Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Roman

Lars Gustafsson — Fru Sorgedahls vackra vita armar

Lars Gustafsson.Underfundig, varm humor utvecklar Lars Gustafsson i sin senaste roman – en intellektuell humor Lars Gustafsson sedan länge gärna kryddar sina romaner med. Nu handlar det om förtäckta självbiografiska minnen från den medelstora stad; Västerås han växte upp i. Det är en sorts fortsättning från romanen ”Sprickorna i muren” – som beskrev den vuxne studenten/mannens liv i Sverige. Den senaste romanen är en klassisk barndomsskildring, precis som vi har vant oss vid att svenska manliga författare skrivit i litteraturhistorien. Vi har fått många suveräna klassiker som givit oss bilder av ett Sverige som försvunnit för alltid - men finns kvar som bilder, minnen och ögonblick från förr. Lars Gustafsson bidrar med en vacker roman där vi följer pojkens uppväxt, unge mannens studier och till slut hör vi rösten från den gamle filosofen/idéhistorikern som minns sitt förflutna som det vore i går.

Romanen berättas i episoder. Det är kapitel som går igen och kommer igen genom bokens huvudberättelse. Då och då avviker författaren från huvudstråket och minns direkta berättelser som indirekt påverkar hans minnesbilder av sitt liv. Det blir pusselbitar som Lars förmedlar oss som blir intrikata men varma berättelser om sin familj, släkt, vänner och allting som utgör ett människoliv. Ett mästerprov från Lars Gustafssons penna att han lyckats skickligt trolla fram allting i romanen så att det blir en trevlig, underhållande roman som man inte kan låta bli att förtrollas av.

Boken präglas av sammansatta fragment där flera små berättande kapitel i boken som jag själv vill förena som noveller som till slut blir en hel roman mot slutet – det är så jag känner att det är mest tillfredställande att läsa Lars Gustafsson.

Han omvände sig till judendomen och gifte sig med en judisk kvinna. För Lars Gustafsson blir det en solidaritetshandling med det judiska folket. Men även läsning av judiska djupsinniga filosofer, som även jag sätter högt i mitt liv – Martin Buber och Emmanuel Levinas vackra tankar. Läser du den här romanen så läser du en hög litterär sublim roman, ett levande konstverk som man inte vill vara utan.