Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Litteraturhistoria/filosofi

Nina Björk — Fria själar: Ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson

W&W 2008

Nina Björk.Liberaler utgår från att människan är en fri individ som alltid gör aktiva val i livet, som fri individ så ingår man ett kontrakt när man vill uppnå respektive ingå någonting med en annan fri individ. Liberalen utgår från att man är en fri individ redan från början. Men de glömmer att ingen är fri individ av sig själv. Utan man födds i en gemenskap — familjen där man vårdas av andra fria individer men som frivilligt finns där i relation till varandra. Man är i ständigt behov av relationer. Man kan säga att varje individ ingår i en gemenskap eller kollektiv på ett eller annat sätt. Men så ser inte liberalen på det hela. Genom läsning av John Locke och John Stuart Mills liberalism så finns det en fri individ fri från vanor, seder och kollektiv, utan en fri individ som står sig själv närmast och gör ständiga aktiva val. Nina Björk klär av liberalismen på ett förträffligt sätt. Genom John Locke får veta att Gud gav människorna jorden att förvalta och odla för att ge jorden liv. Men det är människorna som skapar ett eget ägande eftersom vi äger vår egen kropp, det är det första steget. Nästa steg blir att förvalta något vi äger. Genom elementet pengar tillförs så kan en individ förvärva så mycket pengar man kan och det är gott. Så enligt John Locke är det ett gott syfte att äga och att äga mycket är bra. Människan har gjort en tyst överenskommelse att vissa äger mera än andra. Men genom kontrakt — ett samhällskontrakt så skapar vi samhällen där alla har samma chans till frihet men ej till att äga saker. John Locke vill begränsa både demokratin och samhället till att vissa dugliga och bildade borde styra och de styrande borde vara glada i deras rättigheter till att äga eller att ha friheten att styra sig själva beskärs av liberala genier som är det enda dugliga som skall styra samhället i en viss riktning.

Victoria Benedictssons samhällsromaner beskriver det nya fria liberala samhällets funktioner utifrån kvinnans roll i det hela. Så utifrån tre olika författare kritiserar Nina Björk liberalismens grundton när det gäller liberalismens människosyn. Det originella med liberalismen var att man myndigförklarade personligheten/individen som ett värde i sig själv. Vi äger vår kropp och vi står därför fri från att styras av gudar, kungar eller överhetspersonligheter som anser sig fått sin makt från något högre väsen. Men samtidigt vi äger vår kropp är vi ändå beroende av andra människor på olika sätt. Samhället byggdes inte upp av den anledning att vi tjänade på att försvara vår privata egendom som liberalen via Locke tycks tro. All historia visar att samhällen byggdes för at rationalisera och centralisera en kontroll över samhällen av en överhet — i de flesta fall en furste eller kung. Samhället bygger på en kollektiv idé och det är som kollektiv vi människor lever i.

När vi födds bor vi i ett sorts kollektiv som vi kallar för familjen — vår kropp behöver omsorg och omtanke för att överleva. Individer behöver varandra för att de skall bli smidigare. Samhällskontraktet som liberalen talar om finns bar inom vissa samhällssektorer. Vi bestämmer kollektiv om samhällets spelregler på olika sätt. Sedan styrs vi av andra faktorer än våra egna val eftersom våra val kan påverkas av kollektiva spelregler. Dessutom ser ägandet ut lite olika. Det finns vissa saker som jag köper för eget bruk eller boendeform som är privat del i livet och det kan vi vara överens om att det är ett litet ägande för att få vara människa. Men när jag ingår ett kontrakt med min kropp att jag måste arbeta. Då kanske jag arbetar åt någon annan. Så min insats får en viss betalning för min insats. Men dock kanske någon/några andra äger fabriken eller företaget jag arbetar hos. Då är jag fri och begränsad helt plötsligt. För liberalen John Locke gjorde två saker. Han menade att arbetet är grunden till att äga någonting. Så den som arbetar kan få äga. Men samtidigt om någon förvärvar sitt ägande genom pengar så arbetar någon annan åt den ägande men då sätt idén om arbetet skulle vara grunden för ägandet. För då arbetar vi åt andra utan att kunna äga det vi arbetar med. Då är väl man knappast fri i frihetlig mening. Då äger jag bara min kropp och ingenting annat. Då är förvärvandet eller pengarna mångfald grunden till att ägandet och inte arbetet.

John Start Mill menade att arbetet inte är grunden för att äga eller styra utan det är bildningen och tanken som går före arbetet. Det är därför som liberalen menar att utbildning alltid går före arbetet som värdering av hur mycket pengar man får tjäna.

Det andra draget i liberalen är att staten eller samhället är problemet medan det privata ägandet är det enda som gäller. Kollektivet är farligt och individualismen är alltings norm och mått. Nina björk avläser och reducerar på ett bra sätt liberalismens avigsidor som gärna liberalen glömmer bort. Samhället och individen är beroende av varandra helt enkelt. Från födseln till döden.