Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Historisk roman

Per Wästberg — Anders Sparrmans resa

W&W 2008

Per Wästberg.Per Wästberg har som författare ett blädande språk, estetiskt stilkänsla för hur poesi kan flöda i en roman som handlar om en historisk tilldragelse. Framförallt är det en biografisk roman om Anders Sparrmans resor till Kina, Afrika och den resa han gjorde med James Cook runt Sydpolen och stilla havets grupper med öar. Det handlar om en av Carl von Linnés främsta lärjungar som föddes i ett prästboställe. En mild kärleksfull familj som hade blick för den världsliga liksom andliga lärdomen. Anders Sparrman hade håg för naturkunskap. Han läste Carl von Linnés skrifter som påverkade hans val av arbete framöver.

Anders Sparrman.Carl von Linné ville kategorisera och systematisera naturen för att kunna få fram en komplex struktur över naturens rikedom. Hans mästerskap ligger däri att han började ana naturens egna lagar för hur livet kan gestalta sig. Det gällde att fånga in mångfalden i naturen världen över. Det är därför att han var så bredvillig att skicka ut sina olika lärjungar världen över. En av hans första var Peter Forsskål som reste i Linnés namn ut i den vida världen. Sedan tillkom Anders Carl Peter Thunberg och romanens upphöjda forskare Anders Sparrman som Linnés egna agenter i naturvetenskapens namn. Per Wästberg beskriver i ett efterord hur Anders Sparrmans reskoffert vandrade omkring genom olika mellanhänder för att till slut komma i närheten av Per Wästberg. Det var med hjälp av Anders Sparrmans brev som han kunde rekonstruera Anders Sparrmans liv och görande. Ett äventyrligt liv full av strapatser och en berättelse hur Anders Sparman såg det djävulska i de vitas grymma hantering av slavar. Anders Sparrman blev en tidigt svensk motståndare mot slaveriet. Framförallt ville han påverka Gustav III så att han kunde slåss för att avveckla en okristlig behandling av andra människor. Hans patos och rättvisekamp kom utan tvekan från sin stillsamma rättvisa fader som gärna gav människor en andra chans.

Romanen är ett helgjutet konstverk som på ett bra sätt kan skapa en bild över en epok och han levandegör Anders Sparrmans resor runt världen genom att återge färgerna och dofterna. Man kan sniffa på boken och andas in doftrika detaljer så att man känner att man verkligen är där, på plats i Sparrmans resande.

Vid hemkomsten blir han professor och tjänsteman vid kungens samlingar av naturvetenskaplig art men det politiska ränksmideriet drabbar Anders Sparrmans lugna harmoniska läggning. Han bryter upp från politikens dårskaper — han finner kärleken istället och gifter sig med sin Lotta. Han lever och dör till slut under sämre ekonomiska förhållanden. En storslagen roman som betyder mycket för min förståelse inför en person som jag läst om i historien men aldrig haft någon direkt kunskap om; men nu kan jag lära mig mycket om en tid och en människa där allting förbinds och blir en del av vårt kollektiva historiska medvetande. Men personligheten/individen lever ändå vidare i en roman som jag måste skriva att den är mästerlig på alla sätt och vis. En av de bästa romanerna från 2008.