Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Biografi

Göran Hägg — Mussolini: En studie i makt

Norstedts 2008

Benito Mussolini.Fördelen med den här fullmattade biografin är att den visar att mycket vi tror oss veta om Italien kan vi missa på därför att vi inte förstår Italiens förutsättningar. Jag själva har rest i Italien vid ett par tillfällen – fast det är flera år sedan.

För det första var Italien en del av Europa som varit splittrade på stadsstater eller uppdelade i provinser där flera länder såsom Österrike eller Frankrike varit direkt inblandade i Italiens politiska inre liv. Det som också både splittrar och förenar det katolska Italien var det att påvedömet var placerad i Vatikanen – som en stat i staten. Påvestolen godkände aldrig det enade rike som på italienska kallades för ”il Risorgimento,” återuppståndelsen. Det italienska högspråket fanns inte utan var ett rike med flera dialekter. Fast Dante, Petrarcas, Boccaccios, Machiavellis och Leopardis språk existerade inte ännu som del av landets nationella identitet.

Mussolinis ideologiska håglöshet och den rörelse han bildade kallades för fascistisk. Men var från början varken specifikt nationalistisk eller rasistisk. Utan Benito Mussolini var från början en socialistisk journalist och politiker som mitt bland strejker och socialistisk kamp mot katolska kyrkan, konservatism och den liberala överhet som styrde, tog sig för att bli en utanförskapets politiker. Han organiserade sin egen rörelse som när uteslöts.

Några saker som jag måste nämna är att det var så att Italien enades via krig 1860-1870. Det var greve Camillo di Cavour ideal som låg bakom enhetstanken rent intellektuellt medan Garibaldi och Mazzini som enade riket militärt/politiskt. Men denna liberala frihetstankebild var den mest relevanta idealet bakom Italien. Men socialismen och syndikalismen var det politiska ideologier Mussolini både arbetade genom och senare utnyttjade han framförallt syndikalistiska idéer som tankegods till sin egen fascism. Han kom i direkt politisk strid med både liberalerna och socialisterna om makten.

Adolf Hitler.Den här boken redogör för fascismens ideologiska egna slutsatser som starkt skilde dem från nazismens ariska mytologi om sin egen purfärska ariska ideologi. Från början när Mussolini manövrerade sig till den högsta posten i riket – så tålde han varken Hitler eller antisemitism. Men desto starkare Hitler blev så var han tvungen att ta ställning för nazismen. Det blev en av hans många misstag – ett misstag som kostade honom livet till slut 1943.

Mussolini maktinnehav är på många sätt föregångarna till de flesta kommande högerextrema rörelser. Framförallt hur han kom till makten genom sin vilja, smarthet och försiktiga hårdhet. Boken är utan tvekan ett mästerverk när det gäller att fånga in en politisk karaktär. En av de böcker alla borde läsa.