Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Politiska böcker

Natalija Gevorkjan, Natalja Timakova och Andrej Kolesnikov — Samtal med Vladimir Putin

Förlag Samtid 2000

Richard Sakwa — Putin: Russia’s Choice

Routledge 2004

Vladimir Putin.Vladimir Putin blir intervjuad av tre ryska journalister precis i början av Putins presidentskap och när han ersätter den avgående Boris Jeltsin. Då talar han om sin barndom och sin period som juriststuderande och sedan spikraka väg in i KGB och utomlandsplacering i Östtyskland. Han såg hur Gorbatjovs glasnost och perestrojka lade grunden till kommunismens slutgiltiga fall, äntligen. Men det är ändå en särkilt intressant hur han framstår som en demokrat. Han tog ställning för Jeltsin i den stund då kommunistpartiet försökte göra sitt sista kuppförsök 1991. Den misslyckades och en sorts nyliberal anarkistisk kapitalism infördes. Med det kom trycket om fr4ihet och reformer. Putin skulle förvandla Ryssland till en auktoritär demokrati där kritiska röster dör eller försvinner bort. Putin är sträng emot Nato, som förödmjuka Ryssland i balkankriget under 90-talet enligt Putins särskilda perspektiv. Hans kritik mot Nato kan spåras i förlusten i Sovjets stormaktställning gör att Ryssland måste tuffa till sig för att verka vara en stormakt.

Krigen i Tjetjenien och senare Georgien, handlar mera om att visa omvärlden att ingen bråkar med moder Ryssland under Putins vaktpass. Det är vad som sker i dagens Ryssland är att man vill visa hur starka man är trots att armén knappast är lika stark i dag, som den var under Sovjets tidsepok.

I intervjuboken framstår han som resonabel och försöker ge sken av att han minsann tog till sig politikens villkor och förändras starkt i sina sinnen. Men han verkar dölja sin agenda väl, trots tuffa frågor. Denna intervju skulle man knappast kunna ge ut idag, eftersom de flesta journalister skulle dödas eller låta sig mutas till tystnad. Dagens Ryssland är mera en sorts pappersdemokrati där valet ändå går till det enda partiet som numera försöker vara stornationalistiska och drömma sig tillbaka till Stalins imperium. I den här intervjuboken kan man nästan förstå hur Putin driver sitt Ryssland mot en punkt där Ryssland måste markera sitt lands Europeiska tillhörighet och framstå som dess största stormakt. Men som han poängterar i boken om inte Europa eller NATO gör landet likvärdig så får de söka till andra allierade. Det är vad som sker nu i dagens politiska liv – Ryssland lierar sig med Chavez, Cuba och andra länder världen runt för att visa att Ryssland måste man räkna med igen, som politisk stormakt.

Statsvetaren och professorn Richard Sakwas bok tränger sig rakt igenom alla dimhöljen som Putins moderna politik kan försöka inge respektabel statsmannamässig agerande inom världspolitiken. Boken är en bra sidoläsning och alternativ till intervjuboken.

Dagens Ryssland är inte dåraktig men de är opålitliga i sitt agerande världen över, trots allt.