Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Uppgörelse med tidens ideologier

Litteratur:

John Gray — Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of Utopia

Penguin Pocket 2008

Håkan Arvidsson — Vi som visste allt: Minnesbilder från 1960-talets vänsterrörelse

Atlantis 2008

Per Kornhall — Skapelsekonspirationen: Fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran

Leopard 2008

Ideologier och religiösa fundamentalistiska religioner är det mest hotfulla världen står inför om blickar ut över världen. Religionen är det främsta bidraget till världens krig och hopplöshet. Islamisk politisk fundamentalism och högerkristen fundamentalism är de mest reaktionära och ondskefulla tilldragelser som hotar att kasta upplysning, humanism, mänskliga värden, kvinnans sexuella och mänskliga frihet iväg för en för en direkt livsfarlig tankemodell. Vetenskap och kultur kommer att försvinna liksom demokratin på lång sikt vilket är deras mål naturligtvis eftersom gud har pålagd dessa fanatiker det uppdraget enligt dem själva. Det enda dessa religiösa fundamentalister kommer erbjuda mänskligheten är deras version av religiös teokrati, antiintellektualism, antihumanism, glädjelöshet, terror, dödsstraff, förbud av allt som gör livet värt att leva; vilket är deras statslära i dess mest uppenbarade form.

Resultatet kommer att bli att vår civilisation kommer att försvinna ned i ett oändligt mörker styrt av ett kristet präststyre.

Det är bara ena delen av hot mot oss alla.

Politiska ideologier såsom nazism, kommunism eller annan ism hotar vår mänskliga frihet och demokratiska kultur.

Här har vi härdade politiska ideologer som gärna krossar samhällen och människor för att få styra enligt deras principer. Men andra ord är politisk ideologisk extremism liksom religiös politisk fundamentalism två ondskefulla skapelser som hotar våra civiliserade och humana värderingar.

För krig och hat är deras enda mål och mening; fast de skulle kalla det för kärlek genom att omvandla mörkret till omsorg för våra själar eller livsval. Vi borde förkasta de båda tänkesätten på en gång.

De tre böckerna som jag har som ingångsvinkel är alla kritiska och plockar ned farliga ideologier och religiösa doktriner på ett bra sätt.

John Gray kritiserar religiösa konservativa politiska normer som många vill förändra våra samhällen byggd på förnuft, humanism och demokrati. Men även nyliberal ideologiska ekonomiska teorier plockar John Gray ned på ett utsökt sätt genom att påvisa deras fundamentalism är ett hot mot mänskligheten.

Islamism, kommunism, neokonservatism och övertro på staten får sig kängor på ett övertygande sätt.

Efter den här läsningen så kommer man till insikt om att extrema tankar och religiösa doktriner; alltid förstör för oss människor. Vi har bara ett jordklot — låt oss behålla det fritt från ondskans redskap förklätt i religiösa kostymer.

På ett liknande sätt skriver läraren Per Kornhall som varit lärare på Livets ords skola. Han gör upp med Livets ords bokstavstroende fundamentalism som gör allt för man kan för att förkasta evolutionsteorin, genom att upphöja begreppet ”Intelligent Design” till en ny vetenskaplig sanning.

Men grejen är att det är en religiös ideologisk konstruktion som är en pseudovetenskap som inte kan förklara eller bevisa ett smack när det talar om sin tro på hur det gick till när gud skapade världen/universum.

Genom obevisbara idéer vill man egentligen stöpa om världen enligt en ny vidskeplig ideologisk konstruktion. Det är bara ett sätt för högerkristna att skapa en ny moralisk livsåskådning åt oss alla, vilket vi ofta inte blir tillfrågad om. För religiösa fundamentalister vet bäst själva att vi alla är förtappade sedan födelsen och vi alla måste komma till insikt om Gud — tänk på att vi pratar om deras version om Gud. Kristna och islamiska fundamentalister har samma övertro på att just dessa vet vad som är bäst för världen.

Inom politiken berättar historikern och författaren Håkan Arvidsson om sinas upplevelser med den renläriga kommunistiska sektvänstern som så gärna ville skapa helvetet på jorden för mänskligheten med sina odemokratiska värderingar som leder just till arbetarklassens förintelse.

Med andra ord är politiska osunda extrema ideologier och religiösa fundamentalister ondskefulla ända in i själen därför att deras agenda är mörker och antihumanism i dess värsta grundformer.

Vi måste bekämpa detta på ett bra sätt.

Musik

B. B. King — One Kind Favor & Seasick Steve — I Started Out with Nothin’ and I Still Got Most of It Left

Blackmore’s Night — Secret Voyage

Brian Eno & David Byrne — Everything That Happen Will Happen Today

Britney Spears — Circus & Akon — Freedom

Division of Laura Lee — Violence Is Timeless

DragonForce — Ultra Beatdown (Miss Vampyria)

Eagles of Death Metal — Heart On (Miss Vampyria)

Edguy — Tinnitus Sanctus

Frida Hyvönen — Silence Is Wild & Anna Ternheim — Leaving on a Mayday

Girlschool — Legacy & T.N.T. — Atlantis

Grand Magus — Iron Will

Guns N’ Roses — Chinese Democracy

Jonathan Richman — Because Her Beauty Is Raw and Wild

Korta metalrecensioner

Korta musikrecensioner XLV

Lindsey Buckingham — Gift of Screws

Ludacris — Theater of the Mind

John McLaughlin — Industrial Zen; Jonas Kullhammar Quartet — Son of a Drummer & Djeli Moussa Diawara & Bob Brozman — Ocean Blues: From Africa to Hawaii

Musikkommentarer X

Pain — Cynic Paradise (Miss Vampyria)

Per Gessle — Party Crasher

Psapp — The Camel’s Back

Queen + Paul Rodgers — The Cosmos Rocks

The Bronx — The Bronx; D.O.A. — Northern Avenger; Bloodshot — Murder the World & Khold — Hundre år gammal

The Decemberists — Always the Bridesmaid: A Singles Series

The Fireman (Paul McCartney) — The Electric Arguments

The Soundtrack of Our Lives — Communion

Timbuktu — En High 5 & 1 Falafel

Ulf Lundell — Omaha

Vic Chesnutt, Elf Power and The Amorphous Strums — Dark Developments

Vivian Girls — Vivian Girls