Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Blir det krig?

Man kan tycka att den ekonomiska krisen ska hindra ett nytt storkrig. Men tyvärr så är det ofta i samband med ekonomiska kriser man startar krig. Kriget mot Iran planerades redan i slutet av 90-talet. (Finns beskrivet i PNAC The Project for the New American Century) Enligt Chossudovskys analys var kriget mot Sydossetien en av förberedelserna för kriget mot Iran. Georgiens geopolitiska läge är viktigt i sammanhanget för USA och NATO därför var det till deras fördel att destabilisera området. Anledningarna till att lura Georgien till ett angrepp mot Sydossetien var många. Dels vill Israel säkra sina oljetillgångar och skydda den pipeline som går genom Georgien till Israel. Dels skulle det visa på nödvändigheten att USA placerar ut robotbaser i området nu när den ”ryska björnen vaknat”, vilket USA-NATO var mycket medvetna om när de lade planerna till kriget. Både amerikanska och Israeliska rådgivare fanns på plats när kriget startade. Intressant är också att notera att en del av Georgiens ministrar har Israeliskt medborgarskap bland andra Temur Yakobsjvili och försvarsminister David Kezerasjvili, vilket kanske inte är helt betydelselöst i sammanhanget.

Under flera års tid har B-usch proklamerat att Iran har ambitioner att skaffa sig kärnvapen och varnat för det tredje världskriget om Iran tillåts fortsätta sin kärnbränsleanrikning. Sanktionerna mot Iran har avlöst varandra. Vicepresident Dick Cheney har varit den mest pådrivande med sin provokativa propaganda.

Enligt miltära källor fick armégeneral John Abizaid redan år 2002 uppgiften att utarbeta en plan inför angreppet mot Iran. Invasionsplanen kallas i militära kretsar Tirannt och är mycket detaljrik och omfattar raketattacker, landsättning av trupper och en flottoperation för att ta kontroll över Hormuzsundet i Persiska viken. Tidigare i år har en stor flottövning pågått i Atlanten. Amerikanska, brittiska, franska och brasilianska fartyg har ingått i övningen. Man undrar om den övningen är generalrepetitionen inför kriget. USA har vid flertalet tillfällen begärt en flottblockad mot Iran, Om USA och deras allierade får igenom sin önskan om en flottblockad vore det mycket enkelt att iscensätta en falsk provokation för att starta upp vansinnet.

Journalisten Seymor Hersh har i juli i år avslöjat att vid ett möte hos USA:s vicepresident Cheney hade man diskuterat olika förslag om hur man skulle kunna skapa en falsk provokation för att starta kriget mot Iran. Men de flesta av förslagen röstades ned eftersom de skulle innebära offer av amerikanska liv. Israel har uppgett att man är villiga att bomba Irans kärnkraftsanläggningar. USA har ju tidigare skickat tonvis med så kallade ”mininuces” till Israel för just detta ändamål.

Enligt information som hamnat lite på avvägar påstås det att Holland har tagit hem sina underrättelseagenter från Iran. Om detta är sanning det kan ett anfall mot Iran ligga nära i tiden. För att förhindra det tredje världskriget tänker man kanske starta det tredje eller rättare sagt det fjärde världskriget eftersom det tredje världskriget redan utspelat sig i Afrika. Israel lär vara en pådrivande faktor och vill hävda att deras existens är hotad genom Iran.

Robert Jensson, professor vid Univerity of Texas har skrivit att USA:s mål i Mellanöstern inte är fred utan att kunna dominera regionen och dess oljeresurser. Israel som ingår i det militär-industriella komplexet lär vara den trognaste bundsförvanten. Och jag vill nog påstå att Israel har ett stort inflytande i USA:s utrikespolitik.

Antikrigskrafter

I december år 2007 lämnade de 16 säkerhetstjänsterna i USA en rapport som konstaterar att Iran ”med hög säkerhet” stoppade sitt kärnvapenprogram redan 2003 och att ”med medelhög säkerhet” det inte tas upp igen. Men som vanligt nonchalerar väl Vita huset dessa rapporter.

Men det finns ett motstånd mot detta krig. Inte minst Vladimir Putin har verkat för att avvärja ett angrepp. Dessutom finns vissa kretsar inom Vita huset som arbetar mot planerna.

”Wesley Clark, före detta presidentkandidat och femstjärnig general fördömde förra året den 17 oktober. Vid National Council on U.S.-arab Relations sextonde kongress talade han inför hundratals amerikanska och arabiska beslutsfattare. Han fördömde där USA:s krigspolitik och kallade den en del i en fortgående statskupp som genomförts från Vita huset efter terrorattackerna den 11 september 2001. Clark menade att en liten grupp inom administrationen satt igång en ny strategi utan debatt, utan kongressens medgivande och utan att rådgöra med sina allierade. Clark kunde erinra sig hur Wolfowitz läxat upp dåvarande president George H W Bush för att ha misslyckats med operation Desert Storm och att avsätta Saddam Hussein. Wolfowitz sade även till Clark att inom de kommande 5-10 åren måste USA omstörta en rad före detta sovjetiska klientstater dessa innefattade Syrien, Irak och Iran. Wolfowitz fortsatte med att USA skulle passa på att använda miltärt våld ostraffat innan en ny hittills okänd supermakt uppstod och kunde utmana det amerikanska militära världsherraväldet.”

Så med media som goda supporters skriker man nu om den ryska björnen som man lyckades väcka i Georgien. En ännu svag björn med små huggtänder och för USA gäller det nu att försvaga honom alltmer genom att placera ut robotbaser i sovjets forna satellitstater. Det tvärtemot det avtal som lär finnas från George Bush den äldres tid som säger att NATO-USA ska hålla sig borta från Sovjets forna sattelitstater.

”General Clark berättade också på denna kongress att när dåvarande försvarsminister Dick Cheney tillsammans med Wolfowitz och Libby tog sin ”Romarrikesplan” till nationella säkerhetsrådgivaren Brent Scowcroft och president Bush blev de strängt tillrättavisade. Efter 11 september återupplivade Cheney och Wolfowitz planen men informerade aldrig kongressen eller det amerikanska folket. Trots det fortsätter Clark cirkulerade ett skrivet dokument i Rumsfeldts Pentagon efter 11 september som listade upp sju regimer som skulle störtas de kommande fem åren: Irak, Syrien, Libanon, Iran, Libyen, Sudan och Somalia. Nu avslutade Clark lever vi med konsekvenserna.”

Konsekvenserna är de miljarder dollar krigen mot Afghanistan och Irak kostat de amerikanska skattebetalarna. Det amerikanska folket torde nog vara motståndare till fler krig, särskilt nu efter finanskrashen. Vad dessa krig krävt av civila dödsoffer och mänskligt lidande i de drabbade länderna verkar inte beröra varken det amerikanska folket eller den övriga västvärldens nyliberala politiker. Vår egen utrikesminister var en av de intensivaste lobbyisterna för dessa krig. Vår förre statsminister godkände bombningarna av Afghanistan med motivationen att: USA måste få försvara sig. Men kommer den lilla fraktionen inom Vita huset, det amerikanska folket och säkerhetstjänsternas rapporter att stoppa detta krig, ett krig som förmodligen skulle eskalera till ett storskaligt krig vilket förutom finanskrisen skulle påverka hela världen. Vi får bara hoppas att förnuftets röst är starkast och att krigsgalningarna ställs inför rätta som de kriminella element de är.

Astrid Boman

Källor: bland andra, Jeffery Steinberg, Washington Post.