avledare

Sveriges riksdag består av 349 ledamöter som skall stifta lagar, bevaka svenska folkets intressen och kontrollera att regeringen oavsett partifärg sköter sina åtaganden. Punkt slut så är detta svenska riksdagens demokratiska uppdrag. I stort sett så anser samtliga riksdagsledamöter att Sveriges nio miljoner invånare är potentiella terrorister; vilket innebär att varje invånare, från spädbarn till senildement nittioåring är skyldiga till eventuella terroristattacker. Därför måste det behandlas såsom hot mot ”Moder Sveas rike”.

FRA-lagen är en lag som legitimerar statlig avlyssning på samliga medborgares samtal i alla des former. Regeringen anser att lagen behövs men förklarar aldrig varför den skulle behövas. Enligt företrädare från FRA, före detta och nuvarande generardirektörer så menar de att lagen ger FRA en juridisk grund för att bedriva ren inrikesspionage, eftersom de alltid bedrivit en sådan verksamhet. De flesta företrädare från advokater, journalistförbundet, åklagare, domare gör tummen ned. Datainspektionen vill utreda lagen om den bryter mot några regler. Det fånigaste är att SÄPO vill utreda om FRA gör olagliga avlyssningar. Nyckelpiga.SÄPO har noll kredit och värde i en sådan utredning eftersom SÄPO tillsammans med Socialdemokraterna har en lång tradition att spionera mot politiska meningsmotståndare under flera decennier. Så SÄPO är den sista myndighet som skall utreda en annan myndighets underrättelseverksamhet.

Vänsterpartiet är emot FRA, men det partiet hycklar då kommunisten Lars Ohly har sitt förflutna i en tankevärld från Sovjet som gärna spionerade på sina egna medborgare för att senare krossa dem. Så han är ett skämt i frågan. Socialdemokraternas kritik mot FRA-lagen handlar enbart om teknikaliteter. För vi vet att det var förre försvarsministern Leni Björklund och Tomas Bodström som initierade lagförslaget som ligger som grund till dagens modifierade lag. Socialdemokraterna bör bara hålla tyst i sammanhanget. Nej det är enbart Miljöpartiet och två borgliga hjältinnor som skallprisas för sitt motstånd mot ett uselt lagförslag. Folkpartiets egna superkvinnor, Birgitta Ohlsson och Camilla Lindberger vågade ensamma stå emot drevet från sina egna partikamrater och ledningar.Fjäril.

Heder åt er två.

Akademiledamoten och historikern Peter Englund skrev den bästa artikeln på DN:s kultursida om FRA, med utgångspunkten från sina egna erfarenheter från 80-talets FRA:s signalspaning riktat mot dåvarande Sovjet. Han menar att FRA saknade ett direkt meningsfullt mål efter Sovjets fall. Så FRA söker givetvis nya målinriktade verksamheter. Särskilt nu när tekniken finns för bättre inrikes spionage liksom utrikes signalspionage så måste den tekniken användas i ett funktionellt syfte. FRA behöver ett bättre underlag för att utnyttja nyare teknik. Försvarsbyråkratin anser självfallet att deras tjänstemän måste ha tillgång till ett nytt område att administrera. Så kan de båda mötas av bara farten. Regeringen får upplägget från försvaret och vips är lagen igång. Inte för att den behövs utanför att det går att göra sådant.

Det frapperande är att lagens olika aktörer och försvare påstår att man inte kommer avlyssna svenska medborgare, naivt, utan ägna sig åt utrikes verksamhet. Problemet är naturligtvis att de flesta servrar vi svenskar använder oss åt ligger i utlandet, så vi kan visst fastna i FRA:s nät. Så deras alltmera grumlade, usla och vettlösa argument faller innan de har uttalats.

Nyckelpiga.En annan otrevlig grej förutom FRA är att socialstyrelsen liksom regering tycker att det är okej att låta myndigheter bestämma över dina DNA och blodtester utan du har möjlighet att styra dina egna tester. Regeringen vill ta bort den möjligheten genom ny lagstiftning. Som det är idag kan du återkalla dina egna tester men regeringen vill låta socialstyrelsen bestämma åt dig vilken myndighet som kan utnyttja dina tester i diverse sammanhang. Det verkar som den liberala regeringen bara är liberal när det gäller privata företag styra Sverige åt oss på den öppna marknaden men annars skall regeringen förfölja oss och registrera oss med nya nattsvarta lagar. Sådant gillar inte Blaskan.

