Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Dikt

havets våg hälsar dig skum
sjöjungfruns sperma, sepiolit, dess hennes, tar du mellan tårna
vilken spërmabank som ger den, vet du inte att tänka på
dina tår dem ihopklämt till klo mitt i ett just bortsköljt fjät
du har stannat upp i det, en bänk på Lomma strand,
höst december nästan regn, du ryckt upp
Var gick vi bort? Var gick vi ej tillbaka, aldrig mer
Ehrlekronshåvens väg sten halsklumparnas strupklimparna mig,
havsfruns bar jag nånting hörd från Lomma strand bära,
nästan ock under en vehikeln blev med
men få säga dig älskas

(presentdikt nov. —08 tillför dig självt samlingen med) (jämte bankoktroj bevilj. ♥)