Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Politisk bok

Samuel Strandberg — Indien i stort och smått: Kontraster och stormaktsdrömmar under 60 år

Samuel Travel

Taj Mahal.Hemma i Farsta bor Indienkännaren Samuel Strandberg som förra har uppdaterade sin bok om Indiens moderna historia. Det vill säga den värld som britterna lämnade över till Indiens starka Kongressparti som hade med Gandhi i spetsen slagits med icke-våldsmetoder för att befria Indien. Men tyvärr blev det även en brytning mellan Indiens muslimer och majoriteten av indier. Pakistan och Indien blev två separata stater med omöjlig gränsdragning. Så befolkningar från båda sidorna flydde, Calcutta och Delhi blev snabbt stora städer med slummen som växte panikartat.

Dessutom har Indien och Pakistan blivit rivaler och politiska motståndare sedan dag ett. Ett par krig har försatt de i svåra situationer. Dessutom när kalla kriget rasade som värst försökte Indien bli självständiga gentemot USA genom samarbetsavtal med Sovjet. Man balanserade bräckligt gentemot Kina, som blev en hotfull makt som Indien inte kunde räkna bort.

Boken är en insiktsfull och väldigt kortfattat bok som i sin första del berör landets politiska historias för att i den andra delen övergå till att besöka samma by som Samuel Strandberg besökt förut. Jag tänker genast på Jan Myrdals böcker om den lilla by han kunde besöka i Kina för att följa vad som hände med dem som bodde där under årens lopp.. Samuel Strandberg gör likadant i sin bok.

Frågan om inte det är det som är själva behållningen med den här boken, därför att landets historia har jag läst i en mängd andra böcker, men så här nära som Samuel Strandberg är när han samtalar och lyssnar på vad de har att säga om vardagslivet slår det mesta, måste jag tillägga. Vill du läsa en bok om Indien ur alla landets olika begripliga vinklar – så är detta boken för dig.