Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Biografi

Göran Greider — Det gångna är som en dröm och det närvarande förstår jag icke: En bok om Dan Andersson

Bonniers 2008

Dan Andersson.Naturligtvis är det Göran Greider som vågar ta tag i uppgiften att fånga in Dan Anderssons alltför korta liv i en vacker och säker stilistisk biografi.

Dan Andersson uppväxt i Finnmarken i de djupa skogarna i Dalarna är som en dikt i sig själv.

Han växte upp i Grangärd med omgivning. Hans föräldrar hade lite skogsarbetarbakgrund men även hade båda föräldrarna varit småskolelärare. De hade kämpat hårt för att skapa sig drägligt liv med sina barn.

Dan Andersson påverkades av naturen men slets samtidigt mellan stad och skog. Han gick i skolan i Brunnsvik där han bildade sig som vuxen.

Brunnsvik var arbetarrörelsens egen plantskola med väl ansedda lärare såsom Alf Ahlberg som även senare blev lärare/rektor vid Brunnsvik. Det viktigaste var nog den legendariska författaren/kritikern Torsten Fogelqvist som blev hans lärare, mentor och kritiker, en bekantskap av yttersta vikt. Det tråkiga är att som vanligt när det gäller svensk bildning av i dag, så är Torsten Fogelqvist totalt bortglömd på den här tiden var han en av våra stora kritiker och kulturpersonligheter i Sverige. Han påverkade Dan Anderssons personliga och litterära utveckling i egenskap som rektor och tidningsman på Dagens Nyheter.

Dan Andersson är arbetarförfattaren som gick sin egen väg, hans politiska rättvisepatos var inte partipolitisk utan en sorts lojalitet med sitt ursprung. Han skrev dikter och romaner – starkt påverkat av tidig socialism och indisk filosofisk tänkande. En egen stil som kommer fram i ”Svarta Ballader” och ”Kolarvaktarens Visor” som utgör grunden i en pessimistisk livssyn. Biografin fångar in all de perspektiv och ger förståelse för hur Dan Andersson i kärlek eller erotik kunde fungera i relationerna till sina olika kvinnor.

Boken är den bästa moderna biografi över skalden därför att Göran Greider med sin klassiska socialdemokratiska grundsyn tillhör de som kan kritiskt granska Dan Anderssons olika sidor som människa och författare. Det blir en författare som granskar en andlig förebild – som med sina dikter inspirerar andra moderna diktare. Boken är en rättvis skildring som inte väjer för mindre trevliga sidor kring dramats huvudperson – Dan Andersson. Men i slutänden är det Göran Greiders bästa bok jag läst. Därför att nu får jag äntligen veta allting jag inte kände till om Dean Anderssons bakgrund och familj.