Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

LÖNEDUMPNING

Nu på köar människor utanför svenska ambassader för att få arbetstillstånd i Sverige. Billström tycker att lagen om fri arbetskraftsinvandring är bra trots lågkonjunkturen. Det är arbetsgivarens behov som ska avgöra säger han. Man vad väljer arbetsgivaren? Givetvis den arbetare som är beredd att arbeta för halva lönen. Dessutom ska den utländske arbetare som blir arbetslös inte behöva anmäla det till migrationsmyndigheten. Det är som bäddat för utnyttjande av svart arbetskraft. Ansvaret läggs istället på de redan försvagade fackföreningarna. De extra utgifter som därigenom åläggs fackföreningarna kommer att betalas av vem? Medlemmarna?

Billströms invandringspolitik går ut på att slänga ut dem som av humanitära skäl behöver stanna i landet, människor som flytt från krig och våld och som behöver få en fristad för att överleva och istället ta in billig arbetskraft. Fri arbetskraftinvandring utan behovskontroll av myndighet bäddar för lönedumpning. Konsekvenserna blir rasism och att SD växer sig starkare.

Astrid Boman