Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Vår värld 2020

Min första kontakt med begreppen ”hållbar” och ”global” utveckling var förra terminen, när jag skulle köpa en kopp cappuccino på Komvux Burlöv. Jag tog två pappersmuggar i stället för en och följden blev att jag fick en riktig åthutning efteråt från dator- och naturkunskapsläraren: ”Så kan du väl inte göra, du måste vara ett föredöme för de andra, vi måste ju värna om vår miljö!”. Och hon har alldeles rätt här. Hon gav mig som plåster på såren den här terminen en gratisbok från Vattenfall. Vattenfall har samlat frågor om energi i en liten lättförståelig skrift som heter ”Stora och små frågor om energi” — och som man kan få hem i brevlådan utan kostnad. Hon är den första kollegan som har visat sitt konkreta stöd för projektet ”Hållbar utveckling — hälsa” som jag bedriver på Komvux Burlöv genom att erbjuda mig samarbete!

Jag går vid sidan om arbetet även på VAL-projektet (hette tidigare SÄL) på Malmö högskola för att komplettera min lärarexamen, och det är egentligen där som jag har fördjupat mig i termerna ”hållbar” och ”global” utveckling.

Jag ser vikten av att få SFI-eleverna att tänka mer hälsosamt. Frågor kring hälsa och förebyggande hälsovård är livsviktiga. SFI-elevers och flyktingars hälsa är sämre än hos många infödda svenskar. Orsakerna till detta kan vara bristande förebyggande sjukvård och sjukdomar, som många gånger leder till kroniska handikapp, som vi i Sverige eliminerat för länge sedan (ex. polio och tuberkulos). Många av våra elever/deltagare kommer från krigshärjade områden (ex. Afghanistan, Irak, Palestina) och är fysiskt eller psykiskt påverkade. Äktenskap inom familjen kan vara en orsak till att vissa SFI-elevers barn föds med genetiska sjukdomar som medför handikapp (ex. diabetes). Som handikappad SFI-elev har man sämre chanser att klara av utbildningen, de schemalagda obligatoriska aktiviteterna (promenera, simma etc.) och språkpraktiken samt har sämre möjligheter att ta del av allehanda aktiviteter där hemma samt senare också i arbetet. För dessa hotar utstötning och senare kanske även diskriminering.

Jag arbetar ämnesövergripande med en del av mina kolleger på Komvux Burlöv samt kurskamrater på VAL-projektet för att få en bredd i andra ämnen såsom dator-, natur- och religionskunskap samt få en bred erfarenhet från frågor kring hållbar utveckling i skolan (när det gäller rent miljösyfte, men även ur andra aspekter såsom det sociala).

Jag försöker väva in mycket enkla praktiska och teoretiska moment samtidigt som jag arbetar med två studiebesök under terminens gång: Spillepengen samt Augustenborgsskolan i Malmö.

I klasserna diskuterar vi varje vecka om lokala och globala frågor och funderar kring vår gemensamma framtid. I SFI-C skrev vi en gemensam text på tavlan om vår värld 2020 och elevernas idéer och tankar kom upp:

”Det är många saker som kommer att hända om 12 år. Det som blir bra 2020 är att vi kommer att blanda oss mera. Rasism och diskriminering försvinner. Teknologin växer, nu ska astronauterna också åka till Mars. Vi kommer att bota många olika sjukdomar bland annat cancer och hiv. Kina, Indien och Ryssland blir starkare. Vi får ett varmare klimat. Man kan odla apelsiner och bananer i Malmö 2020. Det som är mindre bra är att vi kommer att ha olika naturkatastrofer såsom jordbävningar och översvämningar. Vår miljö blir mycket sämre vad gäller vatten, väder och luft. Vi får kanske samma USA-politik under Barack Obama. George Bush var en dålig president. Vi hoppas att Obama blir annorlunda. Världsekonomin påverkas till det bättre med en ny amerikansk regering. Vår planet överbefolkas om 10-15 år. Detta kan skapa nya krig, svält, sjukdomar och fattigdom. Men vi hoppas att vår värld ska bli lyckligare och en plats för ALLA!”

Ljubomir T. Dević, SFI-lärare, och

SFI-C klassen på Komvux Burlöv