Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Roman

Hari Kunzru — Mina revolutioner

Översättning: Tomas Engström

Bonniers 2008

Hari Kunzru.Många vill göra upp med vänstern, särskilt på det högra fältet där man hyllar andra ideal – så vill man komma åt vänstern för en massa försyndelser. Det vill säga vem som står för definitionen av försyndelserna och vem som bestämmer vad som skall gälla som politiskt brott. I den här romanen handlar det om en före detta politisk kommunistisk revolutionär som vill glömma vad han gjorde under 70-talet i USA eller i England. Han skaffar sig en nytt identitet och ett nytt liv – gifter sig och skaffar barn. Mike Frame heter han nuförtiden. Men det han fruktar är när han skall fylla femtio år, är att sanningen om hans revolutionära förgångna skall hinna i kapp hans nya liv. Mike Frame Fruktar att gamla bekanta från förr skall dyka upp och avslöja pikanta detaljer, detaljer han så länge försökt gömma djupt inom sig själv och vill förtränga bort från sig själv.

Romanens avstamp är det kommande femtioårskalaset där han återberättar sitt förflutna som studentaktivist och kollektivboende, i sann 70-talsanda. Men ingen kan riktigt fly undan sitt gamla liv från förr – allting går alltid igen i en cirkel. Det förflutna hinner ikapp nutiden medan den väntar att något konsekvent skall ske i mötet mellan det nya och gamla. Det hela påminner om Karl Marx tanke om dialektiken – tes möter antites och det blir en syntes. Med andra ord två krafter eller tankar möts från två motstridiga håll, ur detta får vi en konsekvens. Mike Frame planerar att fly undan igen sitt förflutna genom att lämna hans nya liv och lämna familjen inger skuldkänslor, men han resonerar att han inte har något annat val än att sticka. Jag kan tycka att valet är egoistisk, fegt och drar ned övriga familjen i Frames eget moraliska kollaps. Flykten anser jag i boken är hans sämsta val istället för att stå rakryggad som en man och berätta om sitt gamla liv. Det är möjligen en naiv tanke och känsla hos mig. Ingenting är svårare än att möta sina livslögner eller de förflutna som kommer stormande mot dig.

Romanens flöde och snillrika drag ligger i att vi får två parallella berättelser som vandrar in i varandra på ett bra komponerad litterärt sätt. Först nutidens festförberedelser och sedan hanns tid på universitetet det är så boken är konstruerad – flera gånger berättas själva grunden så att vi förstår huvudpersonens olika tankemotiv och känslor. Men det hemska ligger i hans ovetande familj, det som litar på och älskar Mike Frame. Även deras liv kommer att framstå som oäkta och falskt fastän deras liv varit äkta hela tiden. Eftersom de inte har levt ett annat liv före Mike Frame när han dök upp på scenen och visade sig existera. Det man inte vet - vet man inte, helt enkelt. Så enkelt är bokens bas när jag börjar läsa. Det är senare när sanningen uppenbaras inför läsarens ögon som allting blir mera komplex och Mike Frames liv kompliceras av att hans skuldkänslor tar överhanden. När en gammal kärlek hotar hans äktenskap då är det den lucka han inte vill falla ned i; särskilt som han trodde hon var död. Sådant sker i bokens pärmar. Vi får se ett liv raseras utan att hans omgivning vet om det. En kraftfull psykologisk roman, som berättar en dramatisk historia som dessutom skulle kunna ha hänt på riktigt. Jag har sällan läst en bok som öppnar mig rent sociologiskt och psykologiskt inför en värld när revolutionären förändras eftersom tiden förändras, så lever revolutionären ett borgligt vanligt liv men inom sig bär man med sig sitt gamla liv, de såren, kärlekarna och lyckan som aldrig riktigt försvinner men kan förblekna med åren. Men vilket fall som helst är det en bra storslagen berättelse Hari Kunzru har skrivit, en äkta och relevant berättelse.