Dr. Indie


Välkommen till Demokratiska Fjäril.Folkrepubliken Sverige

Är vi på väg mot det totala övervakningssamhället? Regeringen röstade igenom FRA-Lagen trots att majoriteten av befolkningen inte vill ha den. (FRA, Försvarets radioanstalt, är en civil myndighet som hör till försvarsdepartementets verksamhetsområde) Nu får FRA i hemlighet läsa din e-post och lyssna på dina telefonsamtal. Detta kränker den personliga integriteten och är ett brott mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Med den nya lagen kommer allt att övervakas som skickas till och från Sverige. Den nya lagen hotar även det grundlagsbefästa källskyddet och utgör ett hot mot pressfriheten. All grävande journalistik blir lidande. Informationskällor blir rädda för att känslig information som de skickar blir läst. Har man inte tänkt till vad som kan hända i framtiden om ett parti som sitter vid makten upphäver restriktionerna för hur FRA-lagen får användas och sätter igång en massiv avlyssning/spaning mot medborgarna och iscensätter en etnisk rensning av oliktänkande. Det är ju ett väldigt kraftfullt verktyg de sitter på. Men det skrämmande är hur alliansen har drivit igenom denna lag. Rena STASI och KGB fasonerna.Nyckelpiga.

Systemet vi har i Sverige har i och med omröstningen om FRA-lagen visat på stora brister, vi skulle behöva en författningsdomstol som ingriper när regering och riksdag överskrider sina befogenheter. Precis som de har i Ryssland, Tyskland och USA.

Kommer alliansen ha minsta chans att sitta en mandatperiod till, de kanske genomför nya små lagar, som gör att det inte behövs fler val. Att lilla Sverige helt enkelt blir en diktatur. Alliansen har ju tydligt visat att de fullkomligt skiter i demokratins ramar. Jag hoppas att Federley och hans anhang kan sova om nätterna i fortsättningen. Nu hoppas jag innerligt att denna lag stoppas i EU-domstolen.Fjäril.

Dr. Rock


Fortsatta fadäser med Fredrik

Sverige är fantastiskt, så hette det en gång på 70-talet i en kampanj som dirigerades av de självbelåtna maktmissbrukande inom socialdemokratin. Och visst är Sverige fantastiskt, var annars hittar man ett parti som socialdemokratin som trots detta och ren korruption ständigt blir återvalda eller var annars hittar man idéer som den samlade svenska vänstern menar leder till ett bättre liv för deras kärnväljare, när det i själva verket leder till det rakt motsatta. Men vårt land har ju också begåvats med ett parti som hävdar eller åtminstone hävdade, att de stod för frihet och som nu begåvat oss med en lag som mer än någonsin inskränker just denna. Jag talar naturligtvis om moderaterna som leder den administration som mer än någonsin hade behövt ha markerat distansen till vänsterns tokerier, men som i stället har valt att gå i exakt samma fotspår och göra det bättre än vad vänstern någonsin kunnat. Genom FRA-lagen som innebär långtgående inskränkningar i min och din frihet, har moderater och andra lyckats med konststycket att skapa en lag som får Lars Ohly att blicka längtansfullt trots att han hävdar något annat.

Allvarligt talat Nyckelpiga.så tror jag faktiskt att Fredrik Reinfeldt vill att även jag som borgerlig väljare, ska tvingas att bryta mot min övertygelse och rösta på något som jag tror på lika mycket som jultomten. Vilken annan slutsats ska jag dra när jag ska behöva uppleva en sådana svart dag som den då riksdagen antog detta sammelsurium av dumheter staplade på varandra. Jo, jag förstår att vi måste kringskära det nätverk terrorister runt om i världen bygger upp och ja jag vet också om att de redan finns här och att de ser Sverige som jungfrulig mark där de hittills fått verka utan inblandning, men att jag som oskyldig medborgare ska drabbas i lika hög grad av en klart integritetskränkande lagstiftning där går min gräns. Jag är alltså rörande ense om att ett skydd måste till men det måste utformas på ett sådant sätt att det drabbas de som det bör drabba, inte dem som inte har gjort någonting alls. Just denna tankegången att det drabbar även den som inte har gjort något ser jag inte som något annat än en ren statlig kränkning av monumentala mått. Aldrig tidigare har en regering antagit en lag som på ett sådan flagrant sätt har utmanat en hel befolkning och samtidigt inskränkt mina och dina fri och rättigheter som medborgare på ett mer tydligt sätt.

