Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Politisk biografi

Erik Åsars — Hillary Rodham Clinton

Historiska Media 2008

Hillary Rodham Clinton.Det märkliga i amerikansk politisk verklighet är hur demokraternas kandidater efter Jimmy Carter haft så svårt att nå fram till de vanliga amerikanarna. Medan Ronald Reagan upprättade republikanernas solkade rykte efter Richard Nixons olika skandalartade politiska affärer. Republikanerna som mest styrs av rika företag från Wall Street med dess lobbygrupper. Dessa rika har skaffat sig en sorts makt över ett politiskt parti som ville reducera staten och nedmontera allting som luktar välfärd. Det har varit deras medvetna strategi sedan högerkonservativa tänkare som William Kristel och politiker som Newt Gingrich ville stipulera om allting för att gynna en konservativ revolution som såg staten som sin främsta fiende. Endast marknaden och Wall Street var intressant. Men samtidigt kunde man få fattiga republikaner att rösta fram Bushsläkten enbart därför att man lade i moraliska frågor som äktenskapet, abort, homosexuellas rättigheter. Där förlorade demokraterna stort tyvärr. Bill Clinton och hans hustru som blev guvernör och respektive första dam i konservativa Arkansas. Steget och planeringen som tog Bill Clinton till presidentskapet vita huset med juristen Hillary Clinton blev en omstritt presidenthustru som slogs för kvinnans, barnen och de sjukas rättigheter. Hon är idag senator för New York.

Hillary Rodham Clinton.Boken visar vilket hat som många republikaner kunde hysa till en kvinna som började som student och anhängare av den djupt konservative Barry Goldwater . Hon studerade på ett känt kvinnouniversitet gick vidare till universitetet Yale där hon till slut efter sin utbildning skulle bli en uppmärksammat advokat. Biografin erbjuder inga nyheter direkt utan sammanställer det som har skrivits om henne men Erik Åsard har inför valet studerad vissa viktiga dokument som många andra journalister och skribenter missat om hennes val av studentmaterial. Han bringar ordning och pusslar ihop allting till en helhetlig bild. Nu nvet vi att hon hoppade av valet och stöder Barack Obamas kandidatur. En intressant bok som du kan läsa vid sidan om hennes magnifika självbiografi.