Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Det ansvarslösa ansvarstagandet!

I Sverige har vi fyra grundlagar innehållande de grundläggande bestämmelserna för hur den politiska makten ska styra och sköta vårt land. Dessa grundlagar är: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Våra grundlagar har en speciell ställning i vårt samhälle, då de står över alla andra lagar och övriga lagar får aldrig strida mot vad grundlagen säger. Grundlagarna finns även där för att skydda vår ”demokrati” och därför krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Detta för att inte riksdagen ska kunna fatta förhastade beslut som inskränker på människors fri- och rättigheter. Men läser vi ur regeringsformen vilken bland annat tar upp och handlar om våra fri och rättigheterna som medborgare, går det utläsa: ”makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”. Den slår även fast att varje medborgare är tillförsäkrad ”frihet att förflytta sig inom riket”. I den här rätten att fritt förflytta sig finns det ju inte uttryckligen skrivet att vi har rätt att fritt bosätta oss vart vi vill. Men lagen måste tolkas så, säger expertisen i europarätt. Där du vill bosätta dig ska det allmänna enligt regeringsformen trygga din ”rätt till bostad”. Så utifrån våra grundlagars nuvarande utformning finns inga hållbara argument till att vi har hemlösa i vårt land. Det är snarare så att våra hemlösa symboliserar en konsekvens av de brott mot vår egen grundlag, men också kränkningen av de mänskliga rättigheterna, där ett värdigt boende ingår. De som bär ansvaret för att våra mänskliga rättigheter inte kränks, vilar på regeringen och den statliga och kommunala förvaltningen. Men hur stort kan intresset för det ansvaret vara när kränkningarna utförs av samma människor?

Rolf Nilsson

Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

Musik

Alice Cooper — Along Came a Spider

Backyard Babies — Backyard Babies

Blaze Bayley — The Man Who Would Not Die & Scars on Broadway — Scars on Broadway

Bloc Party — Intimacy

Conor Oberst — Conor Oberst

Dr. Indies musiktips september 2008

George Jones — Burn Your Playhouse Down & I Lived to Tell It All

Glen Campbell — Meet Glen Campbell & The Very Best of Glen Campbell

J. D. Souther — Border Town: The Very Best of J. D. Souther

Korta musikrecensioner XLII

Langhorne Slim & The War Eagles — Langhorne Slim

Leoš Janáček — The Excursions of Mr. Brouček

Madonna 50 år

Melvins — Nude with Boots

Minilogue — Animals

Okkervil River — The Stand Ins

Primal Scream — Beautiful Future

Randy Newman × 3

Rodney Crowell — Sex and Gasoline

Ron Sexsmith — Exit Strategy of the Soul

Scar Symmetry — Holographic Universe

Silver Jews — Lookout Mountain, Lookout Sea & My Morning Jacket — Evil Urges

Simply Funk: 4 CDs of Essential Funk Classics

Sparks — Exotic Creatures of the Deep

Stereolab — Chemical Chords & The Verve — Forth

T.I. — Paper Trail

The Game — L.A.X. & Ice Cube — Raw Footage

The Subways — All or Nothing

Tony Joe White — Deep Cuts

Wolf Parade — At Mount Zoomer