Att behöva konstatera att den regering som jag satte helt andra förhoppningar på än de jag nu ser, är inte bara en djup besvikelse utan är också ett krasst bevis på att nu är samtliga politiker i Sveriges riksdag emot mig. Om jag röstar på svensk vänster får jag maktfullkomlighet, dumheter som driver landet ännu längre ner i sin misär med utflyttade företag och därmed lägre levnadsstandard främst därför att deras gemensamma mantra heter högre och högre skatter som i sin tur ska finansiera statsunderstödda dumheter i form av bidrag till både det ena bidragsfusket och det andra skattefusket. Om jag å andra sidan röstar på svensk höger får jag tydligen kallt räkna med att George Orwells ande svävar i bakgrunden som den nye ideologiska ledstjärnan. Det är med andra ord med en viss sorg jag kan konstatera att om jag vill ha friheten från statsunderstödd bevakningsnoja, så måste jag tydligen rösta på antingen smygkommunisten och Hugo Chavez-kramaren Lars Ohly eller Nyckelpiga.skogsmullestalinisterna i miljöpartiet. Från socialdemokratin kommer toner om ”översyn” och till sist har nu i dagarna en kommentar kommit om att lagen ska rivas upp om man vinner valet nästa gång, detta trots att det var detta parti genom Thomas Bodström som först initierade arbetet med denna lag. Vilken fruktansvärd tanke är inte det att jag ska behöva rösta på något jag inte ens tror på, det är så man börjar fundera på en frivillig stroke för att slippa denna jämmerdal. Då får jag i varje fall utnyttja alla tusenlappar jag betalt i skatt genom sjukvård och jag slipper samtidigt det politiska träsk detta land börjar utveckla sig till. Nej, demokrati och frihet måste tydligen nu för tiden importeras utifrån, vi kanske borde ansöka om att få bli en region till Finland?

Så Fredrik lyd ett vänligt men bestämt råd från en av dina väljare, skrota FRA-lagen och förpassa den dit där den hör hemma det vill säga soptunnan. Om inte kan jag nog inte garantera att någon endaste person i fortsättningen kan rösta på den här soppan. Jag skulle till och med kunna gå så långt som att säga att efter denna krigsförklaring, vet jag inte längre om jag kan rättfärdiga dumheter i kvadrat. Det enda argumentet som egentligen återstår är att trots allt är alternativen ännu värre och gud förbjude mig att rösta på det, men tvingar du mig så måste också jag vara pragmatisk nog och inse hur landet ligger eller rent av hur det inte ligger.Fjäril.

Dr. Da Capo


Mr. Snaggus | Dr. Indie | Dr. Rock | Dr. Da Capo
Susanna Varis


Blaskan beräknas utkomma den första måndagen i månaden.
Skicka era artiklar senast lördagen veckan innan, tack!
Bidragen adresseras lämpligen till Redaktionen

Musik

Al Green — Lay It Down

Andreas Scholl — Crystal Tears

Be Your Own Pet — Get Awkward

Beck — Modern Guilt

Cool Punk: The Taste of Musical Anarchy

Disturbed — Indestructible

Dorlene Love — Exile Deluxe

Dr. Indies musikmix XV

Eddie Bo — In the Pocket with Eddie Bo: New Orleans Rock & Roll, R&B, Soul & Funk Goodies 1955–2007 & Snatch and Grab It!: Rhytm & Blues Classics

Emmylou Harris — All I Intended to Be

Feber 3: Mats Olsson — Pubrock & Lennart Persson Folk/Rock

Bob Frank — Red Neck, Blue Collar; Willie Nelson — Things to Remember & Bruce Springsteen — The River

G-Unit — T.O.S. (Terminate on Sight) & David Banner — The Greatest Story Ever Told

Jesse Malin — On Your Sleeve

Jim Lauderdale — Honey Songs

Journey — Revelation

Judas Priest — Nostradamus

Kleerup — Kleerup & Booka Shade — The Sun & the Neon Light

Korta musikrecensioner XLI

Ladytron — Velocifero

Liquid Liquid — Slip in and out of Phenomenon

Michael McDonald — Soul Speak

Mississippi John Hurt — Avalon Blues: The Complete 1928 Okeh Recordings

Mötley Crüe — Saints of Los Angeles

Mudcrutch — Mudcrutch

Mystery Jets — Twenty One

N.E.R.D. — Seeing Sounds

Paul Weller — 22 Dreams

Peter Tosh — Honorary Citizien & Prince Buster — Fabulous Greatest Hits

Pugh Rogefeldt — Vinn hjärta vinn & Ray Davies — Working Man’ Café

REBaroque med Maria Lindal — Johan Helmich Roman: The Swedish Virtuoso

Solomon Burke — Like a Fire & Steve Winwood — Nine Lives

Steve Lukather — Ever Changing Times

Suzzie Tapper — Mirakel

Terror — The Damned Shamed; Alkaline Trio — Agony and Irony & Slipknot — All Hope Is Gone

The Black Angels — Directions to See a Ghost

The Chambers Brothers — Time Has Come: The Best of The Chambers Brothers

The Pigeon Detectives — Emergency

The Shortwave Set — Replica Sun Machine

Tiamat — Amanethes; Moonspell — Night Eternal; Paradise Lost — Anatomy of Melancholy; Deicide — Till Death Do Us Part & Flammentod — Chattenkrieg

Tomas Andersson Wij — En sommar på speed & Magnus Lindberg — Första & andra LP:n

Uriah Heep — Wake the Sleeper

Volbeat — Rock the Rebel/Metal the Devil