Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Konst

Konstakademiens olika utställningar:

Beth Laurin

Beth Laurin.Man bör nog tala tyst om att de omöjligt kan finnas flera konstnärliga begrepp kvar för Beth Laurin att arbeta i. För jag kan knappast finna några nya stilar Beth Laurin inte har upptäckt eller arbetat med som konstnär. Hon började sin utbildning på 50-talet med väntade först till 1974 på lilla galleriet Mejan med sin debututställning. Nåväl jag måste erkänna att det hela inger ett förvirrat intryck med alla hennes olikartade stilar, objekt, rena installationer och skulpturer – men förvirringen beror på att man vald att ställa allting lite här och där. Beth Laurin.Man placerar verken så att de verkar vara lite ostrukturerad planerad utställning. Men så inser jag att det som till slut är själva behållningen med allting. För det är som att vandra i en konstdjungel där man beskådar verken lite som man behagar. För det är henens formspråk som uppvisas och man kan spåra henens faser i utvecklingen av hennes konstnärskap. Det är egensinnigt och imponerande på samma gång. En av de finaste utställningar jag betraktad på väldigt länge.

Åsa Knoge

Åsa Knoge.Åsa Knoge visar märkliga mönster som påminner om William Morrisons tapetsmönster för 150 år tillbaka i tiden. Men här blir bättre och bättre när jag stannar upp och låser verken i mina ögon. Man får låta tiden fastna för då framträder hennes mönster ännu bättre. Olika färger väljs men det är hela tiden samma teckenoch val av mönster som återkommer hela tiden. Man kan se olikheter mitt i likheten framträda om du står kvar tillräckligt länge för att låta din blick fixeras vid mönstren.

Sonja Larsson

Sonja Larsson.Sonja Larsson är det bästa av de konstnärer från en yngre generation som jag nyligen betraktade. Hennes matematiska konstruktioner skulle kunna vara udda dna-spiraler eller geometriska mönster som bildar obetydliga egna konstruktioner – Sonja Larsson.konstnärliga verksamma mönster som influeras av kaosteorin. Man skulle kunna tänka sig idén, om man vill. Att man skulle kunna tänka sig dessa mönster, linjer som enorma galaxer. Man får tänka i tredimensionella termer och med flera färger. Det skulle passa mitt syfte i alla fall.

Nåväl, jag tyckte i alla fall om Sonja Larssons verk. Det räcker bara det för min del.