Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Biografi

Klas Gustafson — Tage Danielssons tid

W&W 2008

Tage Danielsson.Den vänligaste själ och bussigaste vän du kan ha, vittnar alla intervjuade om i boken eller låt oss hellre kalla den för biografin över Tage Danielssons skapelser och livsverk. En opraktisk man men väldigt organisatorisk man, som både varit kårordförande, studentspexare och radiounderhållningens chef under det oskuldsfulla 50-talet. Men även en man som varit de senaste 50 årens viktigaste underhållare och satiriker av rang.

Biografin tycker jag kompletterar bilden av HasseåTage och ger enskilda bilder av Tage Danielsson som vän, äkta man, författare, radiochef, student och skolbarn. Framförallt är det en utsökt bok om en man som växte upp i Linköping under enkla förhållanden i arbetarklassmiljö. Hans familj var solid socialdemokratiskt och det var den gamla socialdemokratin som Tage Danielsson ansåg sig tillhöra - men han tappade tron på socialdemokratin, då både humanismen och solidariteten försvann i 70-talets alla skandaler. Men Tage som samhälldebattör var vänlig, lättsam återhållen ilska över kärnkraften och politikens villkor som förändrade vanliga människans livsvillkor. Det var den vanliga lättsamma allvarliga underhållaren Tage Danielsson som ansåg att det var hans plikt att lätta på sitt samvete.

Ett perspektiv att anlägga är att biografin känns vara en god fortsättning på musikjournalisten (före detta Eldoradoproducent) Stefan Wermelin och Staffan Schöiers gemensamma bok om ”Svenska Ord AB.” Då den boken var ett pionjärverk när det handlar om att kartlägga en viktig bit av svensk kultur/underhållningshistoria. Nu får Tage Danielsson också sin egen berättelse framförd på ett sympatiskt och ödmjukt sätt i den här biografin.

Hasse och Tage.Klas Gustafson intervjuar alla de inblandade som fortfarande lever och han går till arkiven, minnesböckerna och teaterhistoriens krönikörer för att lägga samman pusslet över en man, som var väldigt privat när det gällde sin familj. Men stod mer än gärna till hands när det gällde tala hans arbete när han träffade journalister. Då släppte han på tyglarna och ville gärna ge sina bidrag till att förstå hans konst. Framförallt den konst han gjorde tillsammans med Hasse Alfredsson.

Stundtals hyllades deras verk och stundtals begrep inte den bildade kritiken vad de skulle tycka om deras revyer. Så kunde det vara med Tages böcker och egna filmer – kritiken byggdes upp på att de hela tiden visste vad de hade Tage Danielsson så när han gjorde något nytt ur ett annat perspektiv blev de allvarliga kritikerna bekymrade och skrev kritiskt över Tages verk. Men Tage Danielsson kunde döda kritiken genom att skriva att hans verk kommer att bekymra litteraturhistoriker i framtiden och han kunde ta ned sina kritiker genom sina lättsamma ironiska inlägg i sina böcker. Han avväpnade kritiken helt enkelt.

Det som jag tagit till mig mest och som är roligaste att läsa i biografin är hans tid som radiochef. Han såg till att skapa många intressanta program. Melodiradion, Sommarprogrammet och politiska kabaréer på bästa sändningstid som roade och upprörde många. Tage var nygift och sökte via en annons plats på den nya radiounderhållningens redaktion. Tage gillade radion, framförallt var det Povel Ramels tidiga program på 40-talet som Tage mindes med nöje. Han började även upptäcka Pekka Langers berömda program ”Natttuppen”. När Tage Danielsson kom till radions underhållningsredaktion så var den väldig liten, Bertil Perrolf, Allan Schulman, Chefen Per Martin Hamberg plus några till. Tage Danielsson avancerade framåt till att bli chef och radioproducent. Hans program ”Andersson i Nedan” blev en klassiker som återkom i ett barnprogram på 70-talet.

Men han rekryterade en rad med människor som kom att få betydelse för radion och Tages eget liv. Hasse Alfredsson, Lasse O’Månsson (radioklassikern Blå Tummen och svenska MAD), författaren Pär Rådström, Jörgen Cederberg, Beppe Wolgers, Lars Forsell, skolkamraten Hatte Furuhagen med flera som kom till radion för att senare öppna för sina egna karriärer på ett eller annat sätt. Framförallt verkade radion då med få kanaler vara en liten idyll som gjorde program som fick folk att engagera sig i ordentligt eftersom vissa folk kunde väcka en folkstorm. Nåväl det var en sorts unken beskedlig moral som spökade då och då.

Tage Danielsson och Hasse Alfredsson började skriva eget material vid sidan om radion – olika nummer till Povel Ramels Knäpp Upp-revyer eller Karl Gerard. De båda sade upp sig från radion och bildade till slut Svenska Ord AB. Resten är historia som brukar säga. Läs boken den är bra.