Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Krönika

Historisk krönika

Hur många biografier kring Adolf Hitler behöver vi läsa som kan ge oss nya bilder över hans liv. Förra året kom det ut flera stycken sådana att ta del av, om man kände för det. Själv läste jag historikern Bengt Liljegrens senaste biografi ”Adolf Hitler” (Historiska Media) som är ett försök att skapa en bild av människan Adolf Hitler genom att studera hans barndom, föräldrar, Wien- tiden och hans ideologiska utveckling. Det är enligt Bengt Liljegren det bästa sättet att förstå ondskan inom en människa. Då ideologin blir en ledares passionerade föreställning och livsfilosofi. Det är en sorts motbok till de bilder som författarna Alan Bullock, Joakim Fest och Ian Kershaws skrivit under de senaste 60 åren om Hitler. Bengt Liljegren menar i sin bok att demonisera Hitler och förvandla honom till ett ”tomt skal” eller O-människa tjänar inget syfte. Det är bättre att ge helhetsbilden över Hitler för det skapar en förståelse hur en människa kan utvecklas till världshistoriens värsta ideologiska massmördare. Det finns fantastiska fotografier med hans akvareller eller fotografier över hans familjeliv visar upp Hitler som en människa. En man som valde hatet, våldet och massmordet som sin väg i livet. Det är en lysande biografi.

Dresden.Som lite sidoläsning kan man läsa tyska historikern Jörg Friedrich som i sin senaste bok ”Branden” med underrubriken ”Tyskland under bombkriget 1940-1945” (Fischer & CO) nedtecknar de allierades bombningar av tyska städer underkrigets gång. Dresden och Hamburg är det mera kända städerna som sönderbombades sönder och samman. Det är inte den bästa bilden av kriget från befriarna av nazismen. Men åt andra sidan så bombade även nazisterna Europas huvudstäder. Boken berättar om vapenteknik, känslorna, skräcken och hatet de föddes. Ett brutalt krig med brutala metoder. Boken bör varje människa läsa för att förstå mekanismerna bakom krig.