Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Mysteriet med spökerierna i Burlövs gamla prästgård

Burlöv. Foto: Bokhuset Devic © 2009. Bilderna får fritt användas, men ange källa!

I Skåne finns över 450 kyrkor. Några av de gamla medeltidskyrkorna är numera rivna och ersatta med modernare tegelkyrkor. Burlövs gamla kyrka är en av de vackraste medeltidskyrkorna i regionen. Dess äldsta delar är från 1100-talet och är byggda i romansk stil samt utgör vårt gemensamma stolta kulturarv. Intill Burlövs gamla kyrka ligger Burlövs prästgård, som ägs av Bara härads hembygdsförening. Prästgården uppfördes 1773-74.

En otänksam präst i Burlövs gamla prästgård la sitt köksgolv med gravstenar från intilliggande kyrkogård. Det skulle han inte ha gjort, för i och med detta snedsteg har han framkallat andar som är svåra att bli av med. Sedan dess har det ideligen spökat där om nätterna. Det finns ett svenskt ordspråk som klingar bra här: ”Snålheten bedrar visheten!” Men ryktena om spökerierna i prästgården verkar nu ha fått sin förklaring: ”Det var för övrigt denne Seldener som lät renovera prästgården på 1840-talet och det var då det hamnade gamla gravstenar i köksgolvet. Alltsedan dess finns det rykten om spökerier i prästgården. Sonen Edvard har bidragit till kunskapen om prästgårdens historia genom de teckningar och akvareller som finns av hans hand och som visar både interiör och exteriör.” (”Mystisk grav får förklaring”, Einar Malmström, Sydsvenskan.se/Läsarnyhet, 2008-11-08)

Om någon så borde våra präster föregå med gott exempel! Hur kommer det sig att gravstenarna än idag får ligga i prästgården? De ska inte vara där. Det behövs inga utdragna politiska överläggningar. Det är bara att lyfta på stenarna och ställa tillbaka dem på sin lagstadgade plats, nämligen kyrkogården — där de alltid har hört hemma. Idag sker ett otal guidningar och visningar av utställningarna för skolklasser och andra intresserade besökare i prästgården sommartid. Gravstenarna tar stor skada av allt traskande där. Därför är det bråttom med att de förflyttas därifrån. Hur skulle världen reagera om man gick och trampade på aztekernas och sumerernas piktogram på lertavlor, Rosettastenen eller heruliska runstenar?

Istället för att bidra än mer till vandaliseringen av våra kyrkogårdar och kulturella minnesmärken borde vi värna om vårt sunda förnuft och hjälpa till med tillrättaläggandet av våra förfäders missgärningar!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,

medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Foto: Bokhuset Devic © 2008.

Bilden får fritt användas, men ange källa!