Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Har Vattenfall anslutit sig till ”Drang nach Osten”?

Varför tvingar Vattenfall AB bort ursprungsbefolkningen, sorberna, från byn Horno (Rogow) vid Tysklands östgräns mot Polen i jakt efter brunkol, som ur miljösynvinkel ändå är en dålig energikälla?

Vattenfalls informationsansvariga går ut med osanning och rent propagandistiska floskler till svenska folket, när de bland annat påstår att: ”Sverige har gott om vattenkraft för sin basproduktion av el. I Tyskland är situationen en annan, man är beroende av brunkol.”1 Om Sverige har gott om energi, varför importerar man då kol- och oljeproducerad elkraft från Danmark och Polen? Tyskland var en gång i tiden beroende av sten- och brunkolsbrytning. Det gamla Ruhrområdet i centrala Europa vittnar om detta. Men sedan kom Opeln och ett tyskt nytänkande. Ruhr avskaffades.

Tyskarna utvinner idag ny energi såsom: el, gas, vindkraft. Samtidigt vill svenska Vattenfall och dess tyska dotterdotterbolag Laubag införliva gamla förlegade energimetoder, metoder som avvecklades för länge sedan i Ruhr.

Sverige och svenska regeringar har ofta kritiserat öststatsländerna, däribland Ryssland, Polen och Tjeckien, för deras osunda kolkraftverk. Man har länge velat erbjuda dem svenska miljöprodukter och svensk teknik istället, men fått ett blankt nej. Kanske är det därför som Vattenfall har fått klartecken från högsta instans att statuera exempel genom att riva sorbiska (vendiska) Horno med flera byar!?

Sverige och svenska folket borde tänka om efter en sådan här fruktansvärd världsskandal.

Det är likaledes beklagansvärt att tyskarna ännu en gång ska skamfläcka sig när det gäller vender, med tanke på vilket åtskilligt obehag dessa har åsamkat venderna under historiens gång. Det är än mer beklagansvärt att Vattenfall tycks ha anslutit sig till ”Drang nach Osten”-projektet.

Låt oss inte göra samma historiska fel. Det är hög tid att resa sig och försvara sorbernas rätt till existens samt motsätta sig Vattenfalls nedsmutsning och förstörelse av sorbiska kulturområden, som sträcker sig mellan Elbe (Labe) och Oder (Odra)!

Vattenfall

Ljubomir T. Dević,

medlem i Skånes författarsällskap

och ASLA