Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Politisk bok

Christian Azar — Makten över klimatet

Bonniers 2008

Vår tids största ödesfråga är vårt klimat och hur vi skall lösa klimatfrågan politisk, ekonomisk och socialt - för det handlar om att vi måste låta samhället överleva. Det är den typen av frågeställningar som Christian Azar ställer sig i sin nya bok – hur löser vi frågan och hur får vi det hela att gå ihop.

Han har varit medlem Göran Perssons kommission mot Sveriges olje-beroende, rådgivare åt Margot Wallström när hon var EU’s miljökommissionär, och är nu medlem i regeringens kommission för hållbar utveckling. Han är professor på Chalmers Tekniska högskola och medlem i FN’s Klimatpanel IPCC. Hans meriter är i världsklass. Så man kan lita på hans slutsatser är korrekta.

Boken är en gedigen vetenskaplig populärt framhållen bok hur vi kan minska utsläppen på flera olika sätt. Dessutom ger han historiska perspektiv på hur människan upptäckte solens uppvärmning av jorden. Det vill säga hur man kunde dra samman slutsatser om växthuseffekten innan det begreppet föddes i vår moderna tid. Christian Azar binder ihop förflutna med vår samtid. Allting hänger ihop och jorden är vårt urhem som vi måste vårda och förvalta väl.

Boken är ingen rasande uppgörelse med gångna misstag utan snarare en saklig bok med en liten torr ton som berättar hur det kunde gå så illa men också berättar hur vi kan lösa problemen. Vi kan läsa och få rejäla käftsmällar när Christian Azar plockar fram sanningen när den är som hemskast men det finns inga bittra tankar utan istället lyfter Christian Azar fram precis de åtgärder som är möjliga inom dagens politiska ram.

Men det handlar om vilken vilja dagens makthavare orkar med och framförallt har de viljan att förändra samhällets riktning? Svaren på frågorna finns där redan, men allting handlar om huruvida politiska makten orkar få med sig resten av samhället i sin kamp för att rädda moder jord. Christian Azar känner dock förhoppning trots problematikens omfång. Boken är det bästa på svenska språket om klimatpolitiken. Därför att man inte behöver vara vetenskaplig för att förstå bokens resonemang och man upptäcker som läsare att hans förslag till lösningar är ytterst logiska problemlösningar.

Nu får man hoppas att regeringen läser hans bok och förstår att tiden inte får springa oss förbi.