Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Romaner

Linda Olsson — Sonat till Miriam

Bonniers 2008

Helena Henschen — Hon älskade

Brombergs 2008

Linda Olsson.Kärlek brukar få kritikerna i våra tidningar att bli cyniska. Ordet kärlek kan plötsligt få varje sansad kritiker att bli rabiat och hatisk – ordet kärlek står för banalitet, sliskighet och veckotidningsdravel. Så brukar kärlek som inte innehåller smärta, död och sorg bemöttas av hånfulla kommentarer. Det är är mera en lovlig föraktfull inställning, som vi övriga människor inte alltid delar med kritikerna. Alla människor söker kärlek och vill ha kärlek, därför att det är en del av mänsklighetens väsen.

Två helt underbara romaner behandlar kärlekens uppenbara sidor. Tragedi samverkar parallellt med livets glädje, precis så världens enda relevanta kraft fungerar. Det är magiska storslagna romaner, i varje stavelse, ord, text och kärna.

Båda böckerna förmedlar riktig kärlek som tar sig genom livets faser och får känslorna att trilskas och varieras, från dag till dag. Linda Olssons senaste roman bygger delvis på händelser på Nya Zeeland (Hennes förra byggde på hennes egna erfarenheter från landet i fråga; Nu vill jag sjunga dig milda sånger) men går via Sverige med rötter i Polen. Det är i Sverige som violinisten Adam växte upp med modern från Sverige och fadern från Krakow, Polen. Hans minns sin döda hustru, den kvinna han alltid bär med sig i sitt hjärta. Adam minns deras dotter Miriam födelse och hur han relaterar, förhåller sig till Miriam genom livet. Den här boken bär jag med mig i mitt hjärta, för att dess humanism, gränslösa kärlek till livet, konsten och mänskligheten strålar genom med uppenbar strålande ljus. Ett ljus med flämtande livslåga som tränger sig genom kompakta mörkret inom oss, inom varje del av vårt förträngda hjärta. Låt ljuset leda dig bortom smärtan fram till ljusets famlande kärlek. En sonat till livet, herregud vad jag önskar att varje människa läste Linda Olssons senaste roman.

Helena Henschen.Helena Henschens roman beskriver sin egen starka farmoder Signe Thiel, dotter till konstsamlaren och bankiren Ernst Thiel. Det är ytterliggare en kartläggning om livet, släkten och kärlekens villkor, det som skedde vid det långa 1900-talet. En kvinna som vägrade att ge upp sina värderingar, i två äktenskap, sex barn och livslångtförhållande med hjärnforskaren Oscar Vogt. Romanen bygger på farmoderns brev, dagböcker och anteckningar. Det handlar om kvinnokamp tillsammans med Ellen Key, motstånd mot nazismen. Det är en sprudlande roman som inte får missas på något sätt.

Två av förra årets mest läsvärda böcker.