Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Historia

Aleksandra Kollontaj — Dagböcker 1930–1940

Översättning av Lars Olsson och förord av Krister Wahlbäck

Bonniers 2008

Richard Overy — The Dictators: Hitler’s Germany, Stalins’ Russia

Förlag Allen Lane 2004

Aleksandra Kollontaj — Dagböcker 1930–1940.Lustigt hur Sovjets främsta ambassadör, den legendariska Aleksandra Kollontaj kunde balansera så mellan Lenin, Trotskij och till slut omfamnas av Stalin. Född av överklassföräldrar Ryssland/Finland och blir snabbt en bildad rebellisk men älskad av sin familj. Feminist och kommunist som skrev sina dagböcker med iakttagelser från svenska samhällslivet olika sektorer. Hon levde som en rejäl madam men var ändå övertygad om kommunismens förträffligheter. Hennes anteckningar är nog lite censurcerat för att kunna vara en arketypisk kommunist som är renlärig, då måste man rätta munnen efter ideologin. Men hennes dagböcker är ändå levande och storslagen i sina bedömningar kring vad som sker i Sverige och utomlands. Men det bästa i böckerna handlar givetvis om Sovjets attack på Finland och vad som skedde under fredsförhandlingarna där hon hade en vital del av under flera månader/års händelseförlopp. Men det intressanta är att hon varit en del i den innersta kärnan av kommunistpartiets tidigaste uppbyggnadsfas. Hennes liv är kopplat till kommunistpartiet.

Richard Overy som levt en stor del i skuggan av sina tankar om två diktaturer som både kan uppvisa likheter i sin praktik och syn på att styra makten genom skräck. Men skillnaderna är mångfaldiga. Stalin styrde med sin järnhand över partiets och dess bas. Inget lämnades utan att Stalin visste om vad som skedde runtomkring sin omgivning. Stalin var paranoid och dog paranoid 1953. Hitler däremot var psykologisk galen på slutet och tappade verklighetsuppfattningen när han förlorade kriget mot de allierade. Dessutom tog sig hans medarbetare sig egna friheter för att gynna sig själva på partiets bekostnad.

Boken är en tjock studie som går på djupet efter det handlar om två jättestora monolitiska partier som både orkar och vågade ta makten eftersom både Tyskland och Ryssland hade svaga maktstrukturer som lättare kunde få karismatiska ledare att gripa an tillfället. Men skillnaden var att Hitler hade starkt stöd i reaktionära högergrupper som ville krossa Wiemarrepubliken som det såg som nederlagets republik. Hitler balanserade mellan sin järnvilja och borgliga gruppers maktsökande och tilltro på en stark ledare. I Ryssland kunde Stalin härska tack vare andra större ledares politiska spel. Stalin tog över och förfinade våldapparaten som kunde konsolidera själva makten i det som skulle bli Sovjetunionen.

Aleksandra var tvungen att balansera sitt liv mellan allt detta. fast hon förblev lojal mot kommunistmakten i hela sitt liv, trots vissa avvikelser i sitt tidigare liv. Men läs böckerna och sök kunskap om det som